Aktualności

2 marca 2021

83. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Prawdy Polaków 2021

Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła – Wrocław zaprasza nauczycieli i uczniów do oglądania 7 marca 2021 o godz. 12.30 za pośrednictwem mediów społecznościowych multimedialnego wykładu spod Znaku Rodła pt. Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. ukoronowaniem XV – letniej działalności Związku Polaków w Niemczech. Szczegółowa informacja w załączonym zaproszeniu. ZAPROSZENIE – 7 marca 2021 […]

1 marca 2021

Koncert „Młodzi Niezłomnym” – zapraszamy do oglądania!

Młodzi Niezłomnym

Zachęcamy do obejrzenia koncertu „Młodzi Niezłomnym” oraz wyemitowanie go w całości lub we fragmentach podczas zajęć lekcyjnych. Spektakl to dobre wprowadzenie do zajęć poświęconych tematyce podziemia niepodległościowego. Szczególnie polecamy go uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. Koncert miał oficjalną premierę w piątek, 26 lutego na profilu MEiN na facebooku. Można go obejrzeć […]

1 marca 2021

Komunikat w sprawie organizacji posiedzeń rad pedagogicznych

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. […]

26 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – komunikat Ministra Edukacji i Nauki

W związku z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zmian w organizowaniu kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych czy planów dotyczących funkcjonowania szkół specjalnych, Minister Edukacji i Nauki poinformował, że nie planuje się likwidacji tych placówek. Są one bowiem ważnym elementem systemu oświaty i pracuje w nich wyspecjalizowana […]

26 lutego 2021

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

logo Ko

Zarządzenie nr 5 /2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne […]

19 lutego 2021

Przedłużenie rejestracji do szczepienia

Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia). Dodatkowo nastąpiła zmiana dotycząca nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować na […]

18 lutego 2021

Próbny egzamin maturalny

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie […]

18 lutego 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy […]

17 lutego 2021

Organizacja praktycznej nauki zawodu po 18 stycznia 2021 r.

logo Ko

Przypominamy, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami. Podstawowe informacje na temat znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Link do informacji MEiN: […]

15 lutego 2021

Szczepienia nauczycieli

Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do końca 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji! Zapisy na szczepienia nauczycieli oświatowych Jeszcze przed weekendem przekażemy szczegółowe zasady zapisów na szczepienia w II turze. Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą […]

12 lutego 2021

Informacja CKE dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją opublikowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sprawie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Informacja_dotycząca_KKZ

Idź do góry