Ogłoszenia różne

30 marca 2020

Wydłużenie terminu składania arkuszy zgłoszeniowych do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

 W związku ze szczególną sytuacją epidemiczną w kraju oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, że termin składania arkuszy zgłoszeniowych do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, wydłużamy do 30 kwietnia  2020 r.

Szczegóły o  VIII edycji Sieci wraz z arkuszem zgłoszeniowym  znajdują się na naszej stronie w dziale: Kształcenie/Edukacja Ekologiczna.

30 marca 2020

Ogólnopolski projekt „Dar na stulecie”

Szanowni Państwo

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do korzystania online z bogatej oferty materiałów dydaktycznych: Jan Paweł II „Jestem z Wami”. Codziennie pojawiają się nowe materiały związane z Osobą Ojca Świętego w postaci filmów, nagrań, wywiadów, katechez, spacerów wirtualnych, wystaw oraz materiałów dla najmłodszych.

Materiały są dostępne na stronie internetowej www.idmjp2.pl   oraz na stronie FB Instytutu:

www.facebook.com/IDIP2/ oraz na stronie FB projektu „Oblicza Dialogu”:

www.facebook.com/ObliczaDialogu/.

24 marca 2020

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów – materiały edukacyjne IPN

We wtorek, 24 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej przygotował szereg inicjatyw i bogatą ofertę multimedialną, z którą można się zapoznać odwiedzając strony internetowe, portale oraz media społecznościowe IPN. Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów został ustanowiony przez polski parlament w 2018 r. z inicjatywy Andrzeja Dudy Prezydenta RP.

19 marca 2020

Projekt edukacyjny „Godność, Wolność, Niepodległość”- rekomendacje w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i organizatorzy wypoczynku dzieci młodzieży

          Informujemy, że w 2020 roku  kontynuowany jest projekt edukacyjny pn. „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach  wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”.

         Jego głównym celem jest celem jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, będących dziedzictwem Świętego Jana Pawła II, a wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany w czasie ferii letnich w 2020 r., może być okazją do podejmowania ciekawych inicjatyw w oparciu o ww. program.

       W związku z powyższym program wypoczynku finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach ww. programu powinien uwzględniać zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, przyczyniać się do rozwoju zainteresowań historycznych, a także wzmacniać postawy patriotyczne i obywatelskie wychowanków.

        Dlatego też, priorytetowo traktowany będzie organizowany wypoczynek, którego program będzie:

1) uwzględniał działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym obchodów
100 rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz ustanowienia przez Sejm roku 2020  rokiem Świętego Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci papieża Polaka,

2) promował wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego kraju,

3)  wzmacniał postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

4) integrował społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne,

5) promował postawę prozdrowotną, w tym ukierunkowaną na utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej przez udział dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach praktycznych.

     Zaangażowanie organizatorów wypoczynku w dalszą realizację Projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości na temat rangi wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową naszej państwowości wśród dzieci i młodzieży.

17 marca 2020

Zmiana terminu „Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich”

Szanowni Państwo,

organizator „Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich” informuje, że ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, podjął decyzję o zmianie terminu jego przeprowadzenia. Nowy harmonogram zawodów zostanie podany w próżniejszym terminie.

W przypadku pytań organizator pozostaje do dyspozycji pod nr tel. 71 37 16 400.

 

 

17 marca 2020

Zmiana terminu „VI Europejskiego Kongresu Samorządów, Karpacz”

Szanowni Państwo,

organizator „VI Europejskiego Kongresu Samorządów, Karpacz” informuje, że ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, termin kongresu planowanego na 2-3 kwietnia 2020r. uległ zmianie na 1-2 czerwca 2020r.

W przypadku pytań organizator pozostaje do dyspozycji pod nr tel. 22 583 11 99.

 

17 marca 2020

Zmiana terminu konferencji „Kadry przyszłości- kadry dla przemysłu”

Szanowni Państwo,

organizator konferencji „Kadry przyszłości- kadry dla przemysłu” informuje, że ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, termin konferencji planowanej na 30-31 marca 2020r. uległ zmianie na 28-29 maja 2020r.

Szczegółowych informacji udziela koordynator wydarzenia pod nr tel. 22 695 37 45.

 

13 marca 2020

Projekt społeczny wybierzmyrazem.pl

Z inicjatywy uczniów Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, którzy realizują projekt społeczny w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, powstał portal informacyjno-edukacyjny, adresowany do absolwentów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców.

Strona internetowa wybierzmyrazem.pl to jedyna w swoim rodzaju pomoc w wyborze szkoły. Znajdują się tam sprawdzone i rzetelne informacje: lista techników, zawody, porady fachowców, rekomendacje.

Grupa projektowa ma świadomość, że przyszły rynek pracy kształtuje się już w szkole i chce wesprzeć młodszych kolegów w dokonaniu świadomego wyboru. Aby zrealizować projekt, uczniowie stawiają czoła prawdziwym wyzwaniom, ucząc się planowania, komunikacji, pracy w zespole, motywowania siebie i innych.

Zapraszamy na stronę: www.wybierzmyrazem.pl

9 marca 2020

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału wszystkie przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie do 12 miesięcy. Zgodnie z przyjętymi zasadami czas realizacji zgłoszonego projektu, to co najmniej 6 miesięcy. Istotne jest, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnorodnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, uczniowskie prezentacje multimedialne, testy osiągnięć dzieci i mlodzieży, i in.). Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upłynie 3 kwietnia  2020 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informuję, że arkusz ewaluacji projektu, po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2021r.

Załączniki:

 

              Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru

             Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

      Mariola Kolan

5 marca 2020

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkursy na stanowiska:

  • nauczycieli chemii i fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (po 1 etacie);
  • nauczycieli informatyki, geografii, wychowania fizycznego, matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (po 1 etacie);
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat).

W załączeniu informacje o zakresie zadań wykonywanych na ww. stanowiskach pracy, wymaganiach niezbędnych związanych z tymi stanowiskami oraz o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Departament Współpracy Międzynarodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

ZAŁĄCZNIK:
Ogłoszenie

Idź do góry