Ogłoszenia różne

21 maja 2018

Konferencja edukacyjna “Jak inspirować do nauki i rozwoju”

Szanowni   Państwo 

Dyrektorzy,  Nauczyciele

 W dniu 9 czerwca 2018 r. będzie zorganizowana przez Fundację Uniwersytet Dzieci konferencja edukacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji “Jak inspirować do nauki i rozwoju” która została objęta honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Celem konferencji jest dyskusja na temat tego, jak skutecznie popularyzować naukę i  zachęcać dzieci do rozwijania naturalnej ciekawości w szkole i na uczelniach wyższych. Odbiorcami konferencji są naukowcy i wykładowcy ze wszystkich uczelni w Polsce, którzy na co dzień zajmują się popularyzacją nauki na Uniwersytecie Dzieci, instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, a także nauczyciele, którzy realizują program „Scenariusze Lekcji”.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie  

 https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/konferencja-edukacyjna/

2 maja 2018

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego organizuje trzy 3-dniowe, bezpłatne turnusy dla uczniów w wieku 10-18 lat pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich Szkół,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  organizuje trzy 3-dniowe turnusy dla uczniów w wieku 10-18 lat pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. 

Szkoła Letnia organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu pt. „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, który otrzymał finansowanie ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020
na podstawie umowy na udzielenie dotacji nr 710708.

Terminy: 4-6 czerwca 2018 r., 7-9 czerwca 2018 r., 11-13 czerwca 2018 r.

O przyjęciu decyduje uzasadnienie chęci udziału w Szkole Letniej.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 maja 2018 r.

Koordynator Projektu: Joanna Jaszczołt  tel. 585233370 lub 585233363

e-mail: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/ 

2 maja 2018

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE RYSUNKÓW ,,BALTASIS RAITELIS‘‘

Zaproszenie

warunki

26 kwietnia 2018

Konferencja „Współczesne wyzwanie – odnawialne źródła energii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół,

Stowarzyszenie Ekonatura zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli na konferencję pod hasłem: „Współczesne wyzwanie –odnawialne źródła energii”, która odbędzie się  16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje o konferencji w załączonym plakacie.

laur

24 kwietnia 2018

Programu Stypendiów Pomostowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych. W trakcie pierwszego roku studiów stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 500 zł miesięcznie.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z poniższych warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są/byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

W roku akademickim 2018/19 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.

 

24 kwietnia 2018

Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym – opublikowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz znajduje się pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2018/konkursy/20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci.pdf

Plakat LCUE
19 kwietnia 2018

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek,

Ministerstwo Środowiska pragnie zaprosić Państwa do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca.

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

W tym roku Polska pierwszy raz weźmie udział w Let’s Clean Up Europe. Akcja skierowana jest w dużej mierze do placówek edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą zaangażować się osobiście w szerzenie idei odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami oraz własnoręcznie zadbać o czystość swojej najbliższej okolicy poprzez zorganizowanie sprzątania śmieci z wybranej przez siebie lokacji.

W celu zaangażowania się w Let’s Clean Up Europe należy wypełnić krótki formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/2EA1QA8

Więcej informacji w języku polskim znaleźć można również na stronie Nasze Śmieci: https://bit.ly/2GMNON8

Plakat LCUE

19 kwietnia 2018

Turniej Recytatorski dla uczniów klas 0-3 „Skrzydlate Słowa” na początek wiosny

Dyrektorzy dolnośląskich szkół podstawowych!

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzywydziałowej z Wrocławia pragnie serdecznie zaprosić chętnych uczniów do udziału w Turnieju Recytatorskim „Skrzydlate Słowa” na początek wiosny.

Jest to 23 edycja konkursu. Nabór kandydatów trwa do 27 kwietnia 2018 r. Międzyszkolny Finał turnieju odbędzie się w siedzibie ATUT’u w Centrum Edukacji Międzynarodowej przy ulicy Racławickiej 101 we Wrocławiu, w dniu 10 maja 2018 r.

Organizatorzy proponują dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 0-1 oraz uczniowie klas 2-3. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie szkoły ATUT: http://www.dspatut.fem.org.pl/project/oglaszamy-konkurs-skrzydlate-slowa/

Organizatorzy zachęcają młodych recytatorów do przybycia z rekwizytami oraz w przebraniach, zastrzegają jednak, że głównym kryterium turnieju jest wrażliwość na słowo i zdolności aktorskie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, zaś laureaci także nagrody rzeczowe.

16 kwietnia 2018

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zaprasza do składania wniosków projektowych.

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zatwierdził terminy najbliższych naborów na wnioski projektowe. Nabór w III osi – „Edukacja transgraniczna” odbędzie się w terminie 9 kwietnia – 29 czerwca 2018 roku.  Natomiast wnioski na projekty  w IV osi „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” można składać w terminie 29 maja – 29 czerwca 2018 r. W ramach naborów do dyspozycji potencjalnych beneficjentów przeznaczono całą dostępną alokację – blisko 8,7 mln EUR, tj. 4,5 mln* EUR dla projektów w III osi priorytetowej oraz 4,2 mln* EUR w IV osi priorytetowej.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora on-line. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zorganizuje szkolenia oraz spotkania konsultacyjne  dotyczące zasad aplikowania o środki.

Dodatkowe informacje, szczegółowe warunki naborów oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków zostaną udostępnione na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w terminie naborów.

 

* Środki dostępne na dzień 29.03.2018.

W razie pytań Wspólny Sekretariat jest do Państwa dyspozycji.

 

Więcej informacji:    Katarzyna Patrzałek

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

 

Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte

  1. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0937

fax. +48 71 758 0916

 

katarzyna.patrzalek@plsn.eu

 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

16 kwietnia 2018

Zaproszenie uczniów do udziału w Stażach Badawczo -Rozwojowych E(x)plory 2018.

Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza uczniów do udziału w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018. Podczas stażu korzystając z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów można przygotować własny projekt badawczy i zgłosić go do Konkursu Naukowego E(x)plory. Staże odbywają się w okresie wakacyjnym na uczelniach wyższych, w instytutach naukowo-badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Uczniowie zainteresowani zgłoszeniem powinni wypełnić załączoną ankietę i odesłać ją na adres, nazywając plik swoim nazwiskiem i imieniem. Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna do pobrania również na stronie www.explory.pl w zakładce Staże Badawczo-Rozwojowe E(x)plory. Zgłoszenia osób zainteresowanych stażem przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 r.

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane mailowo 30 maja 2018 roku. Tego samego dnia na stronie www.explory.pl zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2018. Regulamin oraz informacje szczegółowe na temat staży dostępne są na stronie internetowej www.explory.pl

Więcej informacji:  staze@explory.pl.

Idź do góry