Wypoczynek

5 stycznia 2017

Dyżury koordynatora ds. wypoczynku dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo,

w przypadku potrzeby osobistego spotkania się z koordynatorem ds. wypoczynku Panią Joanna Król w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyżury będą się obywać w poniższych dniach i godzinach, w pokoju 2002 w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

13 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
20 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
27 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
3 lutego 2017 r. 12.00-14.00

15 grudnia 2016

KOMUNIKAT DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że baza wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej jest aktywna na sezon zima 2017 i dostępna pod adresem https://wypoczynek.men.gov.pl/.

Jednocześnie proszę pamiętać o obowiązku wydrukowania wersji papierowej formularza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży i dostarczenia go do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie ustawowym.

Do papierowego formularza zgłoszenia wypoczynku należy obowiązkowo dołączyć załączniki w wersji papierowej.

Więcej informacji i wszelkie bieżące komunikaty znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?cat=50

 

Z wyrazami szacunku,

Joanna Król

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 sierpnia 2016

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339

(w sezonie lato 2016 aktywny: od 1 maja 2016 do 31 sierpnia 2016)
(w sezonie zima 2017 aktywny: od 2 stycznia 2017 do 28 lutego 2017 w godz. od 9.00 -15.00)

2 sierpnia 2016

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Lista

Stan na dzień 15 czerwca  201 6 r.

ZGODA NIE JEST WYMAGANA DLA:

  • PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

2 sierpnia 2016

Przydatne informacje dotyczące zasad organizacji wypoczynku, obowiązków organizatorów wypoczynku, zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas przebywania w górach, wyjazdów zagranicznych.

Ministerstwa Sportu i Turystyki:

http://www.msport.gov.pl/turystyka

http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka

http://www.msport.gov.pl/turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda?edit_mode=true

http://www.bezpiecznienastoku.pl/

https://www.turystyka.gov.pl/

 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

http://www.msz.gov.pl/pl/root

http://polakzagranica.msz.gov.pl/

https://odyseusz.msz.gov.pl/

https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak

https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.gopr.org/

 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.topr.pl/

 

Komendy Głównej Policji

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni

 

29 lipca 2016

WYPOCZYNEK – LATO 2016

 

Idź do góry