13 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku:

– do 31 października 2021 r.   dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają wnioski  do organów prowadzących;

– do 20 listopada 2021 r. organy prowadzące  placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne występują z wnioskiem do Wojewody.

Realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje  na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

Nr telefonu w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do kontaktu  w sprawie Programu: 71 340 63 29

Materiały :

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego

Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej

Wniosek organu prowadzącego

Załącznik do wniosku dla organów prowadzących​_Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe

NPRCZ 2.0 Księga znaku – aktualizacja (20.10.2021)

Logo NPRCz 2.0.

Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0.

 

Idź do góry