Reforma

6 grudnia 2018

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RP

logo men

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP […]

30 listopada 2018

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej

logo men

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.  Nauczyciele O […]

7 września 2018

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

plakat_rekrutacja_a4

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły […]

2 lutego 2018

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 5-letniego technikum; 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno […]

14 września 2017

Podręczniki szkolne – wyjaśnienia MEN

podręczniki

Przypominamy, że w przypadku braku podręczników, na początku roku szkolnego, rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale […]

11 września 2017

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami – konferencja prasowa Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty

konferencja prasowa Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty

Dzisiaj w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza Wrzala. Tematem konferencji było wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, dnia 11 września 2017 r. „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami” Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z […]

7 września 2017

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez […]

7 września 2017

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami […]

2 sierpnia 2017

Program rządowy „Aktywna tablica”

Zachęcamy Państwa do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Na realizację programu przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w […]

8 czerwca 2017

Wychowanie do życia w rodzinie – rozporządzenie podpisane

ministerstwo edukacji narodowej

Minister Edukacji Narodowej podpisała 2 czerwca 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 […]

8 czerwca 2017

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

wzór swiadectwa

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Minister Edukacji Narodowej podpisała w środę, 31 maja br., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych […]

22 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły […]

9 maja 2017

„Kiermasz podręczników”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego: „Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnością” zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl Więcej szczegółów w załączniku: załącznik

17 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

podpisane rozporządzenia

Rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie w prawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie […]

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

biblioteki szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

9 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Do końca marca br. […]

7 marca 2017

Interpretacja przepisów wdrażających reformę

W związku z licznymi pytaniami i różnicami interpretacyjnymi, dotyczącymi wdrażania przepisów reformujących system oświaty, przesyłam stanowisko, jakie w wybranych kwestiach zajęli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przytoczone w załączonych pismach odpowiedzi w niektórych przypadkach stanowią przypomnienie zapisów ustawowych, w innych natomiast stanowisko MEN należy traktować jako podpowiedź w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Stanowisko takie nie jest obowiązującą […]

1 marca 2017

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

rozporządzenie ws podręczników

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

23 stycznia 2017

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

kalendarz reformy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 20 stycznia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku. Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.