Wypoczynek

24 czerwca 2021

Bezpieczny autokar-wakacje 2021

Uprzejmie informujemy, że kontrole autobusów w ramach wyjazdów na wypoczynek letni, w okresie wakacji, będą prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w ramach stałego punktu kontroli we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (Wzgórze Andersa) w każdą sobotę tj. w dniach 26 czerwca, a także 3, 10, 17, 24 i 31 lipca oraz 7, 14, 21 […]

21 maja 2021

Wypoczynek lato 2021

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku lato 2021 informuję, co następuje:   Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki wypoczynek letni 2021 można organizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i […]

22 grudnia 2020

Organizacja wypoczynku zimowego.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, w związku z zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży wprowadza się zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej. W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację: 1. Półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej; 2. Obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 […]

11 grudnia 2020

Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawia stanowisko MEN w powyższym temacie. Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4–17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii w 2021 r., nie […]

8 grudnia 2020

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu […]

5 grudnia 2020

Możliwość organizacji półkolonii dla uczniów podczas ferii zimowych – komunikat MEN.

Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych w czasie ferii zimowych W czasie tegorocznych ferii zimowych, które dla wszystkich w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie 4 – 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i […]

31 sierpnia 2020

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że procedura zgłaszania wyjazdów zagranicznych w roku szkolnym 2020/2021 nie uległa zmianie. W mocy pozostają komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod adresem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/turystyka-i-wypoczynek/wycieczki/ Z poważaniem, Zbigniew Kuberski Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

2 kwietnia 2020

WYPOCZYNEK LATO 2020

Infolinia – 500 366 339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) KONTAKT KOMUNIKAT II – WYPOCZYNEK LATO 2020 Protokół kontroli – lato 2020 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU KOMUNIKAT – WYPOCZYNEK LATO 2020 BAZA WYPOCZYNKU LATO 2020 Korekta formularza wypoczynku – druk PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU  

18 grudnia 2019

WYPOCZYNEK ZIMA 2020

Informacja Komendy Głównej Policji BAZA WYPOCZYNKU ZIMA 2020 Korekta formularza wypoczynku – druk PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Protokół kontroli zima 2020 Informacja MEN

20 marca 2019

WYPOCZYNEK LATO 2019

BAZA WYPOCZYNKU LATO 2019 Korekta formularza wypoczynku – druk PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Protokół kontroli lato 2019

3 stycznia 2019

WYPOCZYNEK ZIMA 2019

BAZA WYPOCZYNKU ZIMA 2019 Korekta formularza wypoczynku – druk PRZEPISY W SPRAWIE WYPOCZYNKU Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Protokół kontroli 2019

21 września 2018

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYKAZ ORGANIZATORÓW POSIADAJĄCYCH ZGODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KURSÓW NA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 lista kursów kier. wyp. i wych. wyp.2018-19 – stan na 2019 05 29

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.