Ogłoszenia różne

19 marca 2019

Program Stypendialny Horyzonty dla uczniów

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół!

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC realizuje Program Stypendialny Horyzonty dla uczniów. Pełna i informacja na temat programu i zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl

Rekrutacja trwa do 31 marca.

19 marca 2019

Projekt edukacyjny dla nauczycieli – Niebanalnie o giełdzie

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół!

29-30 marca br. odbędzie się szkolenie dla nauczycieli na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu edukacyjnego dla nauczycieli – „Niebanalnie o giełdzie”.

Pełna i informacja na temat projektu i formularz zapisów na szkolenie na stronie:

http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie

 

13 marca 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Grupa 14 uczniów klas III Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy, odbyła w lutym 2019 roku czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach Publiplanicie, Dotesfera, Opel, A. Matos Car, Seat i Intermarche w Evora w Portugalii. Praktyki zawodowe zrealizowano w ramach projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Następnym etapem projektu będzie realizacja praktyk zawodowych kolejnej 14 osobowej grupy uczniów ZSE w Świdnicy w przedsiębiorstwach na Malcie w maju 2019.

Więcej informacji: 

https://ekonomik.com.pl/index.php/category/portugalia-malta/

miravip@interia.pl

niepodlegla-2018-program
12 marca 2019

Projekt edukacyjny „Godność. Wolność. Niepodległość”- rekomendacje w sprawie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i organizatorzy wypoczynku dzieci młodzieży

Informujemy, że w 2019 roku  kontynuowany jest projekt edukacyjny „Godność. Wolność. Niepodległość”, który został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach  wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. Jego głównym celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych oraz wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.  Wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r. , może być okazją do podejmowania ciekawych inicjatyw w oparciu o ww. program.

W związku z powyższym wypoczynek finansowany ze środków budżetu państwa organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r. powinien uwzględniać zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży jak również rozwój zainteresowań historycznych, a także wzmacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Dlatego też, priorytetowo traktowany będzie organizowany odpoczynek:

1) uwzględniający działania, w zakresie edukacji patriotycznej
i obywatelskiej, związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

2) promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,

3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

4)   integrujący społecznie  dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Zaangażowanie organizatorów wypoczynku w obchody „Roku dla Niepodległej” przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości
na temat rangi wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości wśród dzieci i młodzieży.

 

niepodlegla-2018-program

11 marca 2019

Informacja o bezpłatnym kursie e-learningowym i poradniku Vademecum finansów rad rodziców

Szanowni Państwo

 Fundacja „Rodzice Szkole” zaprasza rodziców i nauczycieli do zapoznania się z poradnikiem Vademecum finansów rad rodziców. Jego wersja elektroniczna wraz z bezpłatnym kursem e-learningowym znajduje się na stronie:

www.akademiaradrodziców.pl

3
7 marca 2019

Podsumowanie II edycji Dolnośląskiej #Komórkomanii

Dnia 20 lutego 2019 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu odbyło podsumowanie II edycji akcji Dolnośląska  #Komórkomania, podczas której wręczono zostały certyfikaty „SZKOŁY Z ŻYCIEM” przez panią Marię Miękus reprezentującą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz panią Natalię Banasik przedstawiciela Fundacji DKMS.

3

Tegoroczna edycja była przeprowadzona w szkołach ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego pomiędzy 05–30 listopada 2018 r. Podczas akcji nauczyciele prowadzili zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji, uczniowie przeprowadzali kampanie promocyjne na terenie szkoły, zwieńczeniem wspólnych działań była świadoma rejestracja osób deklarujących się do grona potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Podjęte działania przyczyniły się i popularyzacji idei dawstwa komórek macierzystych krwi wśród społeczności szkół Dolnego Śląska jak również do wspieranie osób potrzebujących pomocy.

4

W trakcie gali uczestniczy mieli możność wysłuchania  wypowiedzi dawcy faktycznego pani Bogumiły Michalak trzykrotnej dawczyni, która opowiedziała swoją historię związaną z pobieraniem jej komórek macierzystych oraz dr hab. Anny Czyż lekarza hematologa Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu, która przedstawiła procedury związane z pobraniem.

5

Przedstawiciele najbardziej aktywnych szkół opisali autorskie działania podjętych w ramach upowszechnienia, rozpropagowania i popularyzacji idei dawstwa komórek macierzystych krwi wśród społeczności szkolnej.

6

W II edycji Dolnośląskiej #Komórkomanii uczestniczyło 46 szkół, zarejestrowało się 1364 potencjalnych Dawców. W zbiórce pieniężnej zebrano 3653,69 zł. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy za gotowość do dzielenia się sobą.

Dolnośląskie szkoły uczestniczące w II edycji Dolnośląskiej #Komorkomanii

Dolnośląskie szkoły uczestniczące w I edycji Dolnośląskiej #Komorkomanii

4 marca 2019

Festiwal piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w 12 Festiwalu Piosenki Integracja malowana dźwiękiem, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2019 r. w Bochni. Ideą wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników.

Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie jest bezpłatne. Podobnie jak w latach ubiegłych w gronie Jurorów oraz artystów prowadzących 2 –dniowe warsztaty będą m.in. Ania Rusowicz, Halina Młynkowa, Marek Piekarczyk i Tadeusz Woźniak.

Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę uczestnictwa oraz amatorskie nagranie wideo piosenki lub programu kabaretowego należy przesłać do 31 marca br. na adres e-mail: festiwal.bochnia@onet.pl

Kontakt tel. 14 6122665.

 

Zastępca Dyrektora

Wydziału Kształcenia   Podstawowego i Specjalnego

Mariola Kolan

1 marca 2019

Akcja charytatywna KWITNĄCE SERCA

Akcja charytatywna KWITNĄCE SERCA
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek


Informujemy, że Stowarzyszenie Pro Salute organizuje Ogólnopolską Akcję Charytatywną pod nazwą KWITNĄCE SERCA, na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB  i Stowarzyszenia Pro Salute. Celem Akcji jest utworzenie jak największego ogólnopolskiego dywanu z serduszkowych kwiatów.

Akcja trwa do 14.02.2019 do 14.05.2019.

Placówka/osoba prywatna, która wykona największy dywan (liczy się wymiar w m2, liczba kwiatów i liczba użytych serduszek) otrzyma tytuł Zwycięzcy, a koordynator akcji nagrodę indywidualną ufundowaną przez Partnerów Stowarzyszenia.

Podsumowanie wymiaru dywanu kwiatów z serduszek, w metrach kwadratowych, odbędzie się 23.05.2019 o godz. 18:00 podczas uroczystej ceremonii otwarcia XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć” w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A oraz na portalu Facebook, w mediach i stronie internetowej Stowarzyszenia.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem akcji.

Regulamin akcji – ze wzorem robienia kwiatów, karta zgłoszenia, jest dostępny na stronie www stowarzyszenia (www.prosalute.com.pl), w zakładce Aktualności.

Kontakt w sprawie akcji oraz nadsyłanie zgłoszeń udziału w akcji – email  prosalute.akcje@wp.pl.

26 lutego 2019

„Świat oczami młodych”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska zaprasza młodzież w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

„Świat oczami młodych” to okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku. Prace konkursowe należy nadesłać do 14 maja 2019 roku.

Więcej informacji: www.oczamimlodych.pl

25 lutego 2019

Zaproszenie na szkolenie pt. ” Dlaczego warto uczyć (się) niemieckiego!”

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na szkolenie pt. “Język niemiecki jako czynnik rozwoju gospodarki Opolszczyzny. Dlaczego warto uczyć (się) niemieckiego!” Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół oraz dla szkolnych doradców zawodowych, a także dla wszystkich innych zainteresowanych osób. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się, jak rozwijało się w ostatnich latach zapotrzebowanie na osoby posługujące się językiem niemieckim, w jakich branżach. Przedstawiona zostanie szerzej branża nowoczesnych usług dla biznesu oraz kompetencje (nie tylko językowe), które są oczekiwane przez pracodawców w tej branży. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zgłoszenie udziału:  Jaroslaw.Bogacki@uni.opole.pl

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego zaprasza także uczniów i nauczycieli na pozostałe wydarzenia w ramach Tygodnia Germanistyki Opolskiej. Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej IFG:

http://ifg.wfil.uni.opole.pl/tydzien-germanistyki-opolskiej-2019/

Idź do góry