Rekrutacja

16 marca 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

Zarządzenie

Załącznik

16 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zarządzenie Nr 2/2018

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

images2
21 lipca 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 – wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego na podstawie informacji przesłanej przez dyrektorów szkół.

 

Tabela – wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 

10 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/18

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

1 marca 2017

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice !

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie dolnośląskim.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

19 października 2016

Pismo do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym z terenu województwa dolnośląskiego.

Szanowni Państwo,

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przeprowadzanych w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego.

W związku z rekrutacją do szkół na rok szkolny 2017/2018 i koniecznością podania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w województwie dolnośląskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, proszę o przesłanie do dnia 30 listopada 2016 r.  na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o organizowanych przez Państwa instytucję zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim wraz z aktualnym regulaminem konkursu.

Dbając o wysoki poziom merytoryczny konkursów, które zostaną umieszczone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, informujemy, że  zgłaszane do ww. wykazu konkursy organizowane przez Państwa instytucje powinny mieć w regulaminie określone następujące kwestie:

  1. Instytucja organizująca zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe spoza obszaru swojej działalności, powinna współpracować z innymi instytucjami lub osobami, uznawanymi za ekspertów w tych dziedzinach,
  2. Regulamin powinien jasno definiować laureata i finalistę konkursu,
  3. W przypadku zawodów wiedzy, konkurs powinien składać się przynajmniej
    z trzech etapów (np. etap szkolny, powiatowy, wojewódzki), a jego zakres powinien być zgodny z podstawą programową lub wykraczający poza nią.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Małgorzata Sandecka

2 sierpnia 2016

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim na dzień 27 lipca 2016 r. na podstawie danych pozyskanych od dyrektorów szkół.

Załącznik – Wykaz szkół/placówek

Idź do góry