16 października 2018

Publikacje dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Cztery nowe publikacje będą pomocne w codziennej pracy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w trakcie procesu diagnozy, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w działaniach postdiagnostycznych. Materiały obejmują m.in. przykłady dostosowań metod, form, warunków i przebiegu uczenia się do predyspozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Każde opracowanie zawiera także praktyczne wskazówki dla specjalistów dotyczące współpracy z nauczycielami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Zapraszamy do całego materiału na stronie ORE.

Idź do góry