Ogłoszenia różne

24 września 2020

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Edukacja Jutra”

Zespół Centralnego Domu Technologii oraz Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza nauczycieli i edukatorów wszystkich przedmiotów szkolnych do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji online „Edukacja Jutra”. Zgłoszenia przyjmowane są do  30 września 2020 r.

Wszystkie informacje oraz formularz konkursowy znajdują się na stronie internetowej Konkursu: www.fundacjapfr.pl/edukacja_jutra

22 września 2020

Program edukacyjny ,, Przygody Kota Ciepłosława’’

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych.

PGE Energia Ciepła przygotowała dla uczniów klas I-III szkół podstawowych program edukacyjny „Przygody Kota Ciepłosława”.

W trosce o lepsze powietrze, a także zdrowie i komfort polskich rodzin, PGE Energia Ciepła realizuje program budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych, który poszerzy wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania. Pomóc w tym ma bohater nowego programu edukacyjnego zaprezentowanego przez spółkę – Kot Ciepłosław.

W ramach programu zostaną przygotowane dedykowane scenariusze zajęć, animacje oraz gry edukacyjne. Klasy, które wezmą udział w specjalnym konkursie, będą miały szansę odwiedzić lokalną elektrociepłownię, gdzie dowiedzą się, skąd bierze się ciepło i dlaczego należy oszczędnie nim gospodarować.

Rekrutacja do programu rozpoczyna się 21 września 2020 r.

Szczegóły dostępne na stronie programu https://www.kotcieploslaw.pl

22 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno – wychowawczym „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”.

Wszystkie informacje dotyczące  projektu znajdują się na stronie internetowej: https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu

22 września 2020

Zaproszenie do współpracy przy projekcie promocji zawodu sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodach sprzedawcy, technika handlowca oraz magazyniera-logistyka z całej Polski do nieodpłatnej współpracy przy projekcie promocji zawodu Sprzedawcy, realizowanego pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Akademia, w roku szkolnym 2020/2021, oferuje szkołom branżowym i technikom szereg możliwości współpracy m.in. dostępu dla nauczycieli i uczniów do nowoczesnej platformy edukacyjnej, z której na co dzień korzystają Właściciele, Kierownicy
i pracownicy sklepów franczyzowych oraz partnerskich Grupy Eurocash zawierającej ponad 70 interaktywnych kursów e-learningowych,  27 e-szkoleń, czyli krótkich filmów instruktażowych z pigułką wiedzy (np. dobre praktyki w obsłudze klienta, zarządzanie stoiskiem owoce-warzywa, merchandising),  60 nagrań z webinarów, czyli szkoleń prowadzonych na żywo on-line przez ekspertów i praktyków (wśród tematów m.in. obsługa klienta, BHP, HACCP, układanie półki) oraz ofertę bezpłatnych warsztatów i prelekcji tworzących program Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, organizowanego w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Wydarzenie organizowane jest  9 listopada 2020 r., a uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć w nim udział korzystając z klas multimedialnych w szkołach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej, e-mailowej rejestracji pod adresem: kontakt@akademiaeurocash.com.pl

Dodatkowe informacje: Infolinia Akademii Umiejętności Eurocash tel. 502 004 024.

 

 

 

W załączeniu:

 1. Oferta AUE dla szkół – promocja zawodu sprzedawcy.
22 września 2020

Zaproszenie nauczycieli do udziału w webinarium „Krativ und kooperativ online-handlungs-und lernerorientiert”.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza nauczycieli do udziału w webinarium „Krativ und kooperativ online-handlungs-und lernerorientiert”,  „Zdalnie i kooperatywnie – Jak aktywizować uczniów na zajęciach online?” Webinarium poprowadzi doświadczona germanistka z Instytutu Goethego – Pani Beata Hadasz. Webinarium wpisane jest w tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.

 

Termin webinarium: 25.09.2020 (piątek), godz. 15:00.

Forma: platforma Adobe Connect.

Link do szkolenia: http://goethe-institute.adobeconnect.com/krakau10

Logowanie: nie wcześniej niż 15 minut przed webinarium.

 

Film instruktażowy o sposobie zalogowania się na AdobeConnect: https://www.youtube.com/watch?v=UIKqSaTRQ6U&feature=youtu.be

 

Zainteresowani uczestnictwem, proszeni są (najpóźniej do 22.09.2020) o krótkie potwierdzenie udziału w seminarium na adres: Joanna.Mateusiak@diplo.de  

22 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w  projekcie „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W szczególności zaproszenie skierowane jest do szkół typu technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, realizujących kształcenie w zawodach branży spożywczej takich jak: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Załączniki:

 

Więcej informacji:

v  Dorota Kowalczyk

v  kom.: 511 056 898

v  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

v  Krakowskie Przedmieście 66,  00-322 Warszawa

sekretariat@nikidw.edu.pl

22 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych w wieku od 14 do 18 lat.

 

Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów realizowane poprzez odpowiednio dobrane działania w ramach międzynarodowej współpracy i nauki.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

 

Więcej informacji:

 

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/

 

Agnieszka Wielgomas

Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Aleje Jerozolimskie 142 A,   02-305 Warszawa

tel.:   22 46 31 215

kom.: 728 455 327

fax.:  22 46 31 021

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

powerse@frse.org.pl

www.frse.org.pl

www.erasmusplus.org.pl

21 września 2020

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcie rodziny – formuła online

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Konferencja skierowana jest do:

 • dyrektorów, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i innych jednostkach systemu oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • specjalistów pracujących w innych sektorach, realizujących wsparcie skierowane do dzieci i rodzin, m.in. specjalistów wczesnej interwencji, lekarzy, pielęgniarki, położne, asystentów rodziny, pracowników socjalnych;
 • przedstawicieli samorządów;
 • przedstawicieli nadzoru pedagogicznego;
 • pracowników żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3;
 • przedstawicieli uczelni.

Rekrutacja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego..
(rekrutacja otwarta) https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6120

Podczas wydarzenia zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Więcej informacji pod adresem strony https://www.ore.edu.pl/konferencjawwr

21 września 2020

Zaproszenie do udziału w programie ,,Ekonomia na co dzień”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zaprasza nauczycieli do udziału w programie z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego ,,Ekonomia na co dzień”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 12-15 lat i ma na celu przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia i dla nauczyciela oraz dostęp do platformy edukacyjnej. W ramach programu odbędą się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej:

https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/

21 września 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno – wychowawczym „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”.

Wszystkie informacje dotyczące  projektu znajdują się na stronie internetowej: https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu

21 września 2020

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcie rodziny – formuła online

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Konferencja skierowana jest do:

 • dyrektorów, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i innych jednostkach systemu oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • specjalistów pracujących w innych sektorach, realizujących wsparcie skierowane do dzieci i rodzin, m.in. specjalistów wczesnej interwencji, lekarzy, pielęgniarki, położne, asystentów rodziny, pracowników socjalnych;
 • przedstawicieli samorządów;
 • przedstawicieli nadzoru pedagogicznego;
 • pracowników żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dzieci do lat 3;
 • przedstawicieli uczelni.

Rekrutacja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego..
(rekrutacja otwarta) https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6120

Podczas wydarzenia zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Więcej informacji pod adresem strony https://www.ore.edu.pl/konferencjawwr

 

18 września 2020

Projekt ,,PACYNKA’’, czyli jak kreatywnie i mądrze spędzać z dzieckiem

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

 

Informujemy Państwa o projekcie ,, Pacynka’’, zrealizowanym, w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci, który ma celu uatrakcyjnienie zajęć zarówno opiekunom jak i dzieciom. W projekcie wykorzystuje się nożyczki, papier, pisaki i klej do tworzenia własnych pacynek. Projekt ten jest dostępny nieodpłatnie w Internecie i ma na celu przypomnienie popularnej formy teatru kukiełkowego, dzięki któremu i wzajemnej interakcji między dziećmi oraz ich opiekunami można przekazywać ponadczasowe i uniwersalne prawdy życiowe. Szczegółowe informacje dotyczące projektu są dostępne na profilach „Teatru w starej szafie” jak również w serwisach społecznościowych Facebook  i Youtube.

Idź do góry