Posiłek w szkole i domu

2 grudnia 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- informacja dotycząca sprawozdań z realizacji programu

Szanowni Państwo, Dolnośląski Kurator Oświaty informuje, że  zgodnie z § 14 i 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację […]

17 czerwca 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- Wykaz organów prowadzących i szkół proponowanych do objęcia wsparciem finansowym

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w Wykazie organów prowadzących i szkół  zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykaz organów prowadzących i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rzadowego programu Posiłek w szkole i w domu sprostowanie

Idź do góry