Petycje

17 września 2021

Petycje

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1. Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
Petycja nr 1 Żądanie cofnięcia zgody dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie na uruchomienie punktu szczepień masowych w hali sportowej w szkole 04.05.
2021 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 30 dni od dnia złożenia petycji zostanie ona odesłana do organu właściwego do jej rozpatrzenia
Przesłano do organu właściwego do rozpatrzenia
2. Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
Petycja nr 2 Odmowa przedłużenia umowy o pracę dyrektora Zespołu Szkół w Sicinach 01.06.

2021 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 30 dni od dnia złożenia petycji zostanie ona odesłana do organu właściwego do jej rozpatrzenia
Przesłano do organu właściwego do rozpatrzenia
20 sierpnia 2020

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja
o sposobie załatwienia petycji
2.
Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
skan petycji
Niełączenie klasy 4a z klasą 4b w Szkole Podstawowej w Sułowie w roku szkolnym 2020/2021
23.07.
2020 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji
8 czerwca 2020

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja
o sposobie załatwienia petycji
1.
Brak zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r.
o petycjach
skan
Utrzymanie działalności edukacyjnej Przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” przy ul. Walerego Sławska 5, Wrocław
10.01.
2020 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r.
o petycjach, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia petycji
03 marca 2020 r. udzielono odpowiedzi – petycja nie mogła zostać uwzględniona

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.