MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

15 października 2019

Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Zbliża się 1 listopada  –  dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA od 10 lat porządkują nekropolie na Wschodzie, a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą  je na polskie cmentarze na Ukrainie i Wileńszczyźnie.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów, ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki białej lub czerwonej. Zapłoną one  na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Znicze można dostarczyć  do 30  października do siedziby Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka  akcji Grażyna Orłowska -Sondej  tel.  604 091 959.
znicze biało-czerwone

6 maja 2019

X edycja akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

X edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Fundacja Studio Wschód i  TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizuje kolejną, już X edycję letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących  za wschodnią granicą p.n. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.

To największa tego typu akcja w Polsce!

Podczas ubiegłorocznych wakacji, wolontariusze pracowali  przy porządkowaniu 140 kresowych nekropolii, a ponad 200 tysięcy uczniów przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę.

Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest więc to okazja do poznania historii swego rodu,  a tym samym dziejów narodu polskiego, a także do przeżycia swoistej lekcję patriotyzmu.

Każdego roku przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują  uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, którzy w ten szlachetny sposób spędzają wakacje. Przed nami kolejna narodowa wyprawa: 8 lipca bieżącego roku ponad tysiąc młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu.

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli dolnośląskich szkół o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą.

Zapraszamy do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kolejne nekropolie narodowe.

Ponadto apelujemy do uczniów, aby przekazali symboliczną złotówkę na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje:

Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód,

tel.  604 091 959; orlowskasondej@gmail.com

Wpłaty prosimy kierować do 20 maja b.r. na konto Fundacji Studio Wschód:

Nr konta: 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska)

6 maja 2019

X edycja akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Uroczyste podsumowanie przygotowań do
X edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Dolnośląski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza delegacje/grupy szkolne z dolnośląskich szkół na uroczyste podsumowanie przygotowań do X edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, które odbędzie się 24 maja 2019 r. o godzinie 14.00.

Tego dnia, na wrocławskim Rynku odbędzie się uroczysta parada szkolnych pocztów sztandarowych, które poprowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz patriotyczny koncert zespołów pieśni i tańca z Kresów Wschodnich.  
Zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku Al. hr. Fredry o godz. 13.30.

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu do 20 maja na adres: s.strzelecki@kuratorium.wroclaw.pl

logo Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

1 marca 2019

X edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Fundacja Studio Wschód i  TVP Polonia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizuje kolejną, już X edycję letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą p.n. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.

To największa tego typu akcja w Polsce!

Podczas ubiegłorocznych wakacji, wolontariusze pracowali  przy porządkowaniu 140 kresowych nekropolii, a ponad 200 tysięcy uczniów przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę.

Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest więc to okazja do poznania historii swego rodu, a tym samym dziejów narodu polskiego, a także do przeżycia swoistej lekcję patriotyzmu.

Każdego roku przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują  uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, którzy w ten szlachetny sposób spędzają wakacje. Przed nami kolejna narodowa wyprawa: 8 lipca bieżącego roku ponad tysiąc młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu.

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli dolnośląskich szkół o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą.

Zapraszamy do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kolejne nekropolie narodowe.

Ponadto apelujemy do uczniów, aby przekazali 1 złotówkę, symboliczną złotówkę na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje:

Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód,

tel.  604 091 959; orlowskasondej@gmail.com

11 października 2018

„Biało-Czerwony Znicz” na kresowe cmentarze

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek!

Zbliża się 1 listopada – dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL
OD ZAPOMNIENIA od 9 lat porządkują kresowe nekropolie, a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Polonia,  zawożą  je na Ukrainę i Wileńszczyznę.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one  na wielkich,   narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie, na Cmentarzu Łyczakowskim  we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.  Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił  nigdy nawet jednej lampki.

Znicze można dostarczyć do 26 października 2018 r. do magazynów Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka akcji pani Grażyna Orłowska – Sondej (tel. 604 091 959).

Ponadto informujemy, że Fundacja Studio Wschód organizuje w dniu 1 listopada 2018 r. kwestę na cmentarzach. Zebrane datki będą przeznaczone na ratowanie polskich cmentarzy na Kresach.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wspomóc organizację ww. przedsięwzięcia i wziąć udział jako wolontariusze  oraz zaprosić uczniów do współpracy, proszę o bezpośredni kontakt z panią Grażyną Orłowską – Sondej  (tel. 604 091 959).

 

 

15 maja 2018

IX edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!

Już 3 lipca 2018 r. startuje letnia IX edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W jej ramach wolontariusze, głównie uczniów dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie.
To największa tego typu akcja w Polsce!

Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wrocławskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych o włączanie się do ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą!

Wśród tych zapomnianych grobów, znajdują się mogiły dziadów i pradziadów młodych mieszkańców Wrocławia. Akcja ich ratowania  jest okazją do poznania historii swego rodu, a tym samym dziejów narodu polskiego. Jest to swoista lekcja patriotyzmu. Wierzymy,  że wielu młodych ludzi wraz z nauczycielami dołączy do grupy wolontariuszy i w tym roku część wakacji ( 3-13.07. 2018 r. ) spędzi za naszą wschodnią granicą.

Zapraszamy jeszcze trzy grupy uczniów wrocławskich szkół do udziału w tym pospolitym ruszeniu, aby przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli uratować kilkanaście kolejnych cmentarzy.

Ta szlachetność i aktywność nastoletnich Polaków przyczyni się do ocalenia pamięci o Kresach.

Zgłoszenia grup wolontariuszy do wyjazdu na Kresy przyjmuje Pani Grażyna Orłowska – Sondej – prezes Fundacji Studio Wschód, tel.  604 091 959

Przyłączmy się do akcji „Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia”

 

14 maja 2018

Uroczyste podsumowanie przygotowań do IX edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół.

Dolnośląski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza delegacje/grupy szkolne z dolnośląskich szkół na uroczyste podsumowanie przygotowań do IX edycji Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, które odbędzie się 18 maja 2018 r.

Tego dnia, na wrocławskim Rynku odbędzie się uroczysta parada szkolnych pocztów sztandarowych, które poprowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz patriotyczny koncert zespołów pieśni i tańca z Kresów Wschodnich.  
Zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku Al. hr. Fredry o godz. 13.30.

 

Wszyscy spotkajmy się na Koncercie Kresowym !!!

16 marca 2018

IX akcja ratowania polskich cmentarzy „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół!

W imieniu Pani Grażyny Orłowskiej – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, zamieszczamy informację o rozpoczęciu IX edycji akcji ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą pn. „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już dziewiąty rok organizujemy wspólnie z Fundacją Studio Wschód i  TVP Polonia, akcję ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku ponad 1000  wolontariuszy pracowało podczas wakacji przy porządkowaniu kresowych nekropolii, ponad 200 tysięcy uczniów, przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa. Już 3 lipca 1400 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja tego roku, na charytatywne konto akcji.

Fundacja Studio Wschód

40 1540 10 30 21 03 74 57 25 65 0001   KRS 0000 570 948

Informacje na temat akcji,  lista wpłacających, reportaże telewizyjne – na stronach  www.studiowschod.pl i www.studiowchod.org.pl

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 18  maja o godz. 14 00 na Wielkim Koncercie Kresowym, podsumowującym gotowość do wakacyjnego wyjazdu na Ukrainę. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do końca kwietnia na adres e-mailowy: s.strzelecki@kuratorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wyjazdu na Kresy  udziela Grażyna Orłowska – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, tel.  604 091 959

 

mapa cmentarzy porzadkowa
10 lipca 2017

Dolnośląscy wolontariusze wyruszyli na Kresy porządkować groby przodków

8 lipca wieczorem, około 1100 wolontariuszy wyjechało z Wrocławia na Kresy, by porządkować mogiły swoich przodków. Przez 10 dni wolontariusze będą porządkować zaniedbane polskie cmentarze, spotykać się z rodakami i młodzieżą szkolną. Przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, skąd wyruszali uczestnicy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, z wolontariuszami spotkali się Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa.

Już po raz ósmy w  ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjechali na Kresy, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Organizatorem akcji jest Fundacja Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a patronatem objęła Telewizja Polska.

Podczas tegorocznych wakacji ponad 1100 młodych wolontariuszy pracować będzie na 133 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu.

wyjazd na Kresymapa cmentarzy porzadkowa

Mapę cmentarzy porządkowanych przez wolontariuszy sporządził Krystian Takuridis – wolontariusz akcji

źródło: https://pl-pl.facebook.com/OcalOdZapomnienia/

 

 

 

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"
14 czerwca 2017

Rusza VIII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 9 czerwca w koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Na Koncercie Galowym zorganizowanym przez TVP Wrocław oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wśród gości obecni byli m.in.: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski oraz Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, który został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Wileńszczyzny.

Wydarzenie uświetniły wystąpienia okolicznościowe oraz występy Chóru Zgoda z Wilna, Zespołu Tańca Ludowego Barwinok z Winnicy, Zespołu Pieśni i tańca Podolski Kwiat, Zespołu Wokalnego Dzwoneczki z Żytomierza i Zespołu Tańca Ludowego oraz UMCS z Lublina.

Podczas koncertu na wrocławskim rynku odbyła się uroczysta parada pocztów sztandarowych ze szkół uczestniczących w akcji. 

Akcja uczy młodzież patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę, aby porządkować  kresowe nekropolie.

Fotorelacja

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"

plakat
6 czerwca 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

9 czerwca – w piątek o godz.14 na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

„MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

plakat

 

29 maja 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

MPOOZ

9 czerwca – w piątek o godz. 14  na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący  przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela P. Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734.

 

Beata Pawłowicz

Za-ca dyrektora Wydziału

Rozwoju Edukacji

Idź do góry