Petycje

8 czerwca 2020

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1. Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
skan Utrzymanie działalności edukacyjnej Przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” przy ul. Walerego Sławska 5, Wrocław 10.01.
2020 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji
03 marca 2020 r. udzielono odpowiedzi – petycja nie mogła zostać uwzględniona

 

Idź do góry