Wypoczynek

27 kwietnia 2017

VII Dolnośląska Konferencja Promocji Turystyki „Bezpieczne Wakacje”

W dniu 18.05.2017 r. ( czwartek )
w godz. 08.30 – 14.30
Wrocław ul. Walońska 3 -5
I piętro sala 122

VII  KONFERENCJA  PROMOCJI  TURYSTYKI

DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI

”inspiruj – zwiedzaj i wypoczywaj bezpiecznie”

Konferencja organizowana jest przy udziale:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego Departamentu Zdrowia i Promocji
Województwa Wydziału Sportu,
Rekreacji i Turystyki

Skierowana jest do :
– zawodowych organizatorów turystyki dla dorosłych i dzieci
– organizacji pozarządowych realizujących krajoznawstwo i turystykę środowiskową
– mieszkańców Dolnego Śląska realizujących wypoczynek indywidualnie i zbiorowo
– dyrektorów , nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  realizujących dla swoich uczniów
wycieczki, zielone szkoły wypoczynek letni i zimowy itp.
– pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży, przewodników turystycznych


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji
( druk zgłoszenia w załączniku )
na adresy :   turystyka@oswiata.wroc.pl,  dit@dit.wroc.pl

OFICJALNY DRUK ZAPROSZENIA KOFERENCJA DIT 18.05.2017r.

OFICJALNY PROGRAM KONFERENCJI DIT 18.05.2017r.

5 stycznia 2017

Dyżury koordynatora ds. wypoczynku dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo,

w przypadku potrzeby osobistego spotkania się z koordynatorem ds. wypoczynku Panią Joanna Król w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyżury będą się obywać w poniższych dniach i godzinach, w pokoju 2002 w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

13 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
20 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
27 stycznia 2017 r. 12.00-14.00
3 lutego 2017 r. 12.00-14.00

15 grudnia 2016

KOMUNIKAT DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że baza wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej jest aktywna na sezon zima 2017 i dostępna pod adresem https://wypoczynek.men.gov.pl/.

Jednocześnie proszę pamiętać o obowiązku wydrukowania wersji papierowej formularza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży i dostarczenia go do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie ustawowym.

Do papierowego formularza zgłoszenia wypoczynku należy obowiązkowo dołączyć załączniki w wersji papierowej.

Więcej informacji i wszelkie bieżące komunikaty znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/?cat=50

 

Z wyrazami szacunku,

Joanna Król

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

1 listopada 2016

WYPOCZYNEK – LATO 2016

 

2 sierpnia 2016

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339


(w sezonie zima 2017 aktywny: od 2 stycznia 2017 do 28 lutego 2017 w godz. od 9.00 -15.00)

2 sierpnia 2016

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Lista

Stan na dzień 15 czerwca  201 6 r.

ZGODA NIE JEST WYMAGANA DLA:

  • PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

Małgorzata Sandecka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Idź do góry