11 grudnia 2020

Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawia stanowisko MEN w powyższym temacie.
Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4–17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.
W obecnej sytuacji, kiedy wiemy już, że wypoczynek dzieci i młodzieży może odbywać się wyłącznie w formie półkolonii, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nie będzie zatwierdzać pozostałych zgłoszeń form wyjazdowych, które organizatorzy przesłali lub prześlą za pomocą systemu bazy wypoczynku.
Natomiast te, które zostały już zatwierdzone, zostaną zamknięte (zakończone), a do organizatorów zostaną przesłane informacje, że wypoczynek został zakończony (w bazie pojawi się stosowana informacja).
Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”, będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej (art. 86 Prawa oświatowego).
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania.
Wytyczne zalecają obostrzenia w zakresie wymogów przy organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.
Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Z poważaniem,

Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry