Rekrutacja

18 czerwca 2018

Rekrutacja 2018 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych i Przewodniczący szkolnych komisji rekrutacyjnych!

Poniżej zamieszczamy plik  zawierający pełny wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powstały po scaleniu załączników do zaradzeń nr 16,23,28,33 i 37 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, celem wykorzystania podczas prac komisji rekrutacyjnych.

rekrutacja 2018

16 marca 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

Zarządzenie

Załącznik

16 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zarządzenie Nr 2/2018

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

images2
21 lipca 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 – wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego na podstawie informacji przesłanej przez dyrektorów szkół.

 

Tabela – wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 

10 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/18

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

1 marca 2017

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice !

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 w województwie dolnośląskim.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

Idź do góry