Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

12 października Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego…

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″– wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu w 2021 r.

Idź do góry