Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

8 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty z dnia  4 grudnia 2018 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu […]

4 stycznia 2019

Wzory rozliczenia dotacji przynanej w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo, przypominamy, iż do 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego należy złożyć sprawozdanie z realizacji zadań w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Poniżej prezentujemy link do formularzy sprawozdań: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa

26 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek,  zaś do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego występuje do wojewody organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Formularze do pobrania: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

9 listopada 2017

Informacja o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

23 sierpnia 2017

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” od 1 września 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przypominamy, że wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizację programu. Jeśli gimnazjum, które wnioskowało o wsparcie finansowe, od 1 września 2017 r. zostanie np. włączone do szkoły podstawowej, to […]

8 listopada 2016

Informacja o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

Idź do góry