Zasady wydatkowania środków z programu „Laboratoria Przyszłości” – informacja dla organów prowadzących szkoły podstawowe

Szanowni Państwo: Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie  Do końca tygodnia na stronie www.gov.pl/laboratoria zostanie opublikowane oficjalne stanowisko Ministerstwa…
Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

Uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

12 października Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego…

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″– wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu w 2021 r.

Idź do góry