Posiłek w szkole i domu

17 czerwca 2019

„Posiłek w szkole i w domu”- Wykaz organów prowadzących i szkół proponowanych do objęcia wsparciem finansowym

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ w Wykazie organów prowadzących i szkół  zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykaz organów prowadzących i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rzadowego programu Posiłek w szkole i w domu sprostowanie

Idź do góry