2 listopada 2016

Dolnośląski Kurator Oświaty

roman-kowalczyk-pis

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

 • w 1983 r. ukończył  LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 • laureat IX Olimpiady Historycznej, przyjęty bez egzaminu na historię na Uniwersytecie Wrocławskim
 • w 1989 r. ukończył studia z wyróżnieniem
 • od 01.09.1989 r. nauczyciel  historii i wiedzy o społeczeństwie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (przekształconego następnie w Zespół Szkół Spożywczych) przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu
 • od 01.04.1999 r. dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. A. Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu,  po rozwiązaniu Zespołu od 1.09.2009 r.  dyrektor LO Nr  XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu
 • od 14 marca 2016 r. Dolnośląski Kurator Oświaty
 • działał w podziemnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w 1985 r. był więźniem politycznym, współorganizował strajki studenckie w latach 1988 i 1989
 • autor książek o historii NZS i strajkach studenckich: „Studenci’81” (Warszawa 2000) oraz „Czas próby. Wieluń – Wrocław 1980 – 1989” (Wrocław 2005). W 2021 r. przy jego pomocy IPN w Łodzi opublikuje dziennik strajkowy Jadwigi Kowalczyk  „ Egzamin studenta i obywatela. Rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r.”, zaś IPN we Wrocławiu wyda rozmowy przeprowadzone przez niego w latach 1987-1988 z uczestnikami łódzkiego strajku studenckiego
 • redaktor śpiewnika „Piosenki Solidarności” wydanego 2014 r. przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość  oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • 19 marca 2010 r. śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność niepodległościową
 • 15 grudnia 2015 r. na wniosek IPN odznaczony  przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności
 • w 2005 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2007 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w 2012 r. otrzymał nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,  w roku 2002 r. otrzymał nagrodę Zarządu Miasta Wrocławia, w latach 2010 i 2014 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Wrocławia
 • członek Prawa i Sprawiedliwości, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób  Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Wolnego Słowa
 • od 2008 r. członek Rady Programowej Radia Wrocław
 • od listopada 2014 r. do marca 2016 r. radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, był wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
 • pisze wiersze i gra na gitarze, komponuje piosenki. Występuje z prelekcjami historycznymi i koncertami ballad solidarnościowych z lat 80 – tych. W 2019 r. ukazała się jego autorska płyta „Roman Kowalczyk. Moje piosenki”
 • co roku prowadzi wspólne publiczne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Święta Niepodległości 11 Listopada
 • od 2008 r. współorganizuje i prowadzi coroczny Koncert Charytatywny (do roku 2014 pod nazwą „Na powitanie wiosny”, od roku 2015 pod nazwą „Wiosna, ach to Ty”), podczas którego występują pracownicy wrocławskich  szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Dochód z koncertu jest przeznaczany dla wychowanków rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego
 • co roku jest jurorem „Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. J. Mackiewicza (dawniej Gimnazjum nr 2) we Wrocławiu

 

Idź do góry