Prawo oświatowe

20 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozporządzenie zał. 1 – szkoła podstawowa zał. 2 – szkoła podstawowa specj. zał. 3 – oddziały przysposab. w SP zał. 4 – LO zał. 5 – technikum zał. 6 – LO klasa wstępna zał. 7 – szkoła branż. I st. po gimnazjum zał. 8 szkoła branż. I st. po VIII klasie zał. 9 – szkoła […]

Idź do góry