Reforma

6 grudnia 2018

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP

logo men

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP […]

30 listopada 2018

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej

logo men

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.  Nauczyciele O […]

7 września 2018

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

plakat_rekrutacja_a4

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły […]

2 lutego 2018

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 5-letniego technikum; 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno […]

14 września 2017

Podręczniki szkolne – wyjaśnienia MEN

podręczniki

Przypominamy, że w przypadku braku podręczników, na początku roku szkolnego, rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale […]

11 września 2017

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami – konferencja prasowa Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty

konferencja prasowa Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty

Dzisiaj w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza Wrzala. Tematem konferencji było wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, dnia 11 września 2017 r. „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami” Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z […]

7 września 2017

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez […]

7 września 2017

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami […]

2 sierpnia 2017

Program rządowy „Aktywna tablica”

Zachęcamy Państwa do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Na realizację programu przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w […]

8 czerwca 2017

Wychowanie do życia w rodzinie – rozporządzenie podpisane

ministerstwo edukacji narodowej

Minister Edukacji Narodowej podpisała 2 czerwca 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 […]

8 czerwca 2017

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

wzór swiadectwa

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Minister Edukacji Narodowej podpisała w środę, 31 maja br., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych […]

22 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły […]

Idź do góry