Monitorowanie

seo
25 listopada 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30.11.2016 r. rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Działanie to będzie prowadzone na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych jest 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych
i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Ankiety będą widoczne na platformie od terminu rozpoczęcia monitorowania, tj. od godz. 12.00 w dniu 30. 11. 2016 r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.

Obecnie Formularz ten w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20162017.html

Monitorowanie  będzie przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

 

Termin Działanie
od 30.11

do 15.12. 2016 r.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów szkół.
od 16.12

do 19.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
20.12.2016 r. Monitorowanie uzupełniające dla szkół, które zgłosiły problemy dotyczące wypełniania ankiet.
od 21.12

do 22.12. 2016 r.

Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualnych kontakt ze szkołą
w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie (bez wizyty w szkole).
od 23.12

do 30.12. 2016 r.

Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania.

 

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów szkół należeć będzie:

 

1.zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie: dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła, dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy

2. wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie

 

Idź do góry