Wypoczynek

25 czerwca 2018

Informacja o kontrolach autobusów

wypoczynek

W imieniu Pana Dariusza Przybytniowskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uprzejmie informuję, iż w ramach wyjazdów na wypoczynek letni, w okresie wakacji,  WITD Wrocław będzie prowadziło kontrolę autobusów w ramach stałego punktu kontroli we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (Wzgórze Andersa) w dniach 30 czerwca, a także 1, 7,14,21,28 lipca oraz 4,11 i 18 sierpnia w […]

9 maja 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przypomina, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na […]

20 marca 2018

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 lista kursów kier. wyp. i wych. wyp.2018-19 – stan na 2018 11 09

19 maja 2017

WYPOCZYNEK – LATO 2017

RELACJA Konferencja Bezpieczne Wakacje 2017 Korekta formularza wypoczynku – druk PRAKTYCZNE PORADY DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU I RODZICÓW PROTOKÓŁ KONTROLI WYPOCZYNKU LATO 2017 NOWE PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU KONFERENCJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU – 22 KWIETNIA 2016 r. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Adres do kontaktu z ADMINISTRATOREM BAZY WYPOCZYNKU […]

2 sierpnia 2016

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Lista Stan na dzień 15 czerwca  201 6 r. ZGODA NIE JEST WYMAGANA DLA: PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO   Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.