15 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2019/2020 – informacja o naborze

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 759) trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego należy składać na formularzach zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji /Programy i projekty/ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 pkt. 3 ww. rozporządzenia  termin złożenia przez organ prowadzący wniosków o udzielenie wsparcia finansowego upływa dnia 20 listopada br.

Realizacją zadania, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wnioski należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

Link do formularzy: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Idź do góry