Ogłoszenia różne

18 stycznia 2018

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady.

Seminarium szkoleniowe jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

DLA KOGO?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8 oraz klasy gimnazjalne), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu “Ambasadorzy Muzeum POLIN”. Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu.

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie e-mailem na adres: edukacja@polin.pl  do 31 stycznia 2018r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Muzeum POLIN tutaj: https://goo.gl/zdALNE

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 9-23 lutego 2018r.

TERMIN

Terminy na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Szkolenie poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w czerwcu 2018r.

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.

Więcej informacji:

Broszura do pobrania w formacie PDF:  https://goo.gl/ebkpFq

 

18 stycznia 2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do udziału w VII edycji konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – instytucja publiczna działająca na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją oraz przybliżania wiedzy o historii i kulturze obu narodów, ogłasza VII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”. Konkurs jest skierowany  do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

 Na stronach:
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

oraz

http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

dostępne są informacje i dokumenty niezbędne do udziału w konkursie.

 

Uwaga!  

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/

a następnie wygenerowany dokument .pdf należy przesłać na adres Centrum.

 

Więcej informacji:

Robert Śmigielski,  tel. + 48 22 295 00 44,  smigielski@cprdip.pl

Katarzyna Kołakowska,  tel. + 48 22 295 00 30, kolakowska@cprdip.pl

ul. Jasna 14/16A,  00-041 Warszawa,  http://www.cprdip.pl/

17 stycznia 2018

MONITOROWANIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM PODCZAS ZAJĘĆ NA STRZELNICACH FUNKCJONUJĄCYCH W SZKOŁACH

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Będzie się ono odbywać przez elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz, który w wersji tekstowej wraz
z harmonogramem jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/pl/jakoscedukacji/nadzor-pedagogiczny.

Dyrektorzy szkół posiadających strzelnice są zobowiązani do wypełnienia ankiety w ramach monitorowania. Arkusz monitorowania będzie dostępny dla dyrektorów szkół na platformie seo2.npseo.pl. od 18 stycznia 2018 r

4 stycznia 2018

16 mln Euro w akcji „Partnerstwa współpracy szkół” – szkoło aplikuj do programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro.

Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/lista_szkol_2017_SE.pdf

Głównym celem akcji jest promowanie mobilności uczniów, a także zachęcenie do aplikowania tych placówek, które nie brały udziału w projektach finansowanych w ramach programu Erasmus +.

Nowe projekty będą miały uproszczone zasady finansowania, prostszy formularz wniosku. Szkoły mogą wziąć udział w akcji zarówno w roli koordynatorów składających wnioski, jak i w roli partnerów w projektach składanych do innych Narodowych Agencji w Europie.

Jak to działa?

Projekty współpracy szkół mają na celu rozwój współpracy międzyszkolnej wśród krajów Wspólnoty. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół we współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów  promowane będą wartości związane z tolerancją i włączeniem społecznym.

 • Partnerstwa mogą się składać co najmniej z dwóch i najwyżej sześciu instytucji z co najmniej dwóch krajów programu.
 • Projekty mogą trwać minimum 12, maksimum 24 miesiące, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności uczniów.
 • W ramach projektów będą możliwe 4 typy działań:
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,
  • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,
  • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,
  • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.

Szczegółowe informacje nt. działania i finansowania akcji „Partnerstwa współpracy szkół” można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ 2018 (http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/).

Więcej informacji:

Jan Kamiński

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

3 stycznia 2018

Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

Zachęcamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej, przeznaczonym dla gimnazjalistów oraz uczniów VII klasy szkoły podstawowej, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży poezji niemieckojęzycznej, rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur.

Konkurs odbędzie się 6 lutego 2018 r., o godz. 10.45 w siedzibie szkoły przy ul. Tęczowej 60. Ostateczny termin zgłoszenia uczestników: 3 lutego 2018 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.lo17.wroc.pl (zakładka Konkursy).

2 stycznia 2018

Ambasada USA zaprasza uczniów zainteresowanych studiami w USA do udziału w Programie Doradczym.

Ambasada USA oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami w USA do udziału w Programie Doradczym EducationUSA Poland.

Uczestnicy programu pod opieką doświadczonych doradców edukacyjnych przez rok będą przygotowywać się do aplikowania na Undergraduate studia w USA. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA nie będą sami w nieco bardziej skomplikowanym od europejskiego procesie składania podań.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i obejmuje indywidualne wsparcie doradcy edukacyjnego, sesje informacyjne, warsztaty z ekspertami oraz pakiet niezbędnych materiałów informacyjnych, w tym podręczników do egzaminów SAT/ACT i TOEFL/IELTS. Spotkania będą organizowane wirtualnie, za pośrednictwem platformy Google Classroom raz w miesiącu.

Rekrutacja trwa do 7 stycznia 2018 r.  Aby wziąć udział w programie, uczniowie muszą wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://goo.gl/NheKt2  oraz dołączyć:

 1. Skany świadectw z ostatnich 3 lat nauki
 2. Skany dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia
 3. Esej nie dłuższy niż 300 wyrazów w języku angielskim (tematy znajdują się w formularzu)

Do programu zostaną przyjęci uczniowie zmotywowani do podjęcia nauki w USA w roku akademickim 2019-2020.

Uczestnicy poprzedniej edycji programu studiują obecnie na takich uczelniach jak New York University, University of Chicago, Hult International Business School czy Babson College oraz otrzymali pełne lub częściowe stypendia.

System edukacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych różni się. Proces ubiegania się o przyjęcie na amerykańską uczelnię jest inny niż w Europie i może wydawać się skomplikowany. Wsparcie profesjonalnych doradców w wyborze uczelni, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, korespondencji z uczelniami oraz oszacowaniu kosztów pobytu, a także zidentyfikowaniu potencjalnych źródeł finansowania studiów będzie z pewnością bardzo cenne. Program obejmuje również warsztaty w Warszawie prowadzone przez profesjonalnych doradców edukacyjnych Ambasady USA oraz Komisji Fulbrighta.

Informacje szczegółowe o programie:

Opis programu: http://educationusa.pl/program-doradczy/  (gorąco polecamy zapoznanie się z regulaminem)

Opis programu na stronie ambasady USA: https://pl.usembassy.gov/pl/doradztwo_pl/

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2015869788426449/

Post na Facebooku: https://www.facebook.com/EducationUSAPoland/photos/a.150175891708703.31360.123804494345843/1618789008180710/?type=3&theater

 

Więcej informacji:

Beata Milewska – Ambasada USA       MilewskaBM@state.gov

Jan KamińskiKuratorium Oświaty we Wrocławiu

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

pobrane
19 grudnia 2017

PISA-VII edycja Międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów

Szanowni Państwo,

informujemy, że w marcu 2018 roku rozpocznie się w VII edycja Międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów (PISA).  Do badania głównego wylosowanych zostało 228 gimnazjów, 15 szkół podstawowych i 15 szkół średnich z całego kraju. Badanie jest dla uczniów i szkół badaniem dobrowolnym i anonimowym. Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pisa.oecd.org

 

12 grudnia 2017

Zachęcamy do udziału w VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni napisać pracę na jeden z czterech zaproponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2018 r. przesłać ją, w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach, do Organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”) oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).
Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły konkursu, regulamin wraz z tematami prac znajdują się na stronie:
http://www.cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

Kaczmarski, afisz

ta
12 grudnia 2017

KONKURS „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje konkurs pn. “Nauczyciel-Innowator” dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” (zwanym dalej Aktywną tablicą).

Więcej informacji w załącznikach:

Nauczyciel-Innowator Regulamin konkursu KONKURSU.

Nauczyciel-uzupełnienie (1)

Załącznik nr_2_do_regulaminu_wizerunek_osoba_pełnoletnia. (1)

Załącznik nr_3_do_regulaminu_wizerunek_osoba_niepełnoletnia.

Załącznik nr_4_do_regulaminu_oświadczenie.

 

 

7 grudnia 2017

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego postępowania z azbestem.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie, pn. “Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z 50 szkołami z terenu całej Polski w ramach “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, tak bardzo popularnych niegdyś materiałów budowlanych. W ramach projektu oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono także asynchroniczne 45 minutowe szkolenie e-learningowe – AZBEST NA BUDOWIE dostępne na stronie:  https://azbestnabudowie.gig.eu/ w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką usuwania azbestu.

Więcej informacji:

Aleksandra Tochowicz

tel. 32 259-26-04

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa

Zespół Edukacji i Szkoleń

Aleja Korfantego 79a
40-166 Katowice

Idź do góry