8 czerwca 2017

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

wzór swiadectwa

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Minister Edukacji Narodowej podpisała w środę, 31 maja br., rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Został w nim wskazany numer wzoru świadectwa promocyjnego dla uczniów klasy VI. Otrzymają oni świadectwa na takich samych wzorach, jak uczniowie klasy IV i V.

Są to wzory o numerach:

  • 3a (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej),
  • 4a (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – z wyróżnieniem),
  • 5 (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej),
  • 6 (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający program nauczania),
  • 6a (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego).

źródło: www.men.gov.pl

Idź do góry