Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

13 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze […]

8 października 2021

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″– wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu w 2021 r.

NPRCz. wykaz placówek i szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

27 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze […]

18 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r. Wzory sprawozdań: Strona główna » Szkoły i placówki » Bezpieczeństwo i profilaktyka » Programy rządowe » Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa […]

28 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szanowni Państwo, informujemy, że szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup […]

4 maja 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- przyznane dofinasowanie

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu […]

3 grudnia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiany

Szanowni Państwo, informujemy, iż do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia […]

15 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019/2020 – informacja o naborze

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

8 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty z dnia  4 grudnia 2018 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu […]

4 stycznia 2019

Wzory rozliczenia dotacji przynanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo, przypominamy, iż do 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego należy złożyć sprawozdanie z realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Poniżej prezentujemy link do formularzy sprawozdań: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa

26 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek,  zaś do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego występuje do wojewody organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Formularze do pobrania: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Idź do góry