Wydawanie duplikatów

30 stycznia 2017

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych

§ 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170).

II. Opłaty

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego rozporządzenia oraz w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm) za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

NBP OO WROCŁAW

24 1010 1674 0027 5622 3100 0000

 

W przypadku przelewów zagranicznych:

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski: “PL”

 

III. Kontakt mailowy:

Kancelaria  – poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

1)            przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica

2)            w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2009,

3)            w sekretariatach Oddziałów Kuratorium Oświaty,

 

wniosek o wydanie duplikatu.

Idź do góry