Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli

2 lipca 2020

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. 71 340 63 45, 71 340 69 29

fax. 71 340 61 08

e-mail:  komisjadyscyplinarna@kowroc.pl

 

kontakt do inspektora danych osobowych

tel. 71 340 64 71

e-mail: inspektorrodokd@kowroc.pl;

 

Załącznik:

1. Porozumienie Nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powierzenia Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli.

2. Zarządzenie Nr 568/2019 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

3. Zarządzenie Nr 8/2020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim.

4. Klauzula informacyjna RODO KD

5. Zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

12 czerwca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że , zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

  • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Określenie „dyrektor szkoły” dotyczy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz innej jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespołów.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki CROD w strefie dla zalogowanych SIO, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku w wersji papierowej, który można przesłać tradycyjną pocztą, – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

Idź do góry