Zgody na zatrudnienie

23 lipca 2018

Wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

13 czerwca 2018

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2018 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dopiero po 15 sierpnia 2018 r.

W przypadku wniosków, które wpłyną przed tym terminem, informujemy, że pozostaną one bez rozpatrzenia.

 

 

 

Idź do góry