Petycje

20 sierpnia 2020

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja
o sposobie załatwienia petycji
2.
Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
skan petycji
Niełączenie klasy 4a z klasą 4b w Szkole Podstawowej w Sułowie w roku szkolnym 2020/2021
23.07.
2020 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji
8 czerwca 2020

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1.
Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
skan
Utrzymanie działalności edukacyjnej Przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” przy ul. Walerego Sławska 5, Wrocław
10.01.
2020 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji
03 marca 2020 r. udzielono odpowiedzi – petycja nie mogła zostać uwzględniona

 

Idź do góry