Doradztwo zawodowe

21 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w „Szkoleniach dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”

Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ma na celu przygotowanie kadry nauczycieli / doradców edukacyjno-zawodowych do wdrażania w szkołach i placówkach oświatowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu a także zastosowanie w pracy z uczniami i dorosłymi nowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych uwzględniających zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Miejsce odbywania zajęć dla uczestników z województwa dolnośląskiego – Zamek Kliczków.

Koszty związane ze szkoleniami, pobytem w hotelu i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników pokrywa realizator projektu.

 

Zgłoszenia należy kierować:

T:  604 534 504

bozenastankowska@o2.pl

Więcej informacji:

Informacja_ogólna

Regulamin_rekrutacji

Umowa szkoleniowa

Formularz zgłoszeniowy – MEN-pdf

ulotka

27 czerwca 2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży” – przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że od września 2018 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował :

  • przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty wraz ze scenariuszami dla wszystkich typów kształcenia (od przedszkola do szkoły policealnej),
  • wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ).

Opracowania te mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia. Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Lista programów doradztwa zawodowego oraz wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego

Idź do góry