Wspieranie uzdolnień

program stypendialny
24 marca 2017

VI edycja Programu Stypendialnego “Mistrzowie Chemii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych!

Informujemy, że Fundacja “ORLEN – DAR SERCA” rozpoczyna edycję VI programu stypendialnego „Mistrzowie CHEMII” skierowanego
do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość
z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków
do kształcenia. Program prowadzony jest we współpracy z dwiema szkołami: liceum i technikum, które gwarantują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają stypendystom rozwijanie ich pasji, a także wspierają w budowaniu kariery naukowej i zawodowej.
Stypendyści programu „Mistrzowie CHEMII” otrzymują wsparcie Fundacji przez cały okres nauki w szkole. Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych oraz pobyt w internacie i wyżywienie.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została dwukrotnie nagrodzona za realizację programu „Mistrzowie CHEMII”, w 2013 roku w ogólnopolskim konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm” oraz 8 kwietnia br. w konkursie „Liderzy Świata Energii” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W dotychczasowych pięciu edycjach wsparciem objętych zostało blisko 50 uczniów.

Rekrutacja do VI edycji programu ogłoszona zostanie w kwietniu 2017.

Szczegółowe informacje: www.orlendarserca.pl
Zakładka:nasza działalność/programy stypendialne

 

stypendium MEN
20 lutego 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 13 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 1/3  odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki oraz uzyskujący najwyższe wyniki oraz uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016 stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 50 przedstawicielom stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Nasze województwo reprezentowało 3 przedstawicieli dolnośląskich szkół.

W przemówieniu do uczniów Pani Minister gratulowała  realizacji swoich pasji, a rodzicom i nauczycielom dziękowała za to, że każdego dnia wspierają i motywują młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, gdyż to właśnie oni będą decydować o przyszłości naszego kraju.
Galę wręczenia dyplomów stypendialnych uświetniły pokazy taneczne oraz karate.

 

stypendyści MEN

stypendyści MEN

stypendyści MEN
stypendyści MEN

 

17 lutego 2017

44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Komendanta 44. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017 zapraszamy na wydarzenie, które adresowane jest do dzieci i młodzieży z Polski oraz zagranicy.

Kielecki Festiwal Harcerski to wyjątkowe wydarzenie. W programie znajdują się przeglądy oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych pedagogów i instruktorów artystycznych. Festiwal Harcerski nie jest wydarzeniem skierowanym wyłącznie do harcerzy – każdego roku gościmy dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, muzyczne, folklorystyczne działające w instytucjach kultury oraz jednostkach oświatowych. Nie jest to także wydarzenie o lokalnym zasięgu – każdego roku do Kielc przyjeżdżają młodzi artyści z krajów ościennych, a także z tak odległych jak Kanada, czy Turcja. Uczestnicy Festiwalu mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących – warsztatach filmowych, rockowych, projektowania oraz eventach w przestrzeni miejskiej Kielc.

Więcej informacji znajdą Państwo na profilu: https://www.facebook.com/HFKMS oraz na stronie: www.wiatraczek.pl,

Idź do góry