Ogłoszenia różne

6 lipca 2020

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Życie w czasie pandemii”

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym dla młodzieży pt. „Życie w czasie pandemii”, który jest realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w Sieci”. Ocenie podlegać będą krótkie, maksymalnie trzyminutowe filmy pokazujące twórcze działania podejmowane przez młodzież w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne. Każdy z twórców najlepszych ośmiu filmów otrzyma nagrodę w postaci wsparcia doświadczonego reżysera dokumentalisty przy realizacji kolejnego swojego  filmu. Zrealizowane pod opieką mentorów filmy zostaną zaprezentowane podczas XI edycji Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2020 jako wydarzenie towarzyszące. Pokaz filmów odbędzie się w Muzeum  Narodowym w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2020 r. Zgłoszenia filmów  do 15.07.2020 r.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej organizatora https://edukino.pl/

2 lipca 2020

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”

Szanowni Państwo,

Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych Radosne Serca! W tym roku z uwagi na pandemię są one zorganizowane  on-line. Projekt jest bezpłatny. Skierowany jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat z całej Polski. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo (fundacja@nowe-pokolenie.pl ) do dnia 05.07.2020r.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej: www.nowe-pokolenie.pl

2 lipca 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

 

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie  Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji  ogłasza „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmujące rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem, dostępne są poniżej
w formacie PDF.

Regulamin konkursu

30 czerwca 2020

Fundacja „Świat według Ludwika Braill ‘a”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Fundacja „Świat według Ludwika Braill‘a” realizuje zadanie publiczne
pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczniów, kształtowania właściwych postaw oraz uwrażliwienia ich na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. W ramach zadania fundacja wyda i bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim, skierowaną do uczniów klas IV-VIII.  Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a okres realizacji zadania trwa  od 01.04.2020 r. do  31.12.2020 r.

Każda ze szkół, która zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie zostanie wyposażona
w 100 bezpłatnych zestawów edukacyjnych (broszura z alfabetem brajlowskim).

Zainteresowane placówki mogą kontaktować się z biurem fundacji pod adresem
e-mail:zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl  lub telefonicznie pod numerem: 697-121-728.                                                                                                    

18 czerwca 2020

Kierunkowskaz Kariery – od 22 czerwca na portalu studia.gov.pl

Szanowni Państwo,

wszyscy tegoroczni maturzyści mogą wziąć udział w Kierunkowskazie Kariery. To bezpłatny cykl wydarzeń online ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, które odbędą się od 22 do 26 czerwca na stronie studia.gov.pl. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji na stronie http://www.studia.gov.pl/studia2020

8 czerwca 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie „Wasze wiersze i piosenki – niemieckie tradycje w nowej interpretacji”

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu zaprasza uczniów w wieku do 17 lat, do udziału w konkursie „Wasze wiersze i piosenki – niemieckie tradycje  w nowej interpretacji” („Deine Gedichte und Lieder – deutsche Traditionen neu interpretiert“).

 

Więcej informacji:

http://www.bildung.pl/2020/05/28/konkurs-deine-gedichte-und-lieder-deutsche-traditionen-neu-interpretiert/

 

Rosa Marie Wesle

 

ifa-Kulturmanagerin

Deutsche Bildungsgesellschaft

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

  1. M. Konopnickiej 6

45-004 Opole

 

T  + 48 774419200

M  wesle@ifa.de

W  www.bildung.pl

29 maja 2020

Zmiana terminu 8 Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny 8 Kongresu Młodych Matematyków Polskich podjął decyzję o przełożeniu Kongresu na 2021 rok. Kongres odbędzie się w Łodzi w dniach 23-26 września 2021.

Szczegółowa informacja na stronie organizatora: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/index.html

29 maja 2020

Stypendia pomostowe na I rok studiów – XIX edycja

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z radością ogłasza XIX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny kierowany do maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

 

Szczegółowa informacja na stronie organizatora: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

26 maja 2020

Zgłaszanie kandydatów do II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – do 20 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza do zgłaszania kandydatów do II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. To honorowe wyróżnienie jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspierających pion edukacyjny IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

 

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie organizatora:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/wroclaw/99687,Zglaszanie-kandydatow-do-II-edycji-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-do-20-sier.html

 

25 maja 2020

Oddaję krew. Ratuję życie.

Szanowni Państwo,

z uwagi na wyjątkową sytuację epidemii koronawirusa i zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki, zwracamy się z prośbą do dyrektorów, nauczycieli oraz pełnoletnich uczniów o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie miejsca swojego zamieszkania w celu oddawania krwi.

Krew jest lekiem, którego nie można kupić, ani wyprodukować. W obecnej sytuacji wszyscy zdajemy bardzo ważny egzamin społecznej odpowiedzialności. Oddaję krew, ratuję życie.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nck/o-krwi-i-krwiodawstwie

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/akcje-charytatywne/brakuje-krwi-kt%C3%B3ra-ratuje-%C5%BCycie/ar-BB14fgit

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w miejscu zamieszkania.

15 maja 2020

Zaproszenie do udziału w e-Konferencji z cyklu ,,Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat: INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, nauczycieli akademickich, doradców metodycznych, specjalistów placówek kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w II ogólnopolskiej e-Konferencji        z cyklu ,,Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat: INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY.

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej ORE w terminie od 19 do 22 maja 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2020 r. do godziny 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz program konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.szkolenia.ore.edu.pl .

15 maja 2020

Zaproszenie do udziału w zdalnym Seminarium Metodologicznym

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza nauczycieli szkół branżowych, doradców zawodowych i pozostałe zainteresowane osoby do udziału w zdalnym Seminarium Metodologicznym przygotowującym do nowoczesnego wdrażania w szkole kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, które odbędzie się 19 maja 2020 r. Seminarium organizowane jest we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach projektu ,,Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności” oraz przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, który zajmuje się tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: mcader@ksse.com.pl oraz mbezak@ksse.com.pl  do 17 maja 2020 r.

W załączeniu:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Agenda
Idź do góry