Ogłoszenia różne

1 grudnia 2023

VI konferencjia z cyklu Direct to Recognition

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w VI konferencji z cyklu Direct to Recognition. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 05 grudnia 2023 roku. Uczestnikami tego wydarzenia będą pracownicy uczelni oraz jednostek naukowych odpowiedzialnych za obszar uznawalności wykształcenia, zajmujący się rekrutacją na studia i do szkół doktorskich osób legitymujących się zagranicznymi dokumentami o wykształceniu.

Rejestracja na konferencję możliwa jest poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/direct-to-recognition-vi-rozpoczynamy-rejestracje-na-konferencje

W najbliższych dniach na stronach internetowych NAWA zostanie opublikowany szczegółowy program konferencji.

 

Z poważaniem

ENIC-NARIC Polska
Biuro Uznawalności Wykształcenia

dyplom@nawa.gov.pl
22 390 35 60

23 listopada 2023

II Kongres Edukacji Prawnej – zaproszenie

Fundacja Teneo oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza na II Kongres Edukacji Prawnej, który odbędzie się 7 grudnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.
Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji.
Wszelkie informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.kongres.teneo.org.pl

 

23 listopada 2023

„Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” – zaproszenie

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w bezpłatnej sesji edukacyjnej online. „Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” to tytuł spotkania, które odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

Spotkanie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także edukatorom zainteresowanym tematyką edukacji muzealnej, zbiorów muzealnych oraz historii ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada 2023 r. Udział w sesji jest bezpłatny. Ilość miejsce ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1ve4so-VP0gGdOSV2OTDUZ6D_LAOcRUvEMZVt230ClHE/edit

 Więcej informacji znajduje się na portalu internetowym ziemiewschodnie.pl

22 listopada 2023

Warsztaty i szkolenia online Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach metodycznych PNWMonline. Spotkania w sieci to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie fachowych odpowiedzi na pytania związane z organizacją polsko-niemieckich projektów młodzieżowych oraz poznanie innych osób zaangażowanych w wymianę.

 

Więcej informacji:

Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org)

 

www.dpjwonline.org

www.pnwmonline.org

www.pnwm.org/szkola

 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Alzacka 18
03-972 Warszawa

21 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „EUROSCOLA”.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza uczniów i nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie EUROSCOLA.    Laureaci konkursu otrzymają dofinansowanie z Parlamentu Europejskiego do wyjazdu do Strasburga, gdzie wezmą udział w warsztatach parlamentaryzmu. Osoby wchodzące w skład 10 zwycięskich szkół będą debatować, zajmować stanowiska, negocjować, wprowadzać poprawki, głosować i przyjmować rezolucje dotyczące autentycznych europejskich problemów.

Proponowane zadanie konkursowe ma charakter kreatywny. Każda uczestnicząca w konkursie szkoła ma przygotować jeden film o długości 30 sekund oraz jeden mem zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Termin nadsyłania prac 20 -30 listopada 2023 r.

Regulamin i szczegółowe  informacje o konkursie:

https://warsaw.europarl.europa.eu/pl/news/euroscola-competition

 

Więcej informacji:

Jacek Wasik

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa

jacek.wasik@europarl.europa.eu

21 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w kursie „Bezpieczne praktyki i Środowisko”.

Federacje Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zapraszają  uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w dwudniowym, certyfikowanym kursie online: „Bezpieczne Praktyki i Środowisko”. Zajęcia na kursie obejmują między innymi takie zagadnienia jak: istota bezpieczeństwa i higieny pracy; prawo pracy; organizacja bezpiecznej pracy; psychologia w sytuacjach kryzysowych; zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia; podstawowe środki zapobiegawcze; ochrona przeciwpożarowa; przypadki losowe podczas odbywania praktyk lub staży; informacje o ubezpieczeniach; zarządzanie ochroną przyrody i środowiska. Zajęcia te poprowadzą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Terminy kursów do wyboru:  6 – 7 grudnia  lub  13 – 14 grudnia 2023 r.

Więcej informacji i zapisy na kurs:

www.bezpiecznepraktyki.pl

Facebook: BezpiecznePraktyki

20 listopada 2023

Przypomnienie zasad prowadzenia działalności stowarzyszeń i organizacji w szkole i placówce

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

Zapraszając stowarzyszenia i organizacje do prowadzenia działań w szkole/placówce warto/należy pamiętać:

 • że jest to możliwe, jeżeli celem statutowym podejmujących działania w szkole/placówce stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/ placówki;
 • podjęcie działalności w szkole/placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców;
 • przez działalność w szkole, o której mowa w art. 86 ustawy, należy rozumieć każdą aktywność i każdą formę społecznego oddziaływania, informowania, propagowania idei, prowadzenia badań, którą dany podmiot podejmuje w stosunku do uczniów, korzystając ze wsparcia, choćby biernego, szkoły lub placówki;
 • niezależnie od powyższego, udział dziecka w jakiejkolwiek działalności szkoły podejmowanej we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wymaga zgody rodziców uczniów niepełnoletnich. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy 53 ust. 3 Konstytucji RP, tj. prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania moralnego i religijnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. W związku z tym niezależnie od wymogu uzyskania pozytywnej opinii rady rodziców, każdy z rodziców uczniów powinien być indywidualnie poinformowany o planowanych działaniach oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału swojego dziecka w nich. Najbardziej odpowiednią praktyką byłoby uzyskanie indywidualnej zgody na udział ucznia w przedsięwzięciu (podobnie jak ma to miejsce np. przy okazji organizacji wycieczki szkolnej).

 

 

 

17 listopada 2023

Kongres OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Dnia 5 grudnia br. odbędzie się Kongres OSE2023. Organizatorzy – NASK przygotowali spotkania z najlepszymi ekspertami i dużą dawkę wiedzy o multiscreeningu, internecie, cyberzagrożeniach i zjawiskach, z jakimi wszyscy stykamy się online. Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów
szkół, nauczycieli i wszystkich przedstawicieli środowiska szkolnego. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne, a rejestracja na wydarzenie już się rozpoczęła.
Szczegółową agendę i więcej informacji można znaleźć na stronie: kongres.ose.gov.pl

16 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „Od technika do logistyka 5.0”.

Międzyuczelniane Koło Studenckie „LogPoint” działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zaprasza  uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie logistycznym „Od technika do logistyka 5.0”.

Zgłoszenia do konkursu:  https://forms.gle/e8MaW1XidnwaYJsW8

Termin zgłoszeń: 25.11.2023r.

Więcej informacji:

Regulamin-konkursu-Od-technika-do-logistyka-5.0.pdf

odtechnikadologistyka@gmail.com

13 listopada 2023

Konkurs „Kalendarz Idiomów Niemieckich 2024″.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół wszystkich typów do wzięcia udziału w konkursie językowo-plastycznym  na „Kalendarz Idiomów Niemieckich 2024″. Uczestnicy konkursu proszeni są  o przedstawienie niemieckich idiomów w dowolnej technice artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe) i umieszczenie ich w odpowiednim kontekście w zdaniu. Z najciekawszych 12 prac organizatorzy konkursu przygotują „Kalendarz idiomów niemieckich” na 2024 rok.

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o nadsyłanie prac (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, adresem pocztowym, wiekiem autorki/autora oraz wypełnionym formularzem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych)  do 10.12.2023, drogą pocztową na adres: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław. W przypadku kalendarzy wirtualnych – drogą elektroniczną na e-mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de  Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie A4 wyłącznie w układzie poziomym. Przy przesłaniu pracy drogą elektroniczną: rozdzielczość min. 300 dpi, format JPG lub TIF.

Regulamin konkursu i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Konsulatu:

https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/-/2630690

 

Więcej informacji:

 

Joanna Mateusiak

 

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

PL- 50-449 Wrocław

Tel.:  +48 71 377 27 51

Fax:  +48 71 342 41 14

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Web: www.wroclaw.diplo.de

jkaminski@kowroc.pl

10 listopada 2023

Program „Detektory dla szkół”

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zaprasza do udziału w programie „Detektory dla szkół”:

Działania w ramach programu:

 1. Warsztaty stacjonarne, na terenie NCBJ, z detekcji promieniowania jądrowego. Zajęcia mogą zostać uzupełnione o wykłady z oferty Działu (https://www.ncbj.gov.pl/deis/wyklady)
 2. „Warsztaty z detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, bezpłatny dla uczestników zajęć.
 3. Nieodpłatne wypożyczenie detektorów w celu przeprowadzenia zajęć w szkole lub własnych pomiarów po zajęciach lekcyjnych.

 Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego na stronie: www.ncbj.gov.pl/deis.

 

10 listopada 2023

Konkurs „Fizyczne ścieżki”

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Fizyczne ścieżki”. Konkurs skierowany jest do zainteresowanych fizyką uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://fizycznesciezki.pl/

 

10 listopada 2023

Trzecia edycja grantowego konkursu Tech Minds

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie  „Tech Minds”.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html

10 listopada 2023

Informacja o programie „Detektory dla szkół”

Nasza jednostka – Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych – już od ponad 20 lat zajmuje się działalnością popularnonaukową i dydaktyczną, a szczególnie upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie.

Grupą odbiorców, która ma dla nas szczególne znaczenie, jest młodzież szkolna. Przykładamy wiele starań, aby budować i rozwijać w młodych osobach zainteresowanie fizyką jądrową, co w przyszłości mogłoby zaowocować większą świadomością społeczną na temat tej jakże istotnej gałęzi nauki. Odwiedzającym nas grupom szkolnym oferujemy m.in. cały wachlarz atrakcyjnych wykładów, zwiedzanie laboratoriów, wizytę w reaktorze jądrowym MARIA czy zajęcia praktyczne w naszym dydaktycznym Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej.

Bardzo interesującą propozycją dla odwiedzających nas uczniów szkół średnich są również zajęcia programu „Detektory dla szkół”. W ramach programu stworzono dydaktyczne detektory Geigera-Müllera i detektory promieniowania kosmicznego, a także oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na telefonie komórkowym. Przygotowano również scenariusz warsztatów z użyciem wspomnianych detektorów, uzupełniony o wykłady wprowadzające. Warsztaty prowadzone są na terenie NCBJ i obejmują kilka podstawowych ćwiczeń pozwalających zapoznać się z naturalnymi źródłami promieniowania oraz podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej. Młodzież samodzielnie przekonuje się, jak zmiana odległości od źródła bądź zastosowanie wybranej osłony wpływają na poziom promieniowania docierającego do detektora oraz w jaki sposób można chronić się przed danym rodzajem promieniowania. Warsztaty mogą być połączone z wykładami rozszerzającymi wiedzę m.in. o promieniowaniu jonizującym czy energetyce jądrowej lub z zajęciami z druku 3D (w tym wariancie zajęcia odbywają się bezpłatnie w ramach projektu „Warsztaty z  detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D”).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że z rozmaitych przyczyn nie zawsze grupa szkolna może pozwolić sobie na przyjazd do NCBJ i skorzystanie z naszej oferty zajęć stacjonarnych, a do demonstracji zjawiska promieniotwórczości niezbędne jest posiadanie specjalistycznego i kosztownego sprzętu (detektora promieniowania jonizującego), który rzadko stanowi wyposażenie szkolnych pracowni. Program „Detektory dla Szkół” powstawał m.in. z myślą o takiej młodzieży. Dla uczniów i nauczycieli, którzy mają pomysły na własne pomiary i chcieliby wykorzystać detektory do prowadzenia zajęć lekcyjnych stworzyliśmy możliwość bezpłatnego wypożyczenia detektorów. W tym przypadku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie internetowej. Detektory przesyłane są kurierem do szkoły, a szkolenie z ich obsługi odbywa się przez Internet. Nauczycielom, którzy zdecydują się skorzystać z oferty, służymy również naszą pomoc merytoryczną.

Podsumowując, w ramach programu „Detektory dla szkół” oferowane są:

 1. Kilkugodzinne warsztaty stacjonarne, na terenie NCBJ, z detekcji promieniowania jądrowego. Zajęcia mogą zostać uzupełnione o wykłady z oferty Działu (https://www.ncbj.gov.pl/deis/wyklady).
 2. Całodzienne „Warsztaty z detekcji promieniowania jonizującego i druku 3D”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, w związku z czym jest bezpłatny dla uczestników zajęć.
 3. Nieodpłatne wypożyczenie detektorów w celu przeprowadzenia zajęć w szkole lub własnych pomiarów po zajęciach lekcyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy umożliwiający bezpłatne użyczenie sprzętu oraz pytania można przesyłać przez cały rok na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń deis@ncbj.gov.pl. Więcej informacji na temat możliwości wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie internetowej Działu Edukacji i Szkoleń www.ncbj.gov.pl/deis.

 

10 listopada 2023

Lekcje historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego organizowane przez Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej

Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ulicy Pretficza 24 zaprasza na  lekcje historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego.

Zajęcia skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, obejmują zagadnienia szeroko pojmowanej tematyki wojskowej, patriotycznej oraz wynikające z obchodów rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski. Tematy podejmowane w 2023 roku to m.in.: „Powstanie Styczniowe 1863–64”, „Powstanie Warszawskie 1944”, „Polskie symbole narodowe”, „Wojsko Polskie w misjach i operacjach poza granicami państwa”, „Polskie wojska specjalne”.

Udział w lekcjach jest nieodpłatny. Zajęcia w formie wykładu i prezentacji multimedialnej odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dodatkowo prelekcje wzbogacane są wystawami np. ekspozycją medali i ich replik, umundurowaniem i elementami wyposażenia oraz pamiątkami z misji zagranicznych.

Realizowane dotychczas lekcje dla klas mundurowych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, dlatego też planowane jest zwiększenie zasięgu działań oświatowych.

Szkoły i placówki oświatowe zainteresowane udziałem w zajęciach mogą kontaktować się z  Kierowniczką Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej panią Magdaleną Jelonek (tel. 261 653 701, 695 858 094).

 

3 listopada 2023

TALIS 2024 – Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych !

Informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, przystąpił do realizacji 4. edycji Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 (Teaching and Learning International Survey) prowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W naszym kraju badanie prowadzone jest wśród dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli klas V-VIII.

Badanie poświęcone jest organizacji, sposobom i warunkom pracy pedagogicznej oraz kadry kierowniczej szkół.  W okresie  od marca do kwietnia 2024 r. wybrani losowo dyrektorzy szkół i nauczyciele zostaną zaproszeni do wypełnienia ankiet on-line.

Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie współpracę z wylosowanymi szkołami w listopadzie br.

Więcej szczegółowych informacji na temat działań w w/w zakresie można odnaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://talis.ibe.edu.pl/

 

3 listopada 2023

Rekomendacja filmu „Figurant”

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zachęca młodzież do obejrzenia filmu „Figurant”.

Film opowiada o agencie komunistycznej służby bezpieczeństwa, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Dzięki nietypowemu protagoniście film w unikalny sposób pokazuje znane fakty jak walka o budowę kościoła w krakowskiej Nowej Hucie czy inwigilacja środowisk kościelnych prowadzona przez SB.

31 października 2023

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: „Elektronika – by żyło się łatwiej”.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.
Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki.

Mogą nimi być przykładowo:

• układy elektroniczne,
• systemy mechatroniczne,
• aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
• aplikacje na mikrokontrolery,
• aplikacje na smartfony i tablety,
• programy komputerowe.

Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkurs_aei@polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela – opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 17 grudnia 2023 r.

Więcej informacji dotyczących konkursu zawarte jest w Regulaminie konkursu [PDF, 597 KB].

31 października 2023

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Instytut Goethego w Krakowie zapraszają na warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego, realizowane w ramach projektu Goethe Institut Krakau:  #krk_vernetzt

 

Warsztaty:  „Schritt für Schritt zur Kommunikation: Mit inspirierenden Unterrichtsszenarios DaF lernen” („Inspirujące scenariusze lekcyjne – czyli sztuka motywacji przez dydaktykę”).

 

Prowadząca:  Beata Hadasz – Instytut Goethego w Krakowie.

Termin:  24.11.2023 (piątek), godz. 10:00.

Miejsce:  Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

Czas trwania: 10:00 – 13:15.

Zgłoszenia:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/m/spr/unt/for/gia/fka.cfm?event_id=25137821&fbclid=IwAR31OF-AhvNMq1VNnLOOEZdSBbamUWh6VHAjYJMJ_UE6TI4s2tAY2Cp4nqI

Zgłoszenia przyjmowane są do 17.11.2023.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załącznik:

Workshop am 24.11.2023 [PDF, 796 KB]

 

Więcej informacji:

Joanna Mateusiak

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

PL- 50-449 Wrocław

Tel.:  +48 71 377 27 51

Fax:  +48 71 342 41 14

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Web: www.wroclaw.diplo.de

 

jkaminski@kowroc.pl

30 października 2023

Zaproszenie do zapoznania się z bieżącymi materiałami Eurydice.

Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji, zaprasza uczniów i nauczycieli do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami opublikowanymi na polskiej stronie internetowej sieci:

Więcej informacji:

Magdalena Górowska-Fells

Polskie Biuro Eurydice

Biuro Badań i Wydawnictw

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

mfells@frse.org.pl

664 902 375

27 października 2023

Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie, zaprasza do udziału w konkursie organizowanym pod patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki pt. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Konkurs, organizowany jest w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 marca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, ulotka i plakat promujący konkurs a także wszelkie informacje o konkursie, dostępne są na stronie internetowej organizatora.

XX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (pro-life.pl)

 

Załączniki:

regulamin-xx-konkursu-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-2024-07-13-2023;

Konkurs Popieluszko_2024_ulotka_DRUK;

Konkurs Popieluszko_2024_ulotka_DRUKt;

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.