WYKAZ ZARZĄDZEŃ KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
LP
ZARZĄDZENIA
1

Zarządzenie Nr 6 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w wojwództwie dolnośląskim (20.02.2017r.)

2

Zarządzenie nr 58/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół oraz regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. (28.09.2018r.)