7 marca 2017

Interpretacja przepisów wdrażających reformę

W związku z licznymi pytaniami i różnicami interpretacyjnymi, dotyczącymi wdrażania przepisów reformujących system oświaty, przesyłam stanowisko, jakie w wybranych kwestiach zajęli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przytoczone w załączonych pismach odpowiedzi w niektórych przypadkach stanowią przypomnienie zapisów ustawowych, w innych natomiast stanowisko MEN należy traktować jako podpowiedź w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Stanowisko takie nie jest obowiązującą wykładnią prawa, niemniej dla kuratorów oświaty jest ono istotną wskazówką przy wyrażaniu opinii na temat projektowanych sieci szkół.

Sytuacja dyrektorów i czynności kadrowe

Pytania i odpowiedzi z MEN

Pytania i odpowiedzi z Rawy Maz

Idź do góry