24 stycznia 2020

Informacja o możliwości korzystania z baz danych o szkołach i placówkach oświatowych

Aby zapoznać się z danymi dotyczącymi szkół i placówek oświatowych lub  pobrać aktualny wykaz szkół i placówek oświatowych można skorzystać z:

1.Wyszukiwarki Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (w skrócie: RSPO). Można tam znaleźć aktualne dane dotyczące szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie kraju, w tym województwa dolnośląskiego. Link do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych: https://rspo.men.gov.pl Poniżej szczegółowy opis korzystania z wyszukiwarki RSPO: https://www.gov.pl/web/edukacja/rejestr-szkol-i-placowek

2.Wyszukiwarki  na stronie Kuratorium Oświaty w Wrocławiu, szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Link do wyszukiwarki:

https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=1&m_cen=1

Idź do góry