23 stycznia 2017

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

kalendarz reformy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 20 stycznia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami

Idź do góry