Aktualności

17 maja 2022

Sejm Dzieci i Młodzieży 2022

Szanowni Państwo,   Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół!   XXVIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2022 r. jest projektem edukacyjnym i obywatelskim organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. W dniu 29 kwietnia 2022 r. zakończyła się procedura wyłaniania uczestników sesji, którą prowadziła Kancelaria Sejmu w porozumieniu […]

16 maja 2022

„Laboratoria Przyszłości”- zakończenie naboru wniosków o wsparcie finansowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,  dnia 31 maja 2022 roku zakończone zostanie przyjmowanie zgłoszeń dla szkól podstawowych w ramach realizacji rządowego programu –Laboratoria Przyszłości. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.gov.pl/laboratoria   Wojewódzki koordynator programu – „Laboratoria Przyszłości” Cecylia Pawlikowska-Krzesińska […]

12 maja 2022

„Zjednoczeni w różnorodności” – konferencja pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 11 maja w ogólnopolskiej konferencji „Zjednoczeni w różnorodności” – inaugurującej projekt Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Powiecie Wołowskim. Na wstępie odczytał list Pani Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Marzeny Machałek skierowany do uczestników konferencji. Spotkanie […]

5 maja 2022

Zarządzenie nr 24/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/22

logo ko

Zarządzenie nr 24/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 maja 2022 roku (pdf)

4 maja 2022

Udział Dolnośląskiego Kuratora i Wicekuratora Oświaty w Obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Bolesławcu. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny, którą odprawiono w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Przewodniczył jej Biskup Diecezji Legnickiej Andrzej Siemieniewski, a homilię wygłosił ks. dr Stanisław Kusik. Następnie, pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, […]

3 maja 2022

Spotkanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z maturzystami – uchodźcami z Ukrainy

Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, w obecności Starosty Bolesławieckiego Pana Tomasza Gabrysiaka, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Katarzyny Zięby oraz Pana Mirosława Sakowskiego dyrektora II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, spotkał się w dniu 3 maja z pięcioma uczniami – uchodźcami z Ukrainy, którzy przystąpią do tegorocznego egzaminu maturalnego. Kurator życzył […]

29 kwietnia 2022

XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie Dla Nauczycieli, Dyrektorów szkół, JST

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół, Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Edukacji i Nauki Biuro Ministra informuje i zaprasza do wzięcia udziału XII Ogólnopolskim Kongresie Wychowania do Życia w Rodzinie,  który odbędzie się w dniu w  dniu 17 maja 2022 r. w Sulejówku k/Warszawy. Z uwagi na obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 pierwszy kierunek polityki […]

29 kwietnia 2022

Aktywna tablica 2022

logo aktywna tablica

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Aktywna tablica link Załącznik zestawienie zbiorcze(XLS, 46KB) 

27 kwietnia 2022

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków.

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. W  konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-grantowy-dla-organow-prowadzacych-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne–trwa-nabor-wnioskow

27 kwietnia 2022

Program edukacji żywieniowej uczniów.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych. Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało Programu edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. W ramach programu zostaną przeprowadzone badania wiedzy żywieniowej i potrzeb uczniów szkół podstawowych, które posłużą opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiego modelu edukacji żywieniowej. Poniżej list […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.