Ogłoszenia różne

17 listopada 2017

Zachęcamy do udziału w konkursie chemicznym.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Turniej All-Chemicznym (I etap – 10 marca 2018 r., finał – 8 czerwca 2018 r. ).

Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.
Turniej organizowany jest od kilku lat i cieszy się rosnącą popularnością, a od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi, laureaci otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z załącznikami.

regulamin_ogolny

zal1

zal2

zal3

16 listopada 2017

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki  na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł!

7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

 • w 2016 roku – 15,14 mln zł,
 • w 2017 roku – 21,5 mln zł,
 • w 2018 roku – 28,86 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji

Zadanie nr 1

 • Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie)
 • Łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,
 • Zajęcia będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.,
 • Termin składania wniosków  29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 2

 • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
 • Łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,
 • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,
 • Termin składania wniosków  29 listopada 2017 r.

Zadanie nr 3

 • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł,
 • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku,
 • Termin składania wniosków  29 listopada 2017 r.

Wnioski na w/w zadania należy składać do dnia 29 listopada 2017 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji oraz Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. dostępne są na naszym BIP:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

13 listopada 2017

Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę!

Stowarzyszenie UNICEF Polska zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym dla szkół i przedszkoli Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę!

Szczegółowe informacje w załączeniu

 

13 listopada 2017

II edycja Olimpiady Statystycznej

Szanowni Państwo,
informujemy, że Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II edycję Olimpiady Statystycznej. Jej głównym celem jest  upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne pod adresem:
https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna

yin_yang4
10 listopada 2017

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Chinach

Szanowni Państwo,

informujemy, że Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” zaprasza wszystkich uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana“.

Najważniejszym celem konkursu „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana” jest rozwijanie zainteresowania chińską historią i kulturą wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wzorem lat poprzednich będzie on  składał się z 2 etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania.
Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Początek części I o godz. 10:00. Po zakończeniu testu zaplanowana jest przerwa. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Konfucjusza oraz na fanpage’u Instytutu Konfucjusza na Facebooku. Spośród uczestników zostanie wyłonionych 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów z testu, którzy będą mogli przystąpić do drugiego etapu konkursu.
Część ustna rozpocznie się o godzinie 12:15 w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul. Radziwiłłowskiej 4 i będzie polegała na odpowiedzi na wylosowane pytania. Komisja konkursowa składa się z trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidywany czas trwania drugiego etapu to dwie godziny.  Po części ustnej konkursu i naradzie jurorów zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody.

Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz zgłoszenie są dostępne pod adresem:
http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/konkursy/konkurs-dla-licealistow

10 listopada 2017

Centrum Eichendorffa w Łubowicach zaprasza na koncert

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach zaprasza 25 listopada 2017 r. na koncert „Joseph baron von Eichendorffniezapomniany poeta romantyczny z Łubowic”.

Więcej informacji i program koncertu w załączniku:

Plakat – J v Eichendorff – unvergessener Romantiker aus Lubowitz

9 listopada 2017

Informacja o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły
oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 759) trwa nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego należy składać na formularzach zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zachęcam również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji programu zamieszczonymi w tej samej zakładce.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 pkt. 3 ww. rozporządzenia  termin złożenia przez organ prowadzący wniosków o udzielenie wsparcia finansowego upływa dnia 20 listopada br.

Realizacją zadania w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wnioski należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

Link do formularzy:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-formularze-dla-dyrektorow-i-organow-prowadzacych.html

 

 

stypendyści
9 listopada 2017

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na wojewódzką uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się w dniach:

30 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali Centrum AGORA we Wrocławiu,
ul. Serbskiej 5 a dla uczniów szkół z rejonu wrocławskiego i legnickiego,
1 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 19 dla uczniów szkół z rejonu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Serdecznie zapraszamy!

9 listopada 2017

Centrum Eichendorffa w Łubowicach zaprasza na koncert.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach zaprasza 25 listopada 2017 r. na koncert „Joseph baron von Eichendorffniezapomniany poeta romantyczny z Łubowic”.

Więcej informacji i program koncertu w załączniku:

Plakat – J v Eichendorff – unvergessener Romantiker aus Lubowitz

8 listopada 2017

VIII MULTIMEDIALNY OGÓLNOPOLSKI i IV MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2018”

Szanowni Państwo,

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” ul. Gruszczyńskiego 11 w Warszawie zaprasza do udziału w VIII MULTIMEDIALNYM OGÓLNOPOLSKIM i IV MIĘDZYNARODOWYM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH  FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2018”.

Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Burmistrza Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji wraz z regulaminem w załączniku:

Regulamin 2018 w jęz. polskim

 

 

Idź do góry