Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

5 marca 2024

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- lista organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w 2024 r.

Szanowni Państwo ! Poniżej przedstawiamy listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne wraz z wykazem podmiotów, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2024. Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach realizacji NPRC 2.0 w […]

29 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 za 2023 rok

Szanowni Państwo, Przypominamy, że na podstawie § 14. ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”,cyt.: „organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt […]

10 marca 2023

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- lista organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w 2023 r.

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne wraz z wykazem podmiotów, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2023. NPRCz. 2.0- lista podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w 2023 r. Wnioski wszystkich […]

7 października 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”- wzory wniosków na rok 2023.

Szanowni Państwo, przypominamy, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” na 2023 rok. Informujemy, że obowiązują wzory wniosków, które  zostały załączone poniżej: 20221010_0710_Wniosek_dyrektora_placówki_wychowania_przedszkolnego _2023 20221010_0710_Wniosek_dyrektora_szkoły_biblioteki_pedagogicznej_2023 20221010_0710_Wniosek_organu_prowadzącego_2023 20221010_Załącznik_do_wniosku_dla_organów_prowadzących_Zestawienie_podmiotów_wnioskujących_o_wsparcie_finansowe_2023 Realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, do którego należy […]

7 marca 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”- korekta wykazu placówek zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w 2022 r.

Szanowni Państwo . Informujemy, że w wyniku interpretacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zapisu § 2. pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) „punkty przedszkolne” nie są benificjentami wspomnianego Programu. W związku z […]

28 lutego 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- lista organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w 2022 r.

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2022. NPRCz. 2.0- lista podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w 2022 r. Wnioski wszystkich podmiotów, które przeszły pozytywnie […]

27 stycznia 2022

Tabele minitoringowe NPRCz. 2.0

Szanowni Państwo. Przypominamy, że na podstawie §15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogiczne, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały […]

15 grudnia 2021

Wzory rozliczenia dotacji przyznanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Szanowni Państwo, przypominamy, iż do 15 stycznia 2022 roku należy złożyć sprawozdanie z realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”. Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie( XLS, 13KB) Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(XLS, 15KB) tabela- rozliczenie wydatków ramach NPRC 2.0.(XLS, 18KB) Zbiorcze zestawienie finansowe(XLS, 11KB) Ponadto informujemy, że została uruchomiona […]

13 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze […]

8 października 2021

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″– wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu w 2021 r.

NPRCz. wykaz placówek i szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

27 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze […]

18 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r. Wzory sprawozdań: Strona główna » Szkoły i placówki » Bezpieczeństwo i profilaktyka » Programy rządowe » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa […]

28 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szanowni Państwo, informujemy, że szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup […]

4 maja 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- przyznane dofinasowanie

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu […]

3 grudnia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiany

Szanowni Państwo, informujemy, iż do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia […]

15 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019/2020 – informacja o naborze

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

8 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty z dnia  4 grudnia 2018 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu […]

4 stycznia 2019

Wzory rozliczenia dotacji przynanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo, przypominamy, iż do 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego należy złożyć sprawozdanie z realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Poniżej prezentujemy link do formularzy sprawozdań: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa

26 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek,  zaś do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego występuje do wojewody organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Formularze do pobrania: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.