Kształcenie specjalne, MOW, MOS, PPP

19 czerwca 2017

Materiały pokonferencyjne dotyczące kierunków rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Szanowni Państwo,
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa dolnośląskiego

W załączeniu przekazuję Państwu do wiadomości i odpowiedniego wykorzystania prezentacje, które były omawiane na spotkaniu Dyrektorów PPP z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w dniu
12 czerwca 2017 r.
W załączniku nr 1 znajduje się prezentacja Pani dr n. med. Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, pracownika naukowego Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży zatytułowana „Wpływ zaburzeń psychicznych na funkcje szkolne. Diagnoza i strategie postępowania z uczniem zdiagnozowanym”

W załączniku nr 2 znajduje się prezentacja Pana Michała Iwana – Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu pt.: „Mutyzm wybiórczy – mity i fakty”.

W załączniku nr 3 znajduje się prezentacja wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

mutyzm wybiórczy – mity i fakty

Poradnie PPP kierunki rozwoju

Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na funkcjonowanie

Piotr Chłądzyński

Wizytator

Wydziału Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

ORE
9 czerwca 2017

Lista koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Informuję Państwa, że komisja rekrutacyjna wybrała koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z powyższym proszę o poinformowanie pracowników, w szczególności w placówkach koordynatorów, o możliwości zgłaszania się pracowników poradni do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (10 osób).

Jednocześnie informuję, że zostały wybrane 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne do pełnienia roli poradni koordynujących działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Są to:

  1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131;
    50-440, Wrocław – dyrektor Michał Iwan
  2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Nowa 1; 55-100, Trzebnica – dyrektor Paweł Łukaszewski

Ogłoszenie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 

ZAŁĄCZNIK: Lista koordynatorów

Pozdrawiam

Piotr Chłądzyński
Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

ORE
1 czerwca 2017

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo,
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa dolnośląskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń zawierają zamieszczone w załącznikach: Zaproszenie dla pracowników poradni, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesyłanie swoich ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl – w temacie wiadomości prosimy o wpisanie rekrutacja_szkolenia_pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Osoby do kontaktu: Piotr Chłądzyński (71) 340 62 56 lub Weronika Żuławińska (71) 340 63 29

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 12 czerwca 2017 r.

7 sierpnia 2016

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.

W załączeniu przekazuję do wiadomości list Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w MEN do dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych wraz z prośbą
o wypełnienie ankiety an platformie internetowej:
https://doskonaleniewsieci.pl/WypelnijAnkieteAnonimowa.aspx?param=bef33099-dbcd-4408-8a50-6ed032f31752

Pismo do dyrektorów poradni – ankieta

Z poważaniem
Piotr Chłądzyński
Wizytator
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry