17 stycznia 2017

Zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie!

W załączeniu  zasady opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty planów sieci publicznych szkół i przedszkoli.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w liście Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej skierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, znajdują się projekty uchwał.

Pismo DKO

Zał. 1 przedszkola

Zał. 2 część B w 2

Zał. 3 część B w 2

 

Z poważaniem

Zbigniew Kuberski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry