Aktualności

26 maja 2023

Dolnośląskie Konkursy zDolny Ślązak

zdolnyslazak

Szanowni Państwo, 12 maja w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak. Była ona uroczystym zwieńczeniem zmagań uczniów szkół podstawowych w prezentowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin wiedzy. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. W realizacji konkursów organizatorów wspierali […]

26 maja 2023

Konferencja Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, w ślad za informacją ORE, dotyczącą rozpoczęcia rekrutacji na konferencję on-line na temat „Rola SCWEW w budowie przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu”, przesyłam zaproszenie do rejestracji na to wydarzenie. Konferencja odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2023 r. (porządek w załączniku). Rejestracji można dokonać od dnia dzisiejszego (26.05.2023 […]

23 maja 2023

Fundusz Pomocy – dotacja podręcznikowa – uczniowie uchodźcy

logo ko

Wnioski o środki z Funduszu Pomocy można składać w terminie od 15 maja 2023 r. do 10 listopada 2023 r. Wnioskowanie odbywać się będzie w następujących terminach: 1.szkoły – od 15 maja do 20 października 2023 r., do 20 dnia każdego miesiąca; 2.jednostki samorządu terytorialnego – od 21 maja do 31 października 2023 r., do  ostatniego […]

19 maja 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w Gali Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022

Szanowni Państwo, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022. Gala odbędzie się w trybie online w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00. W trakcie Gali poznamy laureata […]

17 maja 2023

„Ojcostwo- Przygoda życia” 2023 r.- zaproszenie na festyn rodzinny

Szanowni Państwo, Dyrektorzy wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych! Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski zaprasza zespoły i wokalistów z wrocławskich szkół podstawowych i średnich, do udziału w rodzinnym festynie pn. „Ojcostwo -Przygoda życia” 2023 r., organizowanego w ramach wydarzenia „Przygoda z Tatą”. Impreza odbędzie się w dniu 18 czerwca 2023 r., w godzinach 12:00 -19:00, przed budynkiem […]

15 maja 2023

Zaproszenie Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty do udziału w projekcie

  Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek             W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie obchodów towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów informuję o zaplanowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty działaniach upowszechniających wiedzę o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas […]

12 maja 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w projekcie językowym European Language Label

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w odbywającym się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki konkursie na najlepszy projekt językowy European Language Label. Odbywający się w ponad 20 krajach Europy konkurs jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. European Language Label to europejski znak jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. […]

10 maja 2023

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

26 kwietnia 2023 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość zakończenia XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Swoją obecnością galę uświetnili m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, Radny Wrocławskiej Rady Miejskiej Pan Bohdan Aniszczyk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Jerzy Komorowski, dyrektor […]

8 maja 2023

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas ósmych

logo ko

Wrocław 2023-05-08                             Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!            Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą)  jest […]

5 maja 2023

Zaproszenie do udziału w „Konkursie Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”. Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczył […]

2 maja 2023

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wziął udział 28 kwietnia w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i gratulacje za bardzo dobre wyniki w nauce. Podczas uroczystości wręczono również awanse na stopień starszego kadeta, kadeta sztabowego i starszego kadeta sztabowego wyróżniającym się uczniom. W uroczystościach […]

27 kwietnia 2023

Odeszła nasza koleżanka Wioletta Król -Terelak

wiola

Człowiek odchodzi, pamięć zostaje       Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 22 kwietnia 2023 r. odeszła od nas Wioletta Król -Terelak była wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, ostatnio dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 2 w Legnicy. W osobie Zmarłej żegnamy wspaniałą Koleżankę,  dobrego i życzliwego człowieka, kobietę obdarzoną niezwykłą kulturą osobistą. Swoje […]

26 kwietnia 2023

GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”

GALA FINAŁU XXIII EDYCJI KONKURSU”OD SOLIDARNOŚCI DO III RZECZPOSPOLITEJ”

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 15 kwietnia uczestniczył w gali finału XXIII wojewódzkiego konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”, którego hasło przewodnie brzmiało „Solidarność w służbie prawdy”. Pomysłodawcą  i koordynatorem konkursu jest  Pani  Małgorzata Skrobot – nauczycielka historii w  Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. Współorganizatorami przedsięwzięcia są także Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, […]

24 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/23

  Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku (pdf)   Zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 r. (pdf)

21 kwietnia 2023

80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 19 kwietnia uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Z tej okazji  złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci powstańców walczących w Getcie Warszawskim. Powstanie rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.