Ogłoszenia różne

grafika
18 stycznia 2019

Konferencja inaugurująca konkurs “Gruzja – fascynująca podróż”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych!

23 stycznia br., o godz. 12.00, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (ul. Skarbowców 8a) odbędzie się konferencja promująca konkurs  “Gruzja – fascynująca podróż”.

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o Gruzji i partnerskiej Adżarskiej Republice Autonomicznej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do  11 lutego br.  Nagrodą dla laureatów będzie wyjazd do Gruzji.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji inaugurującej konkurs. A uczniów Państwa szkół  do udziału w samym konkursie!

Szczegóły w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Zaproszenie na konferencję

Zgłoszenie na konferencję

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczmarski
14 stycznia 2019

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ JACKA KACZMARSKIEGO

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia. Uczestnicy doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów:
1.“Ta terra felix” – Jacka Kaczmarskiego obrazy utopii wszelakie.
2.”Jeszcze niżej, o nieba!, Wszystko jest, co potrzeba” – flirt, miłosna igraszka i erotyka w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.
3.”Widzę was nieraz, kiedy twarz ukryję w dłoniach” – motyw przemijania, zapominania i odchodzenia w liryce Jacka Kaczmarskiego.
4. “Jeszcze nie tam, gdzie chciałem być, a już nie tam, gdzie byłem” – poetyckie podróże, dążenia i tułaczki w utworach Jacka Kaczmarskiego.

Następnie  (w terminie do 8 lutego 2019 r.) przesyłają ją w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach, do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Jacek Kaczmarski”) oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).
Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu.

Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:

http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

 

8 stycznia 2019

II Konferencja naukowo-szkoleniowa Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych INJO

Szanowni Państwo,

informujemy, że 18 lutego 2019 r. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego organizuje II Konferencję naukowo-szkoleniową Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych INJO. Wiodącym tematem konferencji będzie interkulturowość w nauczaniu języka obcego. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl/

wojsko
8 stycznia 2019

IV Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zaprasza reprezentacje szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego do udziału w IV Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Organizatorem mistrzostw, które już po raz czwarty odbędą się w dniach od 1 do 4  kwietnia 2019 r. jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku  w Kaliszu Pomorskim, pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W załączeniu regulamin, karta zgłoszenia i opis konkurencji.

wojsko

karta2019

Regulamin mistrzostw 2019

zał. nr 1 mistrz 2019

 

chem_h
4 stycznia 2019

V Ogólnopolski Turniej All – chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Turnieju All-chemicznym.

Zasady zgłaszania uczestnictwa oraz szczegóły organizacyjne turnieju znajdują się w załączonych materiałach.

Terminy:

– do 28 lutego 2019 – nadsyłanie zgłoszeń i tytułów plakatów naukowych w formie elektronicznej

– 9 marca 2019 – I etap, eliminacje

– 8 czerwca 2019 – II etap, finał

 

  1. Regulamin
  2. Regulamin Pracowni Laboratoryjnej Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego
  3. Zasady oceny zadań teoretycznych i laboratoryjnych
  4. Zasady oceniania plakatów naukowych
  5. Zakres materiału obowiązujący podczas Turnieju
  6. Aneks do regulaminu
20 grudnia 2018

Konkursy na stanowisko Dyrektora Szkoły Europejskiej Bruksela II i Zastępcy Dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs

  • na stanowiska Dyrektora Szkoły Europejskiej Bruksela II
  • na stanowisko Zastępcy Dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe

Więcej informacji na stronie Ośrodka Rozwoju polskiej Edukacji za Granicą

TIMSS
12 grudnia 2018

TIMSS 2019 Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca Państwa do udziału w badaniu osiągnięć matematycznych i przyrodniczych  uczniów klas czwartych -TIMSS.  Badanie rozpocznie się w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 roku. Do tego przedsięwzięcia wylosowanych zostało 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju.

Wyniki badania TIMSS są opracowane w postaci zbiorczych zestawień i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ibe.edu.org oraz www.iea.nl

Plakat_Weterani_WIIS
12 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół!

Informujemy, że Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza do udziału w programie edukacyjnym Żywa historia – spotkanie z Weteranem.

Projekt obejmuje: warsztaty dla nauczycieli, cykl lekcji organizowanych w szkołach na temat działań z Weteranów poza granicami kraju, historii polskiego zaangażowania w zagraniczne misje wojskowe po zakończeniu II wojny światowej oraz stworzenie gry edukacyjnej Wojsko Polskie – misje zagraniczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

Żywa historia – spotkanie z Weteranem – zaproszenie

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych – informacja o organizatorze

 

10 grudnia 2018

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty”

Szanowni Państwo,

W imieniu Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach, Dolnośląski Kurator Oświaty informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji systemu wspomagania pracy szkoły, tj.:

a) pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;

b) pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;

c) pracowników bibliotek pedagogicznych;

d) nauczycieli będących doradcami metodycznymi;

e) trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Termin zgłoszenia się do udziału w projekcie mija 14 grudnia 2018 r. W przypadku wolnych miejsc po 14 grudnia 2018 r., rekrutacja będzie prowadzona od 15 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu, w tym formy wsparcia uczestników projektu oraz regulamin i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronach: http://www.okst.pl/projekty-w-trakcie-realizacji/cele-i-opis-projektu-8.html oraz www.okst.pl  (zakładka: Projekty).

Pytania dotyczące projektu oraz rekrutacji należy kierować na adres akademia.trenera@okst.pl  lub telefonicznie: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach,
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09

 

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

7 grudnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne (jednostki samorządu terytorialnego) będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkół dla dzieci i młodzieży, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego.

Obecnie trwa X runda naboru wniosków z terenu województwa dolnośląskiego. Wnioski o dofinansowanie w ramach X rundy można składać do 10 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.

Kolejna runda będzie uruchamiana tylko dla tych województw dla których nie złożono co najmniej dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach poprzedzających rund konkursowych lub złożone na dane województwo wnioski nie zostały skierowane do dofinansowania. Lista obszarów biorących udział w danej rundzie (województw) będzie opublikowana na stronie internetowej IOK przed jej rozpoczęciem.

Nabór wniosków w kolejnych rundach będzie prowadzony w następujących terminach:

XI runda: od 12 grudnia 2018 r. od godz. 9.00 do 28 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

XII runda: od 3 stycznia 2019 r. od godz. 9.00 do 15 stycznia 2019 r. do godz. 12.00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz listą projektów wybranych do dofinansowania są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-szkoly-cwiczen/

Zapytania dotyczące udziału w konkursie należy kierować na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl lub bezpośrednio do Kierownika Projektu – Pani Agnieszki Pietryki, tel. 22 345 37 25, agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

 

Informacji na temat Projektu  udziela także:

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

infoPOWER@men.gov.pl

W załączeniu:

 

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Regulamin-konkursu-szkoła-ćwiczeń-wersja-8

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (2)

 

Idź do góry