Wspieranie uzdolnień

ZDS_P
12 września 2017

XVII edycja Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie XVII edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Uczniowie i absolwenci dolnośląskich szkół mogą składać wnioski
na kolejny rok.  Roczne stypendia, fundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, to wsparcie finansowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyzna ponad 50 stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i w zakresie działalności społecznej.Program Stypendialny “zDolny Śląsk”
ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 200 000 złotych.

Od kandydatów wymagane jest wypełnienie wniosków, dostępnych na stronie internetowej Fundacji http://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-o-stypendia-zdolny-slask/

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 15 września 2017
na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.

Komunikat prasowy zDolny Slask – przedluzenie 14092017

 

bez-tytulu
3 kwietnia 2017

VII Rejonowa Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2017 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Świdnicy, Ziębicach, Bolesławcu, Legnicy, Bierutowie i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 125 podmiotów. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VII Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2017 r. w Świdnicy.

Do finału VII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów. Poniżej lista laureatów rejonowych eliminacji:

NOMINOWANI do VII Gali Talentów.

 

BolesławiecWrocławLegnicaŚwidnicaZiębiceLegnicaSwidnicaWrocławBoleslawiecWrocław

 

stypendium MEN
29 marca 2017

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych uczniów dolnośląskich szkół!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 23 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. W imieniu minister Anny Zalewskiej   Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk pogratulował sukcesu najlepszym uczniom w regionie.

To dobra okazja, żeby uhonorować ciepłym słowem, gratulacjami, podziękowaniami i przede wszystkim stypendiami MEN to niewątpliwie ekskluzywne grono dolnośląskich uczniów – powiedział Dolnośląski Kurator Oświaty  – Jesteście naszą chlubą, dumą i nadzieją na przyszłość. Realizujcie swoje marzenia konsekwentnie. Życzę Wam, żeby nie zabrakło przy tym cierpliwości, bo do tego potrzebna jest systematyczna i wytężona praca.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej  uzyskało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska.

Stypendium jest ważnym zobowiązaniem, bo nie można otrzymać coś za nic, trzeba się starać i potwierdzić, że zasłużyło się na takie wyróżnienie. Stanowi także motywację do dalszej wytężonej i być może jeszcze cięższej pracy… – powiedział w swoim wystąpieniu uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Galę uświetnił występ chóru “Concordia” z Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

stypendia MEN

Concordia+ stypendia MEN

program stypendialny
24 marca 2017

VI edycja Programu Stypendialnego “Mistrzowie Chemii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych!

Informujemy, że Fundacja “ORLEN – DAR SERCA” rozpoczyna edycję VI programu stypendialnego „Mistrzowie CHEMII” skierowanego
do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość
z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków
do kształcenia. Program prowadzony jest we współpracy z dwiema szkołami: liceum i technikum, które gwarantują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają stypendystom rozwijanie ich pasji, a także wspierają w budowaniu kariery naukowej i zawodowej.
Stypendyści programu „Mistrzowie CHEMII” otrzymują wsparcie Fundacji przez cały okres nauki w szkole. Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych oraz pobyt w internacie i wyżywienie.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została dwukrotnie nagrodzona za realizację programu „Mistrzowie CHEMII”, w 2013 roku w ogólnopolskim konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm” oraz 8 kwietnia br. w konkursie „Liderzy Świata Energii” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W dotychczasowych pięciu edycjach wsparciem objętych zostało blisko 50 uczniów.

Rekrutacja do VI edycji programu ogłoszona zostanie w kwietniu 2017.

Szczegółowe informacje: www.orlendarserca.pl
Zakładka:nasza działalność/programy stypendialne

 

stypendium MEN
20 lutego 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 13 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 1/3  odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki oraz uzyskujący najwyższe wyniki oraz uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016 stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 50 przedstawicielom stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Nasze województwo reprezentowało 3 przedstawicieli dolnośląskich szkół.

W przemówieniu do uczniów Pani Minister gratulowała  realizacji swoich pasji, a rodzicom i nauczycielom dziękowała za to, że każdego dnia wspierają i motywują młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, gdyż to właśnie oni będą decydować o przyszłości naszego kraju.
Galę wręczenia dyplomów stypendialnych uświetniły pokazy taneczne oraz karate.

 

stypendyści MEN

stypendyści MEN

stypendyści MEN
stypendyści MEN

 

17 lutego 2017

44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Komendanta 44. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017 zapraszamy na wydarzenie, które adresowane jest do dzieci i młodzieży z Polski oraz zagranicy.

Kielecki Festiwal Harcerski to wyjątkowe wydarzenie. W programie znajdują się przeglądy oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych pedagogów i instruktorów artystycznych. Festiwal Harcerski nie jest wydarzeniem skierowanym wyłącznie do harcerzy – każdego roku gościmy dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, muzyczne, folklorystyczne działające w instytucjach kultury oraz jednostkach oświatowych. Nie jest to także wydarzenie o lokalnym zasięgu – każdego roku do Kielc przyjeżdżają młodzi artyści z krajów ościennych, a także z tak odległych jak Kanada, czy Turcja. Uczestnicy Festiwalu mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących – warsztatach filmowych, rockowych, projektowania oraz eventach w przestrzeni miejskiej Kielc.

Więcej informacji znajdą Państwo na profilu: https://www.facebook.com/HFKMS oraz na stronie: www.wiatraczek.pl,

Idź do góry