MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

15 października 2019

Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Zbliża się 1 listopada  –  dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA od 10 lat porządkują nekropolie na Wschodzie, a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą  je na polskie cmentarze na Ukrainie i Wileńszczyźnie.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów, ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki białej lub czerwonej. Zapłoną one  na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Znicze można dostarczyć  do 30  października do siedziby Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka  akcji Grażyna Orłowska -Sondej  tel.  604 091 959.
znicze biało-czerwone

6 maja 2019

X edycja akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

X edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Fundacja Studio Wschód i  TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizuje kolejną, już X edycję letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących  za wschodnią granicą p.n. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.

To największa tego typu akcja w Polsce!

Podczas ubiegłorocznych wakacji, wolontariusze pracowali  przy porządkowaniu 140 kresowych nekropolii, a ponad 200 tysięcy uczniów przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę.

Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest więc to okazja do poznania historii swego rodu,  a tym samym dziejów narodu polskiego, a także do przeżycia swoistej lekcję patriotyzmu.

Każdego roku przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują  uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, którzy w ten szlachetny sposób spędzają wakacje. Przed nami kolejna narodowa wyprawa: 8 lipca bieżącego roku ponad tysiąc młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu.

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli dolnośląskich szkół o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą.

Zapraszamy do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kolejne nekropolie narodowe.

Ponadto apelujemy do uczniów, aby przekazali symboliczną złotówkę na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje:

Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód,

tel.  604 091 959; orlowskasondej@gmail.com

Wpłaty prosimy kierować do 20 maja b.r. na konto Fundacji Studio Wschód:

Nr konta: 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

6 maja 2019

X edycja akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Uroczyste podsumowanie przygotowań do
X edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Dolnośląski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza delegacje/grupy szkolne z dolnośląskich szkół na uroczyste podsumowanie przygotowań do X edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, które odbędzie się 24 maja 2019 r. o godzinie 14.00.

Tego dnia, na wrocławskim Rynku odbędzie się uroczysta parada szkolnych pocztów sztandarowych, które poprowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz patriotyczny koncert zespołów pieśni i tańca z Kresów Wschodnich.  
Zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku Al. hr. Fredry o godz. 13.30.

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu do 20 maja na adres: s.strzelecki@kuratorium.wroclaw.pl

logo Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

1 marca 2019

X edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Fundacja Studio Wschód i  TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizuje kolejną, już X edycję letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą p.n. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.

To największa tego typu akcja w Polsce!

Podczas ubiegłorocznych wakacji, wolontariusze pracowali  przy porządkowaniu 140 kresowych nekropolii, a ponad 200 tysięcy uczniów przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę.

Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest więc to okazja do poznania historii swego rodu, a tym samym dziejów narodu polskiego, a także do przeżycia swoistej lekcję patriotyzmu.

Każdego roku przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują  uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, którzy w ten szlachetny sposób spędzają wakacje. Przed nami kolejna narodowa wyprawa: 8 lipca bieżącego roku ponad tysiąc młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu.

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli dolnośląskich szkół o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą.

Zapraszamy do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kolejne nekropolie narodowe.

Ponadto apelujemy do uczniów, aby przekazali 1 złotówkę, symboliczną złotówkę na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje:

Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód,

tel.  604 091 959; orlowskasondej@gmail.com

11 października 2018

„Biało-Czerwony Znicz” na kresowe cmentarze

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Zbliża się 1 listopada – dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL
OD ZAPOMNIENIA od 9 lat porządkują kresowe nekropolie, a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Polonia,  zawożą  je na Ukrainę i Wileńszczyznę.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one  na wielkich,   narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie, na Cmentarzu Łyczakowskim  we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.  Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił  nigdy nawet jednej lampki.

Znicze można dostarczyć do 26 października 2018 r. do magazynów Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka akcji pani Grażyna Orłowska – Sondej (tel. 604 091 959).

Ponadto informujemy, że Fundacja Studio Wschód organizuje w dniu 1 listopada 2018 r. kwestę na cmentarzach. Zebrane datki będą przeznaczone na ratowanie polskich cmentarzy na Kresach.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wspomóc organizację ww. przedsięwzięcia i wziąć udział jako wolontariusze  oraz zaprosić uczniów do współpracy, proszę o bezpośredni kontakt z panią Grażyną Orłowską – Sondej  (tel. 604 091 959).

 

 

15 maja 2018

IX edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!

Już 3 lipca 2018 r. startuje letnia IX edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.
To największa tego typu akcja w Polsce!

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wrocławskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą!

Wśród tych zapomnianych grobów, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Wrocławia. Akcja ich ratowania  jest okazją do poznania historii swego rodu, a tym samym dziejów narodu polskiego. Jest to swoista lekcja patriotyzmu. Wierzymy,  że wielu młodych ludzi wraz z nauczycielami dołączy do grupy wolontariuszy i w tym roku część wakacji ( 3-13.07. 2018 r. ) spędzi za naszą wschodnią granicą.

Zapraszamy jeszcze trzy grupy uczniów wrocławskich szkół do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kilkanaście kolejnych cmentarzy.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód, tel.  604 091 959

Przyłączmy się do akcji „Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”

 

14 maja 2018

Uroczyste podsumowanie przygotowań do IX edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Dolnośląski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza delegacje/grupy szkolne z dolnośląskich szkół na uroczyste podsumowanie przygotowań do IX edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, które odbędzie się 18 maja 2018 r.

Tego dnia, na wrocławskim Rynku odbędzie się uroczysta parada szkolnych pocztów sztandarowych, które poprowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz patriotyczny koncert zespołów pieśni i tańca z Kresów Wschodnich.  
Zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku Al. hr. Fredry o godz. 13.30.

 

Wszyscy spotkajmy się na Koncercie Kresowym !!!

16 marca 2018

IX akcja ratowania polskich cmentarzy „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół!

W imieniu Pani Grażyny Orłowskiej – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, zamieszczamy informację o rozpoczęciu IX edycji akcji ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą pn. „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już dziewiąty rok organizujemy wspólnie z Fundacją Studio Wschód i  TVP Polonia, akcję ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku ponad 1000  wolontariuszy pracowało podczas wakacji przy porządkowaniu kresowych nekropolii, ponad 200 tysięcy uczniów, przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa. Już 3 lipca 1400 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja tego roku, na charytatywne konto akcji.

Fundacja Studio Wschód

40 1540 10 30 21 03 74 57 25 65 0001   KRS 0000 570 948

Informacje na temat akcji,  lista wpłacających, reportaże telewizyjne – na stronach  www.studiowschod.pl i www.studiowchod.org.pl

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 18  maja o godz. 14 00 na Wielkim Koncercie Kresowym, podsumowującym gotowość do wakacyjnego wyjazdu na Ukrainę. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do końca kwietnia na adres e-mailowy: s.strzelecki@kuratorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wyjazdu na Kresy  udziela Grażyna Orłowska – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, tel.  604 091 959

 

mapa cmentarzy porzadkowa
10 lipca 2017

Dolnośląscy wolontariusze wyruszyli na Kresy porządkować groby przodków

8 lipca wieczorem, około 1100 wolontariuszy wyjechało z Wrocławia na Kresy, by porządkować mogiły swoich przodków. Przez 10 dni wolontariusze będą porządkować zaniedbane polskie cmentarze, spotykać się z rodakami i młodzieżą szkolną. Przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, skąd wyruszali uczestnicy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, z wolontariuszami spotkali się Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa.

Już po raz ósmy w  ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjechali na Kresy, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Organizatorem akcji jest Fundacja Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a patronatem objęła Telewizja Polska.

Podczas tegorocznych wakacji ponad 1100 młodych wolontariuszy pracować będzie na 133 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu.

wyjazd na Kresymapa cmentarzy porzadkowa

Mapę cmentarzy porządkowanych przez wolontariuszy sporządził Krystian Takuridis – wolontariusz akcji

źródło: https://pl-pl.facebook.com/OcalOdZapomnienia/

 

 

 

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"
14 czerwca 2017

Rusza VIII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 9 czerwca w koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Na Koncercie Galowym zorganizowanym przez TVP Wrocław oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wśród gości obecni byli m.in.: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski oraz Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, który został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Wileńszczyzny.

Wydarzenie uświetniły wystąpienia okolicznościowe oraz występy Chóru Zgoda z Wilna, Zespołu Tańca Ludowego Barwinok z Winnicy, Zespołu Pieśni i tańca Podolski Kwiat, Zespołu Wokalnego Dzwoneczki z Żytomierza i Zespołu Tańca Ludowego oraz UMCS z Lublina.

Podczas koncertu na wrocławskim rynku odbyła się uroczysta parada pocztów sztandarowych ze szkół uczestniczących w akcji. 

Akcja uczy młodzież patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę, aby porządkować  kresowe nekropolie.

Fotorelacja

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"

plakat
6 czerwca 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

9 czerwca – w piątek o godz.14 na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

„MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

plakat

 

29 maja 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

MPOOZ

9 czerwca – w piątek o godz. 14  na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący  przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela P. Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734.

 

Beata Pawłowicz

Za-ca dyrektora Wydziału

Rozwoju Edukacji

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017
5 maja 2017

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

Blisko pięćdziesięcioosobowa delegacja wolontariuszy Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA uczestniczyła w patriotycznej wyprawie na Kresy w dniach 1-3 maja. We Lwowie uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół Dolnego Śląska i Opolszczyzny gościli w Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny – polskiej placówce o 200-letniej tradycji. Przekazali upominki uczniom, którzy w maju przyjadą do Wrocławia na Koncert Kresowy. Następnie oddali hołd pomordowanym w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich polskim profesorom i członkom ich rodzin. Biało-czerwone wiązanki i wieńce uczniowie złożyli również pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Poczty sztandarowe ze szkół uczestniczących w naszej Akcji uświetniły mszę św. celebrowaną przez bpa Leona Małego w lwowskiej katedrze.

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń była wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Na wielu mogiłach poległych w 1920 r. obrońców Lwowa zapłonęły biało-czerwone znicze przywiezione z Ojczyzny. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza harcerze z Legnicy oraz młodzi strażacy z Jugowa zaciągnęli honorową wartę.

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

W patriotycznej wyprawie na Kresy uczestniczyli przedstawiciele szkół z: Bogatyni, Jaworzyny Śląskiej, Jugowa, Kudowy Zdrój, Nowej Rudy, Obornik Śląskich, Rogów, Wołczyna, Wrocławia oraz harcerze z Legnicy.

dyplom honor i prawda
2 marca 2017

Wręczenie dyplomów oraz Krzyży „Honor i Prawda” przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

26 lutego 2017 r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Podczas oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże „Honor i Prawda”. W gronie wyróżnionych znalazła się pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: „… Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tę polską tożsamość”. Wśród wyróżnionych znalazła się jedna placówka oświatowa – Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów  uzasadniając wybór naszej szkoły  powiedziała „… Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa…”.  Krzyż „Honor i Prawda” odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli  swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówdyplom honor i prawdauroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów

mogiłę pradziada ocal
2 marca 2017

APEL

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Przed nami już ósma narodowa wyprawa na Kresy w  celu ratowania  zapomnianych, niszczejących polskich cmentarzy. Wspólnie z Fundacją Studio Wschód oraz TVP Wrocław organizujemy kolejną edycję akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Nasza akcja uczy patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego  Śląska wyruszają na  Ukrainę, aby porządkować  kresowe nekropolie.

W ubiegłym roku podczas akacji 1000 wolontariuszy pracowało na 110 cmentarzach, a prawie 200 tys. uczniów przekazało na ten cel symboliczną złotówkę. Gorące podziękowania dla wszystkich osób wspierających akcję. Obecnie trwają  przygotowania do lipcowego wyjazdu na Ukrainę w ramach VIII  edycji akcji.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja 2017r. na konto Fundacji Studio Wschód, 53-676  Wrocław ul. Sokolnicza 5/13

               40 1540 1030 2103 7457 2565 0001                       KRS 0000570948

 

UWAGA

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 9 czerwca – w piątek o godz.14  na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 30 maja 2017r. na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela P. Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734.

 

Z poważaniem  

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 mogiłę pradziada ocal mogiłę pradziada ocal       mogiłę pradziada ocal mogiłę pradziada ocalmogiłę pradziada ocal

    

dary na kresy
25 listopada 2016

Zbiórka darów świątecznych dla Rodaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kilkunastu lat organizuje zbiórkę świątecznych darów dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Na Kresach żyje wielu naszych Rodaków, którzy w czasie Świąt Bożego Narodzenia czekają na prezent z Ojczyzny. To bardzo ważna chwila w roku, kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia.

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o podarowanie „Paczki na Kresy”. Będzie to nie tylko świąteczny upominek, ale również wyraz pamięci o tych, którzy nie z własnego wyboru muszą żyć poza granicami swojej Ojczyzny. Potrzebne będą słodycze, kawa, herbata, konserwy, olej, cukier, ryż, makarony, środki czystości a także wyprawki szkolne i zabawki.

Prosimy o przekazywanie darów do 18 grudnia 2016r.

Miejsca przekazywania darów:

Wrocław  TVP ul. Karkonowska 8

Wałbrzych  –   Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48

znicze
13 października 2016

Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze

Zbliża się 1 listopada  –  dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA od 7 lat porządkują kresowe nekropolie , a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą  je na Ukrainę i Wileńszczyznę.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one  na wielkich,   narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.  Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił  nigdy nawet jednej lampki.
Znicze można dostarczyć  do 30  października do siedziby Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, lub do Oddziałów Kuratorium w Legnicy (ul. F. Skarbka 3) i Jeleniej Górze (ul. Piłsudskiego 12), natomiast w Wałbrzychu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Palisadowej 48.
Prosimy o znicze w kolorach białych i czerwonych,  koniecznie zapakowane w kartonach, co ułatwi ich transport.
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka  akcji Grażyna Orłowska -Sondej  tel.  605 605 734.

akcja mogiła pradziada 2
13 października 2016

Podsumowanie VII edycji akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

10 października 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, Dolnośląski Kurator i Wicekurator Oświaty, dyrektor TVP oddziału Wrocław, samorządowcy, starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz  dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich, opolskich i lubuskich szkół. Gościem specjalnym był Pan Roman Sadruk wicedyrektor szkoły w Pasicznej k/o Nadwórnej na Ukrainie.

Podczas uroczystości  zostały wręczone podziękowania wolontariuszom akcji .

Fotorelacja

akcja mogiła pradziada 1

akcja mogiła pradziada 2

akcja mogiła pradziada 3

akcja mogiła pradziada 5

akcja mogiła pradziada 6

akcja mogiła pradziada 7

akcja mogiła pradziada 4

akcja mogiła pradziada 10

akcja mogiła pradziada 11

akcja mogiła pradziada 12

akcja mogiła pradziada 8

akcja mogiła pradziada 9

akcja mogiła pradziada 15

akcja mogiła pradziada 13

akcja mogiła pradziada 14

1 sierpnia 2016

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA – APEL KURATORA

Szanowni Państwo

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już siódmy rok organizujemy wspólnie z TVP Wrocław akcję ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku 800 wolontariuszy pracowało podczas wakacji na Ukrainie przy porządkowaniu kresowych nekropolii, prawie 200 tysięcy młodych ludzi przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa . Już 2 lipca br. Ponad 900 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 90 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu. Powrót 12 lipca 2016.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 10 maja na charytatywne konto akcji. Jest to konto Fundacji Studio Wschód 53-676 Wrocław ul Sokolnicza 5/13.

40 1540 1030 2103 7457 2565 0001      KRS 0000228551

Informacje na temat akcji, lista wpłacających, reportaże STUDIA WSCHÓD – na stronie internetowej www.studiowschod.org.pl i na stronie www.studiowschod.pl

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 20 maja – w piątek o godz. 14 00 na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 10 maja na adres: j.glowa@kuratorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela

 

Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734

e-mail orlowskasondej@gmail.com

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.