Reforma

17 stycznia 2017

Zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie! W załączeniu  zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli. Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w liście Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej skierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, znajdują się projekty uchwał. Pismo DKO Zał. 1 […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,   za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce. Przy wprowadzaniu zmian […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Minister Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. […]

14 stycznia 2017

Pokolenie Dobrej szkoły – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

Pokolenie Dobrej szkoły – ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna

13 stycznia zostały wyemitowane spoty dotyczące reformy edukacji, które oficjalnie zainaugurowały kampanię informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na temat zmian w systemie oświaty. – Dzięki branżowej szkole, jestem dziś stylistą wnętrz aut luksusowych. Dzięki podstawom programowania w szkole, jestem dziś właścicielem międzynarodowej firmy informatycznej, która tworzy rozwiązania dla całego świata i zmienia go na […]

10 stycznia 2017

Reforma edukacji – kolejny etap wdrażania zmian

kalendarz reformy

Podsumowanie dotychczasowych prac nad przygotowaniem reformy edukacji oraz przedstawienie dalszego harmonogramu wdrażania zmian w oświacie – to główny temat wtorkowej konferencji Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu Minister edukacji powiedziała, że  po wielu miesiącach debaty, rozmów i konsultacji społecznych zakończyły się prace związane z przygotowaniem do wprowadzenia reformy edukacji. Dodała także, że podpisane […]

9 stycznia 2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

prezydent podpisal ustawy o reformie edukacji

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek dwie ustawy wprowadzające reformę edukacji: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. – Wielu rodziców, takich których dzieci skończyły już szkołę w ciągu ostatnich lat, czy też są w tej chwili w szkole lub w niej będą, również nie miało wątpliwości, że zarówno 3-klasowe gimnazjum, jak […]

14 listopada 2016

Infolinia na temat reformy

Informujemy, że uruchomiona jest infolinia pod numerem telefonu: 71 340 69 17, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00, poprzez którą uzyskać można informację o zmianach w ramach reformy oświaty, a także o związanych z tym działaniami Kuratorium Oświaty na najbliższy okres.

10 listopada 2016

Reforma edukacji – informacja o zmianach

Reforma edukacji – informacja o zmianach Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i […]

19 września 2016

Projekty ustaw

Serwer RCL.GOV.PL: Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekt ustawy – Prawo oświatowe. Alternatywny serwer MEN.GOV.PL: Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekt ustawy – Prawo oświatowe.

20 sierpnia 2016

List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

men

Dziś Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i poprosiła o dalszą współpracę przy precyzowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie edukacji. List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

1 sierpnia 2016

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji

Przedstawiamy relację wideo z Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się dziś w Toruniu. Zamieszczamy również do pobrania prezentację zawierającą główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat. Prezentacja Najważniejsze założenia do zmian w systemie oświaty W poniedziałek, 27 czerwca podczas konferencji Podsumowującej Ogólnopolską Debatę […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.