23 sierpnia 2017

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” od 1 września 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy, że wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizację programu.

Jeśli gimnazjum, które wnioskowało o wsparcie finansowe, od 1 września 2017 r. zostanie np. włączone do szkoły podstawowej, to realizację programu przejmuje szkoła podstawowa. Do końca sierpnia 2017 r. wszystkie działania w ramach programu są realizowane przez gimnazjum, po 1 września 2017 r.- przez szkołę podstawową, w której nadal funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum. Te działania obejmują zarówno zakup książek do szkolnej biblioteki, jak również realizacje wydarzeń promujących czytelnictwo.

Obligowanie organów prowadzących i szkoły do dokonywania zakupów książek w terminie do końca sierpnia 2017 r. nie ma uzasadnienia , jak również zobowiązanie do zwracania niewykorzystanej dotacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, niezwykle ważne jest, by szkolne biblioteki wzbogacały się o nowości czytelnicze, a poziom czytelnictwa wśród uczniów stale wzrastał.

Idź do góry