2 listopada 2016

Dolnośląski Kurator Oświaty

roman-kowalczyk-pis

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

 • w 1983 r. ukończył  LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 • laureat IX Olimpiady Historycznej, przyjęty bez egzaminu na historię na Uniwersytecie Wrocławskim
 • w 1989 r. ukończył studia z wyróżnieniem
 • od 01.09.1989 r. nauczyciel  historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (przekształconego następnie w Zespół Szkół Spożywczych) przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu
 • od 01.04.1999 r. dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. A. Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu,  po rozwiązaniu Zespołu od 1.09.2009 r.  dyrektor LO Nr  XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu
 • od 14 marca 2016 r. Dolnośląski Kurator Oświaty
 • działał w podziemnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w 1985 r. był więźniem politycznym, współorganizował strajki studenckie w latach 1988 i 1989
 • autor książek o historii NZS i strajkach studenckich: „Studenci’81” (Warszawa 2000) oraz „Czas próby. Wieluń – Wrocław 1980 – 1989” (Wrocław 2005). W 2021 r. przy jego pomocy IPN w Łodzi opublikuje dziennik strajkowy Jadwigi Kowalczyk  „ Egzamin studenta i obywatela. Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r.”, zaś IPN we Wrocławiu wyda rozmowy przeprowadzone przez niego w latach 1987-1988 z uczestnikami łódzkiego strajku studenckiego
 • redaktor śpiewnika „Piosenki Solidarności” wydanego 2014 r. przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość  oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • 19 marca 2010 r. śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność niepodległościową
 • 15 grudnia 2015 r. na wniosek IPN odznaczony  przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności
 • w 2005 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w 2012 r. otrzymał nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,  w roku 2002 r. otrzymał nagrodę Zarządu Miasta Wrocławia, w latach 2010 i 2014 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Wrocławia
 • członek Prawa i Sprawiedliwości, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób  Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Wolnego Słowa
 • od 2008 r. członek Rady Programowej Radia Wrocław
 • od listopada 2014 r. do marca 2016 r. radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, był wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
 • pisze wiersze i gra na gitarze, komponuje piosenki. Występuje z prelekcjami historycznymi i koncertami ballad solidarnościowych z lat 80 – tych. W 2019 r. ukazała się jego autorska płyta „Roman Kowalczyk. Moje piosenki”
 • co roku prowadzi wspólne publiczne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Święta Niepodległości 11 Listopada
 • od 2008 r. współorganizuje i prowadzi coroczny Koncert Charytatywny (do roku 2014 pod nazwą „Na powitanie wiosny”, od roku 2015 pod nazwą „Wiosna, ach to Ty”), podczas którego występują pracownicy wrocławskich  szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Dochód z koncertu jest przeznaczany dla wychowanków rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego
 • co roku jest jurorem „Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. J. Mackiewicza (dawniej Gimnazjum nr 2) we Wrocławiu

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.