Ogłoszenia różne

20 lipca 2018

Eliminacje szkół z klasami mundurowymi z terenu woj. dolnośląskiego do udziału w IV Centralnym Zlocie Klas Mundurowych.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, organizuje IV Centralny Zlot Klas Mundurowych, który planowany jest w terminie 30 września – 6 października 2018 r. Miejscem realizacji  Zlotu będzie Ośrodek Szkolenia Poligonowego, obozowisko Karliki w Żaganiu.

W tej edycji  Zlotu przewidziane jest uczestnictwo reprezentacji wyłącznie jednej szkoły ponadgimnazjalnej z każdego województwa, prezentującej najlepsze wyniki w regionie.

Włączając się w ww. przedsięwzięcie Wojewódzki Sztab Wojskowy
we Wrocławiu przy zaangażowaniu podległych wojskowych komend uzupełnień przeprowadzi jednodniowe eliminacje wojewódzkie, mające na celu wyłonienie szkoły, która weźmie udział w zlocie.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 6 września 2018 r. Jednocześnie niezdeklarowane wcześniej szkoły zachęcamy do zgłoszenia akcesu uczestnictwa w eliminacjach do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

W zawodach organizowanych przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu wezmą udział
9-cio osobowe drużyny, które będą rywalizowały w takich konkurencjach jak:

  • marszobieg zespołowy;
  • strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks;
  • rzut granatem na celność;
  • częściowe rozkładanie i składanie kbk AK na czas.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w WSzW we Wrocławiu wyznaczeni zostali mjr Jacek Baran t. 261 656 042 oraz kpt. Piotr Grucela t. 261 656 047.

19 lipca 2018

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Ogłoszenie o konkursie

men
12 lipca 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli-materiał pomocniczy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek do zapoznania się z materiałami, dotyczącymi propozycji regulaminów, określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej zamieszamy link do materiałów pomocniczych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół, placówek i przedszkoli :

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html

12 lipca 2018

Stypendia pomostowe dla maturzystów 2018 r.

Stypendia pomostowe dla maturzystów 2018 r. to program wspierania młodzieży prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. W roku akademickim 2018/2019 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2018/2019). Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie bardzo dobrego wyniku na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra, oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowe kryterium stanowi dochód na członka rodziny. Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z Dolnego Śląska, którzy dzięki jej rekomendacji mogą otrzymać stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów. Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018 r. Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM, będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 17 sierpnia 2018 do godziny 16-ej na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/ Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe.

10 lipca 2018

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu: 20 w zawodzie technik logistyk oraz 9 w zawodzie technik informatyk odbywają 4 tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania). Te mobilności zawodowe są elementem składowym projektu: „Viva España – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” przygotowanego przez nauczycielki szkoły w ramach programu POWER VET.

 

Więcej informacji: 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

logo-OMJ-krzywe
27 czerwca 2018

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje XIV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów, skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum.

Terminarz XIV edycji OMJ w roku szkolnym 2018/2019 został zgłoszony do Ministerstwa Edukacji Narodowej i przedstawia się następująco:

  • zawody pierwszego stopnia : 27 września 2018 r. (czwartek)
  • zawody drugiego stopnia: 12 stycznia 2019 r. (sobota)
  • zawody trzeciego stopnia: 23 marca 2019 r. (sobota)

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.omj.edu.pl

7 czerwca 2018

Akcja społeczna „BAJKOTERAPIA W POLSCE … I NIE TYLKO”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

Stowarzyszenie UNICORN pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz magazynu DZIECKO zaprasza do akcji społecznej „BAJKOTERAPIA W POLSCE…I NIE TYLKO”.

Akcja ma za zadanie promować bajkoterapię  jako skuteczne narzędzie pracy z dziećmi, w szczególności dziećmi chorymi.

Do udziału w akcji zaprasza

Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia UNICORN

Pani Katarzyna Gutowska – Maślanka

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia UNICORN: www.unicorn.org.pl

24 maja 2018

Aktywna Tablica

Szanowni Państwo,

działając na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna tablica”
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1401), publikujemy wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu
do poszczególnych szkół oraz wskazaniem  organów prowadzących te szkoły.

Informację wraz z wykazem szkół znajdą Państwo na BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce DOFINANSOWANIE

24 maja 2018

Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak Żołnierze – 2018”

Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym organizatorem Finału Centralnego XLI Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2018” jest Pomorski Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WK P-W. W zawodach mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły chłopców i dziewcząt – reprezentacje poszczególnych województw. W związku z brakiem technicznych możliwości przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich, reprezentacja męska i żeńska naszego województwa zostaną wyłonione w drodze losowania, spośród zgłoszonych szkół.

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 28 maja br. Na adres: r.pochec@kuratorium.wroclaw.pl. Każda szkoła może zgłosić po jednej reprezentacji dziewcząt i chłopców.

W załączeniu do ogłoszenia przedstawione są  założenia regulaminowe, program zawodów oraz wzór karty zgłoszenia zawodów „Sprawni jak Żołnierze – 2018”.

Regulamin_XLI_Zawodow_SjZ_2018

RAMOWY_PROGRAM_ZAWODÓW_SjZ_2018

2 maja 2018

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego organizuje trzy 3-dniowe, bezpłatne turnusy dla uczniów w wieku 10-18 lat pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich Szkół,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  organizuje trzy 3-dniowe turnusy dla uczniów w wieku 10-18 lat pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. 

Szkoła Letnia organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu pt. „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, który otrzymał finansowanie ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020
na podstawie umowy na udzielenie dotacji nr 710708.

Terminy: 4-6 czerwca 2018 r., 7-9 czerwca 2018 r., 11-13 czerwca 2018 r.

O przyjęciu decyduje uzasadnienie chęci udziału w Szkole Letniej.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 maja 2018 r.

Koordynator Projektu: Joanna Jaszczołt  tel. 585233370 lub 585233363

e-mail: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/ 

Idź do góry