MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

16 marca 2018

IX akcja ratowania polskich cmentarzy „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół!

W imieniu Pani Grażyny Orłowskiej – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, zamieszczamy informację o rozpoczęciu IX edycji akcji ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą pn. „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już dziewiąty rok organizujemy wspólnie z Fundacją Studio Wschód i  TVP Polonia, akcję ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku ponad 1000  wolontariuszy pracowało podczas wakacji przy porządkowaniu kresowych nekropolii, ponad 200 tysięcy uczniów, przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa. Już 3 lipca 1400 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150  cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja tego roku, na charytatywne konto akcji.

Fundacja Studio Wschód

40 1540 10 30 21 03 74 57 25 65 0001   KRS 0000 570 948

Informacje na temat akcji,  lista wpłacających, reportaże telewizyjne – na stronach  www.studiowschod.pl i www.studiowchod.org.pl

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 18  maja o godz. 14 00 na Wielkim Koncercie Kresowym, podsumowującym gotowość do wakacyjnego wyjazdu na Ukrainę. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do końca kwietnia na adres e-mailowy: s.strzelecki@kuratorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wyjazdu na Kresy  udziela Grażyna Orłowska – Sondej prezes Fundacji Studio Wschód, tel.  604 091 959

 

mapa cmentarzy porzadkowa
10 lipca 2017

Dolnośląscy wolontariusze wyruszyli na Kresy porządkować groby przodków

8 lipca wieczorem, około 1100 wolontariuszy wyjechało z Wrocławia na Kresy, by porządkować mogiły swoich przodków. Przez 10 dni wolontariusze będą porządkować zaniedbane polskie cmentarze, spotykać się z rodakami i młodzieżą szkolną. Przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, skąd wyruszali uczestnicy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, z wolontariuszami spotkali się Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa.

Już po raz ósmy w  ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjechali na Kresy, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Organizatorem akcji jest Fundacja Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a patronatem objęła Telewizja Polska.

Podczas tegorocznych wakacji ponad 1100 młodych wolontariuszy pracować będzie na 133 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu.

wyjazd na Kresymapa cmentarzy porzadkowa

Mapę cmentarzy porządkowanych przez wolontariuszy sporządził Krystian Takuridis – wolontariusz akcji

źródło: https://pl-pl.facebook.com/OcalOdZapomnienia/

 

 

 

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"
14 czerwca 2017

Rusza VIII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył 9 czerwca w koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Na Koncercie Galowym zorganizowanym przez TVP Wrocław oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wśród gości obecni byli m.in.: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski oraz Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, który został uhonorowany nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Wileńszczyzny.

Wydarzenie uświetniły wystąpienia okolicznościowe oraz występy Chóru Zgoda z Wilna, Zespołu Tańca Ludowego Barwinok z Winnicy, Zespołu Pieśni i tańca Podolski Kwiat, Zespołu Wokalnego Dzwoneczki z Żytomierza i Zespołu Tańca Ludowego oraz UMCS z Lublina.

Podczas koncertu na wrocławskim rynku odbyła się uroczysta parada pocztów sztandarowych ze szkół uczestniczących w akcji. 

Akcja uczy młodzież patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego Śląska wyruszają na Ukrainę, aby porządkować  kresowe nekropolie.

Fotorelacja

"Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia""Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia"

plakat
6 czerwca 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

9 czerwca – w piątek o godz.14 na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

„MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

plakat

 

29 maja 2017

KONCERT KRESOWY

Przypominamy i serdecznie zapraszamy

MPOOZ

9 czerwca – w piątek o godz. 14  na wrocławskim rynku odbędzie się koncert podsumowujący  przygotowania do tegorocznej ósmej edycji akcji

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Poczty sztandarowe do uroczystej defilady można jeszcze zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela P. Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734.

 

Beata Pawłowicz

Za-ca dyrektora Wydziału

Rozwoju Edukacji

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017
5 maja 2017

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

Blisko pięćdziesięcioosobowa delegacja wolontariuszy Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA uczestniczyła w patriotycznej wyprawie na Kresy w dniach 1-3 maja. We Lwowie uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół Dolnego Śląska i Opolszczyzny gościli w Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny – polskiej placówce o 200-letniej tradycji. Przekazali upominki uczniom, którzy w maju przyjadą do Wrocławia na Koncert Kresowy. Następnie oddali hołd pomordowanym w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich polskim profesorom i członkom ich rodzin. Biało-czerwone wiązanki i wieńce uczniowie złożyli również pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Poczty sztandarowe ze szkół uczestniczących w naszej Akcji uświetniły mszę św. celebrowaną przez bpa Leona Małego w lwowskiej katedrze.

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń była wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Na wielu mogiłach poległych w 1920 r. obrońców Lwowa zapłonęły biało-czerwone znicze przywiezione z Ojczyzny. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza harcerze z Legnicy oraz młodzi strażacy z Jugowa zaciągnęli honorową wartę.

Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017Patriotyczna majówka Lwów – Przemyślany 2017

W patriotycznej wyprawie na Kresy uczestniczyli przedstawiciele szkół z: Bogatyni, Jaworzyny Śląskiej, Jugowa, Kudowy Zdrój, Nowej Rudy, Obornik Śląskich, Rogów, Wołczyna, Wrocławia oraz harcerze z Legnicy.

dyplom honor i prawda
2 marca 2017

Wręczenie dyplomów oraz Krzyży „Honor i Prawda” przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie

26 lutego 2017 r. dwudziestoosobowa grupa z Dolnego Śląska, w tym osiemnastu przedstawicieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich z Jugowa, udała się do Warszawy na i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Podczas oficjalnej części uroczystości, przedstawiciele Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wręczyli dyplomy oraz Krzyże „Honor i Prawda”. W gronie wyróżnionych znalazła się pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty w latach 2006-2016. Przedstawicielka Fundacji Lwów uzasadniając wybór pani Beaty Pawłowicz powiedziała: „… Trzeba mieć wielką odwagę, wielkie polskie serce, żeby nie tylko mówić o Polsce, ale i o polskości Kresów, i dbać o całą tę polską tożsamość”. Wśród wyróżnionych znalazła się jedna placówka oświatowa – Publiczne Gimnazjum w Jugowie. Przedstawicielka Muzeum Lwowa i Kresów  uzasadniając wybór naszej szkoły  powiedziała „… Drodzy Państwo wspominałam w powitaniu, że przyjechała do nas młodzież aż z Dolnego Śląska, młodzież z Jugowa. Bardzo cieszymy się, że możemy nagradzać szkoły i nauczycieli, którzy wychowują polską młodzież w miłości do polskiej tradycji, do polskości Kresów. Robią to wszystko, żeby dzieci same chciały jechać na Kresy i dbać tam o polskie pamiątki. Takim gimnazjum jest Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Jugowa…”.  Krzyż „Honor i Prawda” odebrała pani dyrektor Bożena Sołek-Muzyka.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach, które każdy z uczestników zapamięta do końca życia, nie byłby możliwy, gdyby nie finansowe wsparcie przyjaciół Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz tych, którzy otworzyli  swoje serca dla Kresów Wschodnich. Za udzieloną pomoc dziękujemy pani Adriannie Mierzejewskiej Wójtowi Gminy Nowa Ruda oraz panu Janowi Lenartowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów.

uroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówuroczystości zorganizowane przez Fundację Lwówdyplom honor i prawdauroczystości zorganizowane przez Fundację Lwów

mogiłę pradziada ocal
2 marca 2017

APEL

MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Przed nami już ósma narodowa wyprawa na Kresy w  celu ratowania  zapomnianych, niszczejących polskich cmentarzy. Wspólnie z Fundacją Studio Wschód oraz TVP Wrocław organizujemy kolejną edycję akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Nasza akcja uczy patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi. Już od siedmiu lat uczniowie z Dolnego  Śląska wyruszają na  Ukrainę, aby porządkować  kresowe nekropolie.

W ubiegłym roku podczas akacji 1000 wolontariuszy pracowało na 110 cmentarzach, a prawie 200 tys. uczniów przekazało na ten cel symboliczną złotówkę. Gorące podziękowania dla wszystkich osób wspierających akcję. Obecnie trwają  przygotowania do lipcowego wyjazdu na Ukrainę w ramach VIII  edycji akcji.

Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 15 maja 2017r. na konto Fundacji Studio Wschód, 53-676  Wrocław ul. Sokolnicza 5/13

               40 1540 1030 2103 7457 2565 0001                       KRS 0000570948

 

UWAGA

Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 9 czerwca – w piątek o godz.14  na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 30 maja 2017r. na adres: b.pawlowicz@kuatorium.wroclaw.pl

Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela P. Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734.

 

Z poważaniem  

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 mogiłę pradziada ocal mogiłę pradziada ocal       mogiłę pradziada ocal mogiłę pradziada ocalmogiłę pradziada ocal

    

dary na kresy
25 listopada 2016

Zbiórka darów świątecznych dla Rodaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kilkunastu lat organizuje zbiórkę świątecznych darów dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Na Kresach żyje wielu naszych Rodaków, którzy w czasie Świąt Bożego Narodzenia czekają na prezent z Ojczyzny. To bardzo ważna chwila w roku, kiedy łączą się ludzie, których rozdzieliła historia.

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o podarowanie „Paczki na Kresy”. Będzie to nie tylko świąteczny upominek, ale również wyraz pamięci o tych, którzy nie z własnego wyboru muszą żyć poza granicami swojej Ojczyzny. Potrzebne będą słodycze, kawa, herbata, konserwy, olej, cukier, ryż, makarony, środki czystości a także wyprawki szkolne i zabawki.

Prosimy o przekazywanie darów do 18 grudnia 2016r.

Miejsca przekazywania darów:

Wrocław  TVP ul. Karkonowska 8

Wałbrzych  –   Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48

znicze
13 października 2016

Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze

Zbliża się 1 listopada  –  dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu  mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA od 7 lat porządkują kresowe nekropolie , a w październiku zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą  je na Ukrainę i Wileńszczyznę.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do uczniów ich rodziców i  nauczycieli  o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one  na wielkich,   narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie , które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.  Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił  nigdy nawet jednej lampki.
Znicze można dostarczyć  do 30  października do siedziby Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, lub do Oddziałów Kuratorium w Legnicy (ul. F. Skarbka 3) i Jeleniej Górze (ul. Piłsudskiego 12), natomiast w Wałbrzychu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Palisadowej 48.
Prosimy o znicze w kolorach białych i czerwonych,  koniecznie zapakowane w kartonach, co ułatwi ich transport.
Dodatkowych informacji udziela koordynatorka  akcji Grażyna Orłowska -Sondej  tel.  605 605 734.

Idź do góry