images

Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej osobom internowanym i represjonowanym w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy młodzież szkolną oraz poczty sztandarowe szkół do udziału…
Przechwytywanie2

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie pn. „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Szanowni Państwo, dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni, specjaliści…
Idź do góry