Ogłoszenia różne

17 lutego 2020

Cykl darmowych e-kursów “Zaprogramuj swoją Przyszłość”

Zespół Zaprogramowani.com oraz Akademia Programowania zapraszają na nieodpłatne kursy programowania na platformie e-learningowej. Kursy są dedykowane dzieciom i młodzieży w wieku 11-18 lat. Do udziału w kursie może zakwalifikować się każdy uczeń, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie niezbędne informacje, łącznie z formularzem zapisu znajdują się na poniższej stronie: https://www.zaprogramowani.com/zaprogramuj-swoja-przyszlosc/. Termin zgłoszeń upływa 29.02.2020 r.

Koordynator projektu: Olga Konaszczuk, tel. 69609473, adres e-mail: kontakt@zaprogramowani.com
z dopiskiem ”Zaprogramuj swoją przyszłość”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zaprogramowani.com/

https://www.akademiaprogramowania.pl/

11 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, organizują w dniach 9 – 20 marca 2020 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają kwalifikacji ratownika.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych

6 lutego 2020

Biblioteka Niemiecka we Wrocławiu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego do udziału w szkoleniach.

Biblioteka Niemiecka we Wrocławiu zaprasza nauczycieli języka niemieckiego w lutym  2020 r. na następujące szkolenia:

8.02.2020,  Mój sketchnotkowy zeszyt na zajęciach języka niemieckiego:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21741038

29.02. 2020,  Digital oder analog? Sinnvoller Medieneinsatz im Fremdsprachenunterricht:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21741597

Adres mailowy Biblioteki Niemieckiej: goethe@wbp.wroc.pl

Program szkolenia (29.02.2020r.) przedstawia  załącznik: Digital oder analog_Program.pdf

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmuje pani Beata Pleban: goethe@wbp.wroc.pl

6 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w IX edycji konkursu „Polsko -Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IX edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzież”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Wnioski można składać do 06 marca 2020 r.

Więcej informacji: 

http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

Robert Śmigielski | tel. + 48 (22) 295 00 44 | e-mail: smigielski@cprdip.pl

4 lutego 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Trzecia edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego to wydarzenie kierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs organizowany jest przez 17 urzędów statystycznych z europejskich krajów: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry, Włochy.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości – obywateli Europy – na temat wartości i znaczenia oficjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej.

Część krajowa odbywa się w języku polskim i składa się z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych i prezentacji wyników.

Część europejska polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://eks.stst.gov.pl

4 lutego 2020

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante.

Ogłoszenie

4 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z Wrocławia na Księżyc” – podróże kosmiczne kiedyś i dziś.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski zapraszają 7 lutego 2020 r. dzieci i młodzież szkolną do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Z Wrocławia na Księżyc” – podróże kosmiczne kiedyś i dziś.

Wstęp na wydarzenia w ramach tego projektu jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy, które należy kierować na e-mail: leduck@ifa.de

 

Więcej informacji: program z wrocławia na księżyc.pdf

4 lutego 2020

Zaproszenie uczniów klas 1 – 4 do udziału w projektach edukacyjnych rozwijających kompetencje przyszłości.

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza uczniów klas 1 – 4 szkół podstawowych do udziału w  projektach edukacyjnych: Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?  Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować? Projekty te,  objęte patronatem honorowym Ministra  Edukacji Narodowej, rozwijają wśród uczniów kompetencje przyszłości, a ich treści są zgodne z podstawą programową.

Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę dotyczącą prostych zjawisk fizycznych, uczą się przeprowadzać proste doświadczenia naukowe, a wykonywane zadania rozwijają u dzieci zarówno logiczne myślenie, jak również umiejętności manualne.

Więcej informacji:  Karolina Depta, koordynator ds. komunikacji,   tel. 533 307 410

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty-aktualne

men
29 stycznia 2020

Prognoza zapotrzebowania na zawody

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

men

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

22 stycznia 2020

V Mistrzostwa Klas Mundurowych

Szanowni Państwo

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zaprasza reprezentacje szkół ponadpodstawowych do udziału w V Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Organizatorem mistrzostw, które odbędą się w dniach od 30 marca do 2  kwietnia 2020r. jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku  w Kaliszu Pomorskim we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, 16 WOG w Drawsku Pomorskim, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Piłsudskiego w Złocieńcu, 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Honorowy patronat objęli: Minister Obrony Narodowej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Więcej informacji dotyczących Mistrzostw znajdziecie Państwo w dokumentach załączonych do ogłoszenia.

karta zgłoszenia

Oświadczenie rodzica

Regulamin Mistrzostw 2020

zal1_opis_konkurencji_petla_taktyczna

zal2_opis_konkurencji_strzelanie

13 stycznia 2020

Program Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny

Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

 Program „Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny” jest drugą polską edycją światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku.  Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności nastolatków oraz wsparcia ich w budowaniu pozytywnej samooceny oraz przekonania dzieci i młodzieży o własnej wartości. Obejmuje także szkolenia edukacyjne dla nauczycieli prowadzone przez eksperta Programu Marię Rotkiel – psycholog, terapeutkę rodzinną, trenerkę rozwoju osobistego. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w programie, otrzymają nieodpłatnie dostęp do atrakcyjnych prezentacji dla uczniów oraz instruktażowych poradników i szkoleń dla nauczycieli. Udział w Programie potwierdzony zostanie certyfikatem. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://aalp.unileversolutions.com/content/dam/unilever/dove/poland/key_visual/dsep-formularz-regulamin-1817335.pdf

Szczegóły konkursu określa regulamin:

https://aalp.unileversolutions.com/content/dam/unilever/dove/poland/key_visual/dsep-formularz-regulamin-1817335.pdf

13 stycznia 2020

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”

Miasto i Gmina Ziębice oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie przy udziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, opiekunów pocztów sztandarowych, przedstawicieli uczniów na konferencję naukowo – szkoleniową „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”, która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. w Ziębickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach.

Załącznik nr 1 Zaproszenie do udziału w konferencji.

Załącznik nr 2 Program konferencji „Kształtowanie postaw patriotycznych w wychowaniu”.

Idź do góry