Wypoczynek

9 maja 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przypomina, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe,  agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

1) Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;

2) Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego

Rejestru Karnego (BI KRK);

3) Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem potwierdzonym profilem  zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.goy.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

9 maja 2018

Pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html 

9 maja 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU – w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie

20 marca 2018

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lista kursów kierowników wypoczynku i wychowawców wypoczynku – stan na 2018 04 25

25 stycznia 2018

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Lista 20.02.2018

19 maja 2017

WYPOCZYNEK – LATO 2017

RELACJA Konferencja Bezpieczne Wakacje 2017

Korekta formularza wypoczynku – druk

PRAKTYCZNE PORADY DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU I RODZICÓW

PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU LATO 2017

NOWE PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU

KONFERENCJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU – 22 KWIETNIA 2016 r.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Adres do kontaktu z ADMINISTRATOREM BAZY WYPOCZYNKU

BAZA WYPOCZYNKU LATO 2017

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU

Informacja Komendy Głównej Policji

Przydatne informacje


											
2 sierpnia 2016

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339

Informacja telefoniczna ds. wypoczynku – 500 366 339


(w sezonie lato 2017 aktywny: od 29 maja 2017 do 31 sierpnia 2017 w godz. od 9.00 -15.00)

Idź do góry