Ogłoszenia różne

mPotęga
27 czerwca 2017

Finał IV edycji Programu Potęga

Szanowni Państwo,
od czterech lat Fundacja mBanku koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom tej dziedziny różne formy wsparcia.

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4 klasie szkoły podstawowej
oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Tegoroczna edycja zakończyła się dofinansowaniem rekordowej liczby wniosków.  262 szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i grupy pasjonatów matematyki otrzymają od Fundacji mBanku grant na realizację swojego projektu edukacyjnego. Na wszystkie projekty Fundacja przeznaczy blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższa kwotą w historii programu. Dofinansowanie otrzyma statystycznie
co 3 przedstawiony projekt: 189 projektów ze szkół podstawowych oraz 73 z gimnazjów i szkół średnich.

Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, przeznaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.
Program grantowy mPotęga został  wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera”
i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.

Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl

 

27 czerwca 2017

Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

 Szanowni Państwo!

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej “Carpe Diem” realizuje projekt “Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka  Wiedzy i Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie
w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Aktualnie trwa nabór wniosków.
Szkoły mogą uzyskać grant na uruchomienie LOWE w swoich placówkach. W konkursie zostanie wyłonionych 20 szkół na terenie całej Polski.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej

24 czerwca 2017

IV Bieg Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zachęcamy do udziału w IV Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się dnia 19 sierpnia 2017 r. w Sobótce.

4BN ulotka dzieci

men
23 czerwca 2017

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi
i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem,
w którym zamieściliśmy numery telefonów alarmowych, adresy stron internetowych, będących wsparciem przy planowaniu letniego wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest rozmowa z uczniami
i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać.

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl oraz z poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

List Minister Edukacji Narodowej_2017.06.12

14 czerwca 2017

„WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI”

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdziecie Państwo informację o XXIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych nt. „WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI”, który odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017 r. na terenie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76 (piątek), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu, ul. Licealna 3 (sobota) oraz  Elektrowni Opole w Brzeziu. Proszę
o uważne zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Zgłoszenia na Zjazd proszę wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie Stowarzyszenia: http://psnpp.org.pl oraz zapisany poniżej:

https://goo.gl/forms/bglCTwnm6g7D7Ugi1

Załączniki

24_komunikat_1

OPOLE_Konkurs_ok

14 czerwca 2017

VI edycja “Bezpieczna woda”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r. włączyło się
w szóstą edycję akcji „Bezpieczna woda” rekomendowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży.

Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice.

Ze względu na rezultaty akcji związanej z bezpiecznym wypoczynkiem oraz kontynuację działań, których celem jest ograniczenie ryzykownych zachowań nad wodą, przekazujemy informację znajdującą się pod linkiem: http://www.msport.gov.pl/turystyka/akcja-informacyjno-edukacyjna-bezpieczna-woda-2

Ponadto, Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje wydrukowanie broszury „Bezpieczna woda”, zatem istnieje możliwość zamówienia (nieodpłatnej) broszury w formie papierowej i przekazania jej do szkół i placówek.
W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Katarzyną Podhorodecką – Pracownikiem Departamentu Turystyki w MSiT, nr tel. 22 2443191, e-mail: Katarzyna.Podhorodecka@msit.gov.pl.

Dodatkowo ww. materiały zamieszczone zostały również na stronie www.men.gov.pl w zakładce wypoczynek oraz www.wypoczynek.men.gov.pl.

 

12 czerwca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że , zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

  • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Określenie „dyrektor szkoły” dotyczy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz innej jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespołów.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki CROD w strefie dla zalogowanych SIO, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku w wersji papierowej, który można przesłać tradycyjną pocztą, – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

zaproszenie
8 czerwca 2017

Ssaki morskie – nauka i edukacja – kurs dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają Państwa – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań
w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza. Dzięki kursowi  nabędą Państwo unikalną wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu:

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/

http://www.hel.univ.gda.pl/horyzont_2020/horyzont_2020_index.htm

zaproszenie

31 maja 2017

Zaproszenie do udziału w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zapraszamy dolnośląskie  szkoły  oraz  placówki  oświatowe  subregionu jeleniogórskiego do udziału w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Materiał przedstawiający możliwości udziału i pozyskania wsparcia dla działań edukacji transgranicznej w  ramach  Programu przedstawiamy w załącznikach. Zapraszamy do skorzystania z przedstawionych propozycji i zachęcamy do współpracy.

Załączniki:

Edukacja transgraniczna.pdf

Grenzuebergreifende Aus- und Weiterbildung.pdf

Więcej informacji:

Pani Natalia Malkiewicz

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte

  1. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0976

fax. +48 71 758 0916

natalia.malkiewicz@plsn.eu

www.plsn.eu

Idź do góry