bip
tel. 71 340 63 36
fax. 71 340 63 22
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 36 pok. 2009
fax. 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
tel. 71 340 63 39
fax. 71 340 65 17

Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 71 340 63 51
fax. 71 340 63 50

Zespól ds finansowo-ksiegowych
tel. 71 340 63 21
fax. 71 340 63 35

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00


Strona główna
nowe

 

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 27 maja 2016 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,
a dzień 4 czerwca 2016 r. dniem pracującym.

br br bra

Zaproszenie na debatę "Rola nadzoru pedagogicznego w budowaniu jakości edukacji"

Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych

Zasady wydawania opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Gala Laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek” 2015/16 

Zasady wydawania opinii w sprawie założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.

Załącznik - terminarz szkoleń na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące żądania zakupu od rodziców podręczników do nauki języka obcego w edukacji przedszkolnej

Rozstrzygniecie konkursu w ramach Programu „Bezpieczna +”

Program Wspólnej Polityki Rolnej "Mleko w szkole"

Program Wspólnej Polityki Rolnej "Warzywa i owoce w szkole"

Dotacja celowa na podręczniki - informacja dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów

Zmieniony regulamin Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski

Harmonogram wprowadzania reformy podręcznikowej

UWAGA ORGANY PROWADZĄCE SZKOŁY PODSTAWOWE -
Rządowy program „Książka naszych marzeń”

Ogólnopolska infolinia interwencyjno-informacyjna

 


a
b

h

 

 

   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu