Apostille

3 września 2018

Poświadczenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych

APOSTILLE – uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

1. Podstawa prawna poświadczania klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą:

§28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.)

 

2.Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

  • w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2009
  • przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Uzyskanie klauzuli apostille jest bezpłatne.

 

UWAGA !

Informuję, że poświadczenie klauzulą apostille nie jest dokonywane „na poczekaniu”.
Wniosek rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek

Idź do góry