Obowiązek lustracji

9 sierpnia 2016

OBOWIĄZEK LUSTRACJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dolnośląski Kurator Oświaty informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 t.j ) osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydująca na stanowisko dyrektora szkoły publicznej jest zobowiązana  do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990.

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (chyba, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła).

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

Niniejsze oświadczenie, należy umieścić w zaklejonej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób:„ oświadczenie lustracyjne złożone w związku z uczestnictwem w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły” oraz złożyć do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na adres:

Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pokój nr 2009.

Załącznik 1a – oświadczenie lustracyjne.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.

Załącznik 2a – wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

Idź do góry