Reforma

17 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

podpisane rozporządzenia

Rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie w prawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie […]

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

biblioteki szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

9 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Do końca marca br. […]

7 marca 2017

Interpretacja przepisów wdrażających reformę

W związku z licznymi pytaniami i różnicami interpretacyjnymi, dotyczącymi wdrażania przepisów reformujących system oświaty, przesyłam stanowisko, jakie w wybranych kwestiach zajęli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przytoczone w załączonych pismach odpowiedzi w niektórych przypadkach stanowią przypomnienie zapisów ustawowych, w innych natomiast stanowisko MEN należy traktować jako podpowiedź w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Stanowisko takie nie jest obowiązującą […]

1 marca 2017

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

rozporządzenie ws podręczników

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

23 stycznia 2017

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

kalendarz reformy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 20 stycznia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku. Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami

17 stycznia 2017

Zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli.

logo780

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie! W załączeniu  zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli. Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w liście Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej skierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, znajdują się projekty uchwał. Pismo DKO Zał. 1 […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa […]

Idź do góry