1 czerwca 2017

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szanowni Państwo,
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa dolnośląskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń zawierają zamieszczone w załącznikach: Zaproszenie dla pracowników poradni, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesyłanie swoich ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl – w temacie wiadomości prosimy o wpisanie rekrutacja_szkolenia_pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Osoby do kontaktu: Piotr Chłądzyński (71) 340 62 56 lub Weronika Żuławińska (71) 340 63 29

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 12 czerwca 2017 r.

Idź do góry