8 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty z dnia  4 grudnia 2018 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie
na wsparcie szkolnych bibliotek  i bibliotek publicznych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało przyznane 101 placówkom.

W załączeniu :

  • wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego – zał. nr 1 
  • wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie zostały uwzględnione wraz ze zwięzłą informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego – zał. nr 3
 Jednocześnie przypominamy, że do dnia 31 października 2019 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, którzy nie uzyskali wsparcia finansowego w bieżącym roku  lub w latach poprzednich mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2020. Będzie to ostatni nabór wniosków w ramach programu.
Idź do góry