Ogłoszenia różne

12 lipca 2021

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w  kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Wnioski można przesyłać do 2 sierpnia 2021 roku.

Pełna informacja oraz formularze wniosków znajdują się na stronie: https://www.fem.org.pl/pomost

 

 

9 lipca 2021

Projekt „Wygrajmy ze smogiem”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

informujemy, że Europejski Instytut na rzecz Demokracji realizuje ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej „Wygrajmy ze smogiem”. Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych w odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu szkoły otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej materiały dydaktyczne związane ze smogiem. Ponadto sto wybranych szkół otrzyma zestawy do pomiaru smogu.

Szczegółowe informacje o projekcie  znajdują się na stronie:    www.wygrajmyzesmogiem.pl

7 lipca 2021

„Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt zakłada opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych pt. „Przedsiębiorczość na planszy”, który obejmuje:

− grę planszową dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej,

− przewodnik metodyczny dla nauczyciela zawierający konspekty zajęć z wykorzystaniem gry planszowej.

Stowarzyszenie zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej. Pakiety będą dystrybuowane od 1 października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej
w październiku 2021 r. oraz deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym.

Więcej informacji o możliwościach zgłoszenia do projektu znajdziecie Państwo w załączniku do ogłoszenia.

Dokumenty zgłoszeniowe pakiet Przedsiębiorczość na planszy (2)

1 lipca 2021

X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie uhonorować osoby, które angażują się w działania prospołeczne. Nagroda daje możliwość docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw lokalnych oraz niebanalnych i wyjątkowych osobowości.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2021 roku poprzez formularz online lub pocztą na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.

Link do formularza

Link do strony z dodatkowymi informacjami

Ogłoszenie wyników odbędzie się w marcu 2022 roku.

 

16 czerwca 2021

Projekt ,,Lekcja: Enter”

Fundacja Kuźnia Talentów zaprasza do udziału w Dolnośląskiej Akademii Cyfrowej prowadzonej w ramach Projektu „Lekcja:Enter”. Projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole.

Szczegółowa informacja na stronie organizatora: https://lekcjaenter.pl/

14 czerwca 2021

Propozycje literackie o tematyce ekologicznej i terapeutycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

informujemy, że Fundacja ING Dzieciom działająca na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży realizuje projekt finansowany ze środków ING Banku Śląskiego, którego celem jest m.in. biblioterapia i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci. W ramach projektu Fundacja upowszechnia literaturę dla dzieci o różnej tematyce, w tym także prośrodowiskowej, m.in. pozycję pt. „Ty możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” autorstwa Justyny Bednarek.

Na stronie Fundacji:  www.ingdzieciom.pl znajduje się oferta pozycji książkowych z możliwością pobrania ich w wersji elektronicznej. Zainteresowane szkoły, biblioteki mają również możliwość składania za pośrednictwem strony elektronicznej Fundacji zamówienia na bezpłatne egzemplarze.

14 czerwca 2021

Projekt „Kala i Pszczoły”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

informujemy, że Fundacja Apikultura zaprasza najmłodszych uczniów i ich nauczycieli na cykl filmów video „Kala i Pszczoły”. Projekt ten zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Zadaniem niniejszego cyklu video jest kształtowanie u najmłodszych uczniów postaw prośrodowiskowych i troskę o ekosystem, w którym żyją pszczoły. Tematyka filmów stanowi uzupełnienie programów edukacyjnych  realizowanych w klasach I-III szkoły podstawowej. Szczegóły o ofercie Fundacji znajdują się na stronie:   http://www.apikultura.pl/kala_i_pszczoly.php

10 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele oraz Uczniowie

Ze względu na pandemię 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich,  planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022. W roku 2021 r. organizowany jest Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji on-line. Wydarzenie to będzie miało miejsce 24 września 2021 roku w godzinach 9.00 – 14.00 i będzie realizowane poprzez platformę Click-Meeting z transmisją na YouTube.

Ulotka Minikongres

 

10 czerwca 2021

Minikongres Młodych Matematyków Polskich

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele oraz Uczniowie

Ze względu na pandemię 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich,  planowany na rok 2020, został ostatecznie przełożony na rok 2022. W roku 2021 r. organizowany jest Minikongres Młodych Matematyków Polskich w wersji on-line. Wydarzenie to będzie miało miejsce 24 września 2021 roku
w godzinach 9.00 – 14.00 i będzie realizowane poprzez platformę Click-Meeting z transmisją na YouTube.

Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji – od 10 czerwca 2021 r. na stronie organizatora: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/

9 czerwca 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej  w Policach, w ramach realizowanego projektu pn. „Niepełnosprawny czy sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkól podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami wyda oraz bezpłatnie przekaże bezpłatne broszury.

Broszura informacyjna zawiera między innymi definicje i podział niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z tematyką niepełnosprawności.

Każdej ze szkół , która zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie, zostanie przekazanych 50 sztuk bezpłatnych broszur. Zainteresowane placówki mogą kontaktować się z sekretariatem SOSW Nr 1  dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej  w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Fundacji PZU w ramach Dotacji Pozakonkursowych,  okres realizacji zadania 1.02.2021 – 14.11.2021 r.         

7 czerwca 2021

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy dla nauczycieli

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zaprasza nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich pasjonatów algorytmiki i programowania do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora:http://www.cmi.edu.pl

Idź do góry