Zgody na zatrudnienie

30 lipca 2021

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek,

informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2021 r., będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2021 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski, o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

wzór wniosku sierpień 2021

1 lipca 2020

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2020 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2020 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

wzór wniosku_sierpień 2020

13 sierpnia 2019

Wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

 

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

13 maja 2019

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2019 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 15 sierpnia 2019 r.

Ponadto przypominamy, że wnioski o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  przed wskazanym terminem, pozostaną bez rozpatrzenia.

21 stycznia 2019

Nowy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy nowy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

W trosce o prawidłowy przebieg procesu kształcenia, w tym zachowania jego ciągłości, Dolnośląski Kurator Oświaty skrócił ścieżkę postępowania przy rozpatrywaniu wniosków dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem i zrezygnował z obowiązku dołączania do ww.  wniosku poświadczenia z właściwego urzędu pracy, potwierdzającego brak zarejestrowanych nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie n-la bez kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami

23 lipca 2018

Wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wyrażenie zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela  nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem.

13 czerwca 2018

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek.

Informujemy, że zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2018 r.,  będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dopiero po 15 sierpnia 2018 r.

W przypadku wniosków, które wpłyną przed tym terminem, informujemy, że pozostaną one bez rozpatrzenia.

 

 

 

Idź do góry