Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV)

Idź do góry