Reforma

8 czerwca 2017

Wychowanie do życia w rodzinie – rozporządzenie podpisane

ministerstwo edukacji narodowej

Minister Edukacji Narodowej podpisała 2 czerwca 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 […]

8 czerwca 2017

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

wzór swiadectwa

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Minister Edukacji Narodowej podpisała w środę, 31 maja br., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych […]

22 maja 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia. Wiedzą już Państwo, do której szkoły […]

9 maja 2017

“Kiermasz podręczników”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego: “Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji “Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnością” zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl Więcej szczegółów w załączniku: załącznik

17 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

podpisane rozporządzenia

Rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie w prawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie […]

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

biblioteki szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

9 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Do końca marca br. […]

7 marca 2017

Interpretacja przepisów wdrażających reformę

W związku z licznymi pytaniami i różnicami interpretacyjnymi, dotyczącymi wdrażania przepisów reformujących system oświaty, przesyłam stanowisko, jakie w wybranych kwestiach zajęli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przytoczone w załączonych pismach odpowiedzi w niektórych przypadkach stanowią przypomnienie zapisów ustawowych, w innych natomiast stanowisko MEN należy traktować jako podpowiedź w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Stanowisko takie nie jest obowiązującą […]

1 marca 2017

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

rozporządzenie ws podręczników

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

Idź do góry