Aktualności

21 maja 2018

Konferencja edukacyjna “Jak inspirować do nauki i rozwoju”

Szanowni   Państwo  Dyrektorzy,  Nauczyciele  W dniu 9 czerwca 2018 r. będzie zorganizowana przez Fundację Uniwersytet Dzieci konferencja edukacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji “Jak inspirować do nauki i rozwoju” która została objęta honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Celem konferencji jest dyskusja na temat tego, jak skutecznie popularyzować naukę i  zachęcać dzieci do […]

21 maja 2018

TPE Edukacja Bezpieczniki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich Szkół  Podstawowych,  Informujemy, że TPE Edukacja Bezpieczniki Taurona,  w ramach programu przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, umożliwia korzystanie z gotowych, bezpłatnych scenariuszy zajęć. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na  stronie:  https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/nauczyciel

19 maja 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół. Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania. Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych. Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego, oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum. W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl. MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.05.18

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas […]

17 maja 2018

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – zachęcamy do składania wniosków

niepodległa

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zachęca szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość”. Konkurs umożliwia uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br. Środki na realizację zadania […]

17 maja 2018

Konkurs literacki

logo-go-face-1024x281

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” zachęca młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim związanym tematycznie z najnowszą historią Polski. Prace konkursowe (w kategoriach: poezja,  proza, tekst publicystyczny, wywiad) należy przesyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres redakcji. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody oraz publikację nagrodzonych prac na łamach czasopisma. Szczegóły w załączonym poniżej regulaminie. Konkurs literacki-regulamin […]

17 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę “Giętkiego Pióra”

parafiada

Stowarzyszenie “Parafiada” zachęca uzdolnioną literacko młodzież, w wieku 13-17 lat, do udziału w konkursie literackim, poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta. Inicjatywa stowarzyszenia realizowana jest dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja kulturalna”. Zmagania uczestników konkursu będą trwały kilka miesięcy – od maja do grudnia br. i zakończą się Galą Finałową pod nazwą “Mikołajki […]

17 maja 2018

Dolnośląski Kurator Oświaty gościł w Bolesławcu

logo KO

15 maja br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty gościł w Bolesławcu. Z zastępcą Prezydenta Miasta Kornelem Filipowiczem uczestniczył w spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Odwiedził również Szkołę Podstawową nr 2. Wizyta była okazją do poznania przez Kuratora bazy dydaktycznej każdej szkoły, rozmów z władzami i dyrektorami na temat sytuacji szkół, możliwości ich […]

17 maja 2018

Obchody 70–lecia działania Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

70–lecia działania Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator  Oświaty 15 maja br. odwiedził Szkołę Podstawową im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem, która obchodziła 70–lecie działania. Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystość jest doskonałą okazją do świętowania, podsumowań i refleksji. Złożył gratulacje wszystkim, którzy są i byli zaangażowani w życie szkoły. Uczniom życzył satysfakcji z odkrywania i szlifowania własnych talentów. […]

17 maja 2018

„Mam zawód – mam przyszłość” – konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu

Konferencja poświęcona szkolnictwu branżowemu „Mam zawód – mam przyszłość”

14 maja 2018 r. we wrocławskim Afrykarium w ramach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego odbyła się konferencja dotycząca szkolnictwa branżowego „Mam zawód – mam przyszłość”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Starostę Wrocławskiego Romana Potockiego. Gościem honorowym konwentu była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła efekty wdrażanej […]

Idź do góry