2 sierpnia 2017

Program rządowy „Aktywna tablica”

Zachęcamy Państwa do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Na realizację programu przewidziano łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Każda szkoła będzie mogła otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 14 tys. zł (przy wkładzie własnym organu prowadzącego w kwocie 3,5 tys. zł). Termin składania wniosków o udział w programie przez szkoły do organów prowadzących upływa 31 sierpnia br. (do 15 września br. organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów). Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Strona główna – Ministerstwo – Aktualności – Aktywna tablica – program przyjęty przez Radę Ministrów) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja.

Idź do góry