Ogłoszenia różne

3 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tadeusz Różewicz inspiruje”

27 listopada 2020 roku Sejm RP postanowił, by jednym z patronów 2021 roku został wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta – Tadeusz Różewicz. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin „Noblisty bez Nobla”. W związku z tym Biuro Poselskie Tomasza Zimocha ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę o Patronie 2021 roku adresowany do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę (opowiadanie, esej, rozprawka, scenariusz). Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie https://tomekzimoch.pl/konkurs-literacki-tadeusz-rozewicz-inspiruje/

1 marca 2021

Ankieta dla logopedów

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych,

 

uprzejmie informuję, iż pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwrócili się z prośbą do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wypełnienie przez logopedów zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty ankiety badającej potrzeby logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych. Celem ankiety jest zebranie jak największej liczby odpowiedzi i uzyskania rzetelnego obrazu potrzeb ww. zakresie.

 

Link do ankiety: www.tkj.uw.edu.pl/art/ankieta-potrzeb-logopedow

 

W związku z powyższym proszę o przekazanie powyższej informacji logopedom zatrudnionym w Państwa placówkach i zachęcenie ich do jej wypełnienia.

 

Dziękuję za współpracę

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

25 lutego 2021

VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich ,,Młode Albatrosy 2021’’

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni we współpracy z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni, organizuje VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich ,,Młode Albatrosy 2021 ‘’ adresowany do sympatyków kina i aktualnych uczniów szkół podstawowych realizujących własne filmy.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.

Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2021” do  15 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://sp51.gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2021

25 lutego 2021

Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Informuje się, że Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Badanie odbędzie się w Polsce, w kwietniu i maju 2021 roku wśród 150 wylosowanych szkół. Uczestnikami badania będą uczniowie klas czwartych.

PIRLS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców), a upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

Badanie PIRLS 2021 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o badaniu znajdują się na stronie  https://pirls.ibe.edu.pl oraz https://www.iea.nl Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.

23 lutego 2021

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia

„Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”

 

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo” składa się z serii materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, które w ciekawy i przyjazny sposób pomogą dzieciom w zgłębieniu tematów dotyczących zagrożeń związanych z patogenami przenoszonymi na rękach.

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo” został objęty patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka Rzecznika Praw Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne do pobrania na stronie Fundacji.

22 lutego 2021

Adaptacja podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek z Dolnego Śląska !

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji oczekuje na informację od Państwa odnośnie zapotrzebowania na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Zadanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych materiałach.

 Ważne! Termin składania zapotrzebowania na ww. podręczniki upływa 3 marca 2021 r. 

zał.do pisma do KO

 

22 lutego 2021

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia

„Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo” składa się z serii materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, które w ciekawy i przyjazny sposób pomogą dzieciom w zgłębieniu tematów dotyczących zagrożeń związanych z patogenami przenoszonymi na rękach.

Projekt Edukacyjny Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo” został objęty patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka Rzecznika Praw Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne do pobrania na stronie Fundacji.

22 lutego 2021

Zaproszenie do wysłuchania debaty ,,Poszukując relacji, konfrontując racje – czekamy na siebie nawzajem, czyli o dostępności i komunikacji między edukacją a biznesem”.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zaprasza do wysłuchania czwartej debaty między przedstawicielami pomorskiego rynku pracy oraz reprezentantami gdańskich szkół ponadpodstawowych. Spotkanie jest częścią projektu ,,NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”. Debata odbędzie się on-line 24 lutego 2021 r. o godzinie 16.00. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://app.evenea.pl/event/thinktank4/

22 lutego 2021

Teatralny projekt dla przedszkoli „ZOBACZ, JAK SOBIE WYOBRAŻAM”

Fundacja Artystyczna Młyn przygotowała program „ZOBACZ, JAK SOBIE WYOBRAŻAM”. Jego ideą jest wsparcie dziecka w roli inicjatora własnych – bazujących na wyobraźni zabaw – poprzez uwagę i aprobatę rodzica. Na program składają się scenariusze i filmiki udostępnione na platformie MŁYNOTEKA.

Program „ZOBACZ, JAK SOBIE WYOBRAŻAM” kształci w dziecku umiejętność przełożenia własnych pomysłów i wyobrażeń na konstruktywne działanie twórcze. Autorski program został opracowany przez aktorów i animatorów z Fundacji Artystycznej Młyn
i psychologów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej INTRA.

Program udostępniany jest na platformie MŁYNOTEKA pod adresem: https://mlynoteka.mlyn.org/.

 

18 lutego 2021

„Otwarte czwartki na UW”

Licealiści zainteresowani studiami na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wziąć udział w spotkaniach informacyjnych „Otwarte czwartki na UW”, podczas których przyszli adepci uniwersytetu będą mogli poznać ofertę kierunków studiów i zasady rekrutacji oraz dowiedzieć się więcej na temat 200-letniej historii uczelni podczas spaceru po zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Spotkania w ramach tej inicjatywy odbędą się 25 lutego 2021 r. o godz. 10.00, kolejne 25 marca i 29 kwietnia br. – online na platformie ZOOM.

Zgłoszenia i rezerwacje przyjmowane są telefonicznie: 22 55 20 107 lub e-mailowo: muw@adm.uw.edu.pl.

 

 

 

10 lutego 2021

Program Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski rozpoczął nowy, ogólnopolski program edukacyjny pod nazwą „Złote Szkoły NBP”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a jego tegoroczna edycja nosi tytuł „Giganci finansów osobistych”.

Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych.  Program został dostosowany do warunków pandemii umożliwia więc elektroniczną rejestrację oraz realizację wymaganych zadań w formie on-line.

Wykorzystując platformę internetową, dostępną pod adresem www.zloteszkoly.nbp.pl, nauczyciele będą mogli rejestrować swoje szkoły i drużyny do programu, przesyłać relacje z zadań, a także komunikować się z NBP. Ogłoszenie laureatów pierwszej edycji programu nastąpi do końca czerwca 2021 r.

Szczegóły programu dostępne są na stronie:

www.nbp.pl/edukacja w zakładce : Złote Szkoły NBP.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów programu w Departamencie Edukacji
i Wydawnictw NBP pod adresem szkoly@nbp.pl lub numerem telefonu 22 185 44 41 i 22 185 24 59.

3 lutego 2021

PROGRAM CYBER.MIL Z KLASĄ

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy „CYBER.MIL z klasą”.  Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

W programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły  (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem
w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy „interesują się mundurem”, a jednocześnie ich pasją jest informatyka.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/ gdzie można dowiedzieć się o zasadach rekrutacji oraz sprawdzić, która ze szkół jest najbliżej.

Idź do góry