29 maja 2023

WYPOCZYNEK „LATO 2023″

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się sezonem wypoczynku letniego 2023 proszę o przekazywanie zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Na chwilę obecną wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzenia.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dlatego proszę o bieżące monitorowanie zamieszczanych na niej informacji.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
infolinia 500366339 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00) lub: 71 3406348; 71 3406379, lub mailowy: poczta@kuratorium.wroclaw.pl
Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na:
1. Załączane opinie Państwowej Straży Pożarnej – opinie ważne są 3 lata od dnia ich wydania i muszą tą ważność zachować na czas trwania wypoczynku;
2. Dokładne uzupełnianie kwalifikacji kierownika i wychowawców;
3. Zachowanie ustawowego terminu na złożenie wniosku tj. 21 dni lub 14 dni w przypadku półkolonii.
Jednocześnie informuję, że platforma do zgłaszania wypoczynku jest już aktywna i można przekazywać zgłoszenia za pośrednictwem platformy.

Podstawy prawne oraz wzory kart kwalifikacyjnych pozostają bez zmian.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.