Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

23 sierpnia 2017

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” od 1 września 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przypominamy, że wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizację programu. Jeśli gimnazjum, które wnioskowało o wsparcie finansowe, od 1 września 2017 r. zostanie np. włączone do szkoły podstawowej, to […]

8 listopada 2016

Informacja o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

Idź do góry