Ogłoszenia różne

17 maja 2022

III Świdnicki Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego

Szanowni Państwo!

22 maja br. odbędzie się III Świdnicki Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego. Serdecznie proszę o upowszechnienie w społeczności szkolnej informacji o tym ważnym wydarzeniu, w szczególności wywieszanie plakatów na tablicach ogłoszeń  oraz umieszczenie ich na stronach internetowych państwa jednostek.

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

III Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego plakat

III Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego ulotka A5

16 maja 2022

Wystawa „Zawołani po imieniu”

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na wystawę „Zawołani po imieniu”. Jest to opowieść o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”.

Ze zwiedzaniem ekspozycji połączone są bezpłatne zajęcia warsztatowe.

Kontakt i rezerwacja: wystawa.zawolani@instytutpileckiego.pl 0048 539 093 336.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

16 maja 2022

Wirtualne spotkania z Kombatantem.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Informujemy, że Fundacja im. Kazimierza Wielkiego organizuje wirtualne spotkanie z ppor. Włodzimierzem Korsakiem ps. „Dragon”- Kombatantem AK i NZW, z możliwością zadawania pytań przez czat. Wydarzenie pozwoli młodzieży uczestniczyć w/w spotkaniu w czasie zajęć lekcyjnych i może stanowić atrakcyjne uzupełnienie oferty edukacyjnej.
Jest to okazja do wzmocnienia więzi młodych pokoleń Polaków z ostatnimi Bohaterami walk o niepodległość Polski, walczącymi przeciwko okupantom: niemieckiemu i sowieckiemu.

Transmisja na żywo odbędzie się 18 maja (środa) 2022 roku w godz. 11.00–12.00 na kanale na platformie YouTube.

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCoTAgyi3_zCEdVGKqMj12PA

Poniżej udostępniony został link do biografii i wspomnień filmowych ppor. Włodzimierza Korsaka, z którym można się zapoznać przed spotkaniem:

https://www.nsz.com.pl/wspomnienia-por-wlodzimierza-korsaka-ps-dragon

15 maja 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Kongres Edukacji Geograficznej w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, Łódź 1922-2022

Kongres Edukacji Geograficznej jest organizowany przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Geograficzne, odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku w Łodzi. Został zainicjowany przez Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego – profesora Antoniego Jackowskiego oraz Prezydium Zarządu Głównego PTG w 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w 1922 roku. Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej – podobnie jak sto lat temu – są nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Uczestnicy Kongresu podejmą dyskusję nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce.

Więcej informacji na stronie: https://ptgeo.org.pl/2021/11/kongres-edukacji-geograficznej-w-100-lecie-i-zjazdu-polskich-nauczycieli-geografii-lodz-1922-2022/

 

Informacje na temat kongresu (PDF, 289 KB)

6 maja 2022

Nagrania z konferencji – Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce

W dniu 26 kwietnia odbyła się ogólnopolska konferencja online pt.:

Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce

W ramach konferencji przedstawione zostały m.in. wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) wśród ponad 35 000 uczniów, rodziców i nauczycieli z roku szkolnego 2021/2022, w tym najnowsze wyniki badań prowadzonych w szkołach w marcu-kwietniu 2022.
Przedstawiono też konkretne narzędzia wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb związanych ze wzmacnianiem kondycji psychicznej uczniów w okresie naznaczonym wojną i przybyciem fali uchodźców. Wśród omówionych narzędzi znajduje się nieodpłatna aplikacja umożliwiająca szkołom dołączenie do „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę”.
Dzięki tej aplikacji szkoła może samodzielnie przeprowadzić badania diagnozujące sytuację własnego środowiska szkolnego otrzymując prezentację z wynikami w ciągu 24 godzin od zakończenia badań.
Aplikacja zawiera szereg inspiracji oraz gotowych scenariuszy zajęć dla młodzieży i warsztatów dla rodziców. Zostały one dostosowane do aktualnych wyzwań wynikających z wojny i przybycia fali uchodźców. Do aplikacji zarejestrowało się już ponad 1000 szkół.

W trakcie konferencji doświadczeniami działań wspierających kondycję psychiczną uczniów dzielili się m.in. Śląski Kurator Oświaty, pani Urszula Bauer oraz Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk.

W konferencji wzięło udział na żywo ponad 1400 uczestników, a jej przydatność została bardzo wysoko oceniona w ankiecie końcowej.

Konferencję zorganizował IPZIN we współpracy z MEiN w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z konferencji pod poniższym linkiem.

W opisie pod nagraniem można znaleźć transmisję podzieloną na kolejne wykłady i prezentacje.

https://ipzin.org/nagranie-z-konferencji-wsparcie-szkol-w-dzialaniach-wychowawczych-w-obliczu-kryzysowych-wydarzen-na-swiecie-i-w-polsce/

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

4 maja 2022

Projekt edukacyjny „eMOCje w GŁOWIE”

Szanowni Państwo.

Informujemy, że  UNICEF Polska zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjnym pn. „eMOCje w GŁOWIE”, skierowanym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.
Celem inicjatywy jest przybliżenie nauczycielom, rodzicom i uczniom zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, kształtowanie świadomości w tym zakresie oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać .

Dodatkowym elementem projektu jest komponent, zwracający uwagę na sytuację, z którą mierzą się dzieci i młodzież przybywające do nas z Ukrainy. Dzieci, które doświadczyły traumy związanej z wojną, potrzebują szczególnego wsparcia, kiedy trafiają do szkół i placówek w obcym dla nich kraju.

Rejestracja do projektu trwa do 17 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/emocje-w-glowie.

29 kwietnia 2022

Zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Europy 2022 we Wrocławiu.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Europy 2022.

W sobotę 7 maja 2022 roku w godzinach:10:00 – 15:00 na Placu Solnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie upamiętniające wygłoszenie historycznej deklaracji Schumana, którą uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Organizatorzy z tej okazji przygotowali bogaty program skierowany do każdego uczestnika uroczystości.

Tematyka tegorocznego wydarzenia nawiązuje do priorytetów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również do obchodzonego w 2022 r. Europejskiego Roku Młodzieży. Wezmą w nim udział wrocławskie organizacje pozarządowe, w tym, m.in. Partnerzy wydarzenia: Fundacja Ukraina, Stowarzyszenie TRATWA, Stowarzyszenie Kultura Równości  i Fundacja Eko Rozwoju.

Spotkanie to będzie okazją do rozmów z ekspertami oraz do zabawy. Organizatorzy proponują m.in. grę miejską – ODKRYWCY EUROPY, która dzięki prostym zasadom jest zabawą dostępną dla każdego zespołu, który składać się może od 2 do 5 osób. Za sam udział w grze, każdy uczestnik otrzyma pakiet gadżetów, zaś na najlepsze drużyny czekają turystyczne walizki pełne atrakcyjnych nagród.

Drużyny liczące od 2 do 5 osób można zarejestrować  na stronie: www.odkrywcyeuropy.pl

27 kwietnia 2022

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków.

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

W  konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-grantowy-dla-organow-prowadzacych-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne–trwa-nabor-wnioskow

25 kwietnia 2022

Konkurs „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791”

Szanowni Państwo,

W załącznikach udostępniamy informacje dotyczące konkursu wiedzy historycznej w formie quizu online „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.” (list do dyrektorów szkół zapraszający do udziału w quizie, regulamin konkursu Wokół Konstytucji 3 Maja 1791, instrukcja logowania się w celu uczestnictwa w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online), z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród nauczycieli i uczniów z Państwa szkoły/placówki.

Instrukcja logowania się w celu uczestnictwa w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online (DOCX, 217KB)

List do Dyrektorów szkół zapraszający do udziału w quizie (DOCX, 13 KB)

Regulamin konkursu Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 (DOC, 67 KB)

25 kwietnia 2022

Wspólne badania, eksperymenty i poznawanie historii podczas wymiany młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do zgłaszania projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży w ramach programów „Zachować  pamięć” i „Eksperyment wymiana”. Formy realizacji projektów:  stacjonarnie, online lub hybrydowo. Zadania w ramach projektów mogą otrzymać wyższe stawki dotacji, dodatki na czas pandemii i zakup sprzętu technicznego.

Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2022 r.

 

Więcej informacji:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM

https://pnwm.org

 

Dominik Mosiczuk

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Alzacka 18
03-972 Warszawa

tel.: +48 22 5188935

e-mail: dominik.mosiczuk@pnwm.org

www.pnwm.org/szkola

25 kwietnia 2022

Film MARZEC 68

Szanowni Państwo,

W załączeniu są dostępne informacje dotyczące filmu „MARZEC ‘68” (plakat i zestaw scenariuszy lekcji dla nauczycieli), z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w Państwa szkole/placówce.

Scenariusze Lekcji (PDF, 8MB)

25 kwietnia 2022

List Rzecznika Praw Dziecka w sprawie Dziecięcego Telefonu Zaufania.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół.

Przypominamy, iż od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Poniżej zamieszczony został list Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie.

Pismo do Dyrektorów Szkół

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.