Reforma

9 maja 2017

„Kiermasz podręczników”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego: „Kiermasz podręczników”, będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnością” zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl Więcej szczegółów w załączniku: załącznik

17 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

podpisane rozporządzenia

Rozporządzenie  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie w prawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie […]

17 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

biblioteki szkolne

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

9 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

min Anna Zalewska

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Do końca marca br. […]

7 marca 2017

Interpretacja przepisów wdrażających reformę

W związku z licznymi pytaniami i różnicami interpretacyjnymi, dotyczącymi wdrażania przepisów reformujących system oświaty, przesyłam stanowisko, jakie w wybranych kwestiach zajęli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przytoczone w załączonych pismach odpowiedzi w niektórych przypadkach stanowią przypomnienie zapisów ustawowych, w innych natomiast stanowisko MEN należy traktować jako podpowiedź w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Stanowisko takie nie jest obowiązującą […]

1 marca 2017

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

rozporządzenie ws podręczników

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

23 stycznia 2017

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji

kalendarz reformy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 20 stycznia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku. Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami

17 stycznia 2017

Zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie! W załączeniu  zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli. Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w liście Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej skierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, znajdują się projekty uchwał. Pismo DKO Zał. 1 […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa […]

14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,   za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce. Przy wprowadzaniu zmian […]

Idź do góry