Ocena pracy dyrektora

28 września 2018

Zarządzenie nr 58/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół oraz regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

Zarządzenie nr 58 z dnia 28 września 2018 r.

załącznik nr 1 Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

załącznik nr 2 Regulamin określajacy wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Idź do góry