Kształcenie specjalne, MOW, MOS, PPP

7 sierpnia 2016

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do marca 2018 roku.

W załączeniu przekazuję do wiadomości list Pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu w MEN do dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych wraz z prośbą
o wypełnienie ankiety an platformie internetowej:
https://doskonaleniewsieci.pl/WypelnijAnkieteAnonimowa.aspx?param=bef33099-dbcd-4408-8a50-6ed032f31752

Pismo do dyrektorów poradni – ankieta

Z poważaniem
Piotr Chłądzyński
Wizytator
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry