Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

16 października 2018

Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. Materiały obejmują m.in. przykłady dostosowań metod, form, warunków i przebiegu uczenia się do predyspozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Każde opracowanie zawiera także praktyczne wskazówki dla […]

4 kwietnia 2018

Materiały szkoleniowe dotyczące udzielania pomocy psychologiczni-pedagogicznej w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Poniżej prezentujemy materiały pomocnicze  dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.   Organizacja Pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dokumentowanie udzielania pomocy psych-ped. Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

30 września 2016

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r. Do Kuratorium Oświaty kierowane są pytania i wątpliwości, dotyczące sposobu organizacji zajęć w szkołach po zmianie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zmiana ta, przypomnijmy, polegała na tym, iż skreślone zostały z ustawy zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej […]

Idź do góry