Uwierzytelnienie dokumentów

29 lipca 2016

Uwierzytelnienie dokumentów szkolnych

I. Podstawa prawna dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

§28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)

II. Opłaty
Zgodnie z  cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.), za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU
NBP OO WROCŁAW
24 1010 1674 0027 5622 3100 0000
W przypadku przelewów zagranicznych:

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB
kodu Polski:”PL”

III. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek można złożyć:
1) w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2009,
2) przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA !
W związku z koniecznością potwierdzenia faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, ewentualnie archiwum), informuję, że legalizacja nie jest dokonywana „na poczekaniu”.
Wniosek o dokonanie legalizacji rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

Idź do góry