Wypoczynek

23 listopada 2021

WYPOCZYNEK ZIMA 2022

WYPOCZYNEK ZIMA 2022

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku zima 2022 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

Na chwilę obecną wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzenia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dlatego proszę o bieżące monitorowanie zamieszczanych na niej informacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
infolinia 500366339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) lub 71 3406348, lub mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

24 czerwca 2021

Bezpieczny autokar-wakacje 2021

Uprzejmie informujemy, że kontrole autobusów w ramach wyjazdów na wypoczynek letni, w okresie wakacji, będą prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w ramach stałego punktu kontroli we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (Wzgórze Andersa) w każdą sobotę tj. w dniach 26 czerwca, a także 3, 10, 17, 24 i 31 lipca oraz 7, 14, 21 i 28 sierpnia w godzinach 7.00 do 9.00.

 

W praktyce, przyjęta forma kontroli oznacza, iż organizator przewozu, rodzic czy inna osoba, która wnioskuje o kontrolę autobusu, będzie musiała powiadomić przewoźnika, iż celem przeprowadzenia inspekcji, należy odpowiednio wcześniej przed realizacją przewozu, podstawić autobus w w/w godzinach w miejscu prowadzonego dyżury.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w miarę posiadanych sił i środków będzie również prowadził kontrole od poniedziałku do piątku, podjeżdżając w miejsce zbiórki bądź wyjazdu uczestników wypoczynku letniego, wskazane we wniosku o kontrolę przez osobę zgłaszającą.

 

Zgłoszenia kontroli można dokonać e-mailem na adres sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl , telefonicznie pod nr tel. 71 326 51 60 lub osobiście w siedzibie WITD przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 we Wrocławiu. Wnioskując o kontrolę uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasady dokonania zgłoszenia nie później niż na 3 dni przed realizacją przewozu.

21 maja 2021

Wypoczynek lato 2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku lato 2021 informuję, co następuje:

 

  1. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki wypoczynek letni 2021 można organizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

71 3406348, 71 3406379 lub 500366339 lub

mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

6 maja 2021

Wypoczynek lato 2021

Infolinia – 500 366 339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.