Pomoc Ukrainie

2 października 2023

Bezpłatne kursy z programowania i informatyki w języku ukraińskim dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Ukrainy

  Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Ukrainy, Politechnika Białostocka zaprasza uczniów z Ukrainy, w szczególności przybyłych po wybuchu wojny do wzięcia udziału w kursach on-line z programowania i informatyki  na platformie edukacyjnej novica.pl Poniżej linki do kursów: Програмування веб-додатків на Java для підтримки фреймворку Spring: https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaBialostocka+Spring1+2022_S1/course/ Навчання програмуванню на C: https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaBialostocka+C_UA+2022_S1/course/ Віртуальні технології […]

11 sierpnia 2023

Infolinia dla Uchodźców z Ukrainy

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS informuje, że prowadzi stronę internetową oraz infolinię dla Uchodźców z Ukrainy i osób ich wspierających. W Bazie Wiedzy na stronie: https://ukraina.cerkiew.pl/pl/strona-glowna/ można znaleźć informacje dotyczące: – bezpieczeństwa – postępowanie w sytuacjach kryzysowych, – pomocy materialnej, – zasiłków i zaświadczeń socjalnych, – przyjazdu di Polski i legalizacji pobytu, – punktów recepcyjnych […]

13 marca 2023

Zbiórka latarek dla dzieci na Ukrainie

Fundacja Uniters (United Volunteers) organizuje akcję polegającą na podarowaniu każdemu dziecku na Ukrainie małej latarki jako symbolu „Światła od Świata”. Zebrane latarki Fundacja zawiezie na Ukrainę, wolontariusze pojadą wszędzie tam, gdzie są dzieci. W pomoc logistyczną akcji zaangażował się Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Więcej informacji na stronie internetowej www.swietabeztaty.pl. Placówki OSP w Polsce: szczegóły: https://zosprp.pl/2023/01/12/zwiazek-osp-rp-dolacza-do-akcja-swieta-bez-taty/  

26 października 2022

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla uczniów polskich i ukraińskich.

Informujemy, że Fundacja „Twarze depresji” we współpracy z Polska Akcją Humanitarną  uruchomiła program ” Pajacyk-Pomoc psychospołeczna”, w formie zdalnych bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów z Ukrainy, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z wojną oraz do polskich uczniów, u których nasiliły się trudności w związku z tym […]

11 października 2022

Darmowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy.

Szanowni Państwo. Informujemy, że Fundacja Uniwersytet Dzieci organizuje darmowe zajęcia dodatkowe dla dzieci  z Ukrainy w wieku 6-16 lat, w ramach których proponuje: zajęcia stacjonarne, dla dzieci w wieku 6-11 lat, które będą się odbywać we Wrocławiu na uczelniach w soboty do południa, zajęcia zdalne z fizyki i chemii – dla uczniów klas VII i […]

4 kwietnia 2022

Bezpłatne treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Link internetowy do ogólnodostępnej bazy danych klubów piłkarskich. W ww. bazie oprócz danych kontaktowych klubu można znaleźć również dokładną informację o tym, jakie roczniki klub jest w stanie przyjąć na bezpłatne treningi. Aktualna baza danych klubów jest dostępna pod linkiem: Bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy. Baza klubów.

14 marca 2022

Nieodpłatna pomoc świadczona na rzecz ukraińskich dzieci z celiakią

Szanowni Państwo, w załączniku przesyłam pismo Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej dotyczące nieodpłatnej pomocy świadczonej na rzecz ukraińskich dzieci z celiakią. ZAŁĄCZNIK (PDF, 234 KB) Z poważaniem Barbara Domaracka Koordynator Europejskiego Systemu Licencyjnego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej b.domaracka@celiakia.pl +48 696 102 150 ul. Na Uboczu […]

11 marca 2022

Link do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich

Znasz języki wschodniosłowiańskie, jesteś studentem, nauczycielem, wykładowcą, czy innym członkiem społeczności akademickiej lub szkolnej i chcesz pomóc osobom przybywającym z terenu Ukrainy? Poniższy formularz zbiera podstawowe informacje dotyczące rodzaju pomocy jaką chcesz świadczyć. Po wypełnieniu, dane zostaną automatycznie przesłane do właściwego koordynatora wojewódzkiego funkcjonującego przy Kuratorium Oświaty. Koordynator będzie kontaktować się z Tobą w miarę […]

11 marca 2022

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2022 r. poz. 573). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu […]

11 marca 2022

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy i pozwala na zwiększenie liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Pełna informacja na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wieksza-liczba-dzieci-w-oddziale-przedszkolnym-i-w-oddzialach-i-iii-szkoly-podstawowej—rozporzadzenie-podpisane

10 marca 2022

Вакансії для вчителів

pomoc dla ukrainy

Згідно з польським законодавством, працевлаштуванням вчителів займаються директори шкіл. У випадку іноземців теж потрібна згода від органу державної влади. На веб-сторінці Кураторії освіти у Вроцлаві  (kuratorium.wroclaw.pl) у закладці „oferty pracy dla nauczycieli” – https://ogloszenia.kuratorium.wroclaw.pl/praca-dla-nauczycieli/ можна знайти актуальний перелік предметних спеціалізацій вчителів потрібних в школах і закладах на території Нижньої Сілезії. У вікні ”Przedmiot” потрібно вибрати […]

1 marca 2022

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Szanowni Państwo,  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Znajdą je Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

28 lutego 2022

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów i nauczycieli w sprawie pomocy Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy

logo ko

Wrocław 2022-02-28 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!          W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje […]

28 lutego 2022

Jak mówić o wojnie w Ukrainie – informacje dla pedagogów

Warszawa, 27 lutego 2022 r.  Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych (rodziców, rodzeństwa, dziadków). Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie […]

26 lutego 2022

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

logo

Dnia 25 lutego br. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. W udostępnionym materiale znalazły się także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pełna informacja na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.