Ogłoszenia różne

23 października 2019

Zaproszenie na wystawę literatury migracyjnej.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zachęca do odwiedzenia wystawy literatury migracyjnej dla dzieci i młodzieży „Przyjazd-Ankommen“.

Wystawa prezentowana jest w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej UWr (pl. BISKUPA NANKIERA 15b, WROCŁAW).

Osoby/ Grupy zainteresowane wystawą proszone są o wcześniejszy kontakt z panią Martyną Halek z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu: martyna.halek@haus.pl

Niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja dnia i godziny zwiedzenia wystawy.

 

Wystawa „Ankommen” skład się z ok. 65 niemieckojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży, plakatów z informacjami o fenomenie uchodźstwa na całym świecie, wystawy fotograficznej Amnesty International oraz interaktywnych stacji dydaktycznych. Przewodnikiem dla zwiedzających jest aplikacja, która zawiera obok szczegółowych informacji i pytań również materiały multimedialne, jak np. klipy muzyczne zespołów niemieckich.

 

Cele projektu:

przedstawienie literatury niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży, w których temat uchodźstwa odgrywa wiodącą rolę, prezentacja aktualnych informacji dot. uchodźstwa na całym świecie poprzez multimedialne i interaktywne treści,

wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

Grupa docelowa:

Uczniowie od 13 roku życia; studenci; osoby uczące się języka niemieckiego i nauczyciele języka niemieckiego; wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Wymagana znajomość języka niemieckiego: poziom B1.

 

Wymagania techniczne:

osoby odwiedzające wystawę muszą posiadać własny smartfon, aby wgrać bezpłatną aplikację, dobre połączenie Wi-Fi.

23 października 2019

Zaproszenie na Saksońsko – Polski Dzień Innowacji.

W ramach efektywnej i trwałej rozbudowy transgranicznej współpracy pomiędzy Saksonią i Polską, zarówno w dziedzinie nauki jak i przemyśle, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Transfer Office Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Politechnika Wrocławska oraz Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) zapraszają na:

 1. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

„TECHNIKA. CZŁOWIEK. PRZYSZŁOŚĆ. – Zrównoważone projektowanie obiektów technicznych w aspekcie humanistycznym“

który odbędzie się 7. oraz 8. listopada 2019, w Budynku H14 Politechniki Wrocławskiej, Wyb. Wyspiańskiego 40,  50-370 Wrocław.

 • Celem Saksońsko-PoLSKIego Dnia Innowacji jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.
 • W czasie Saksońsko-PoLSKIego Dnia Innowacji zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.
 • Saksońsko-PoLSKI Dzień Innowacji oferuje platformę łączenia partnerów, możliwość rozmów B2B, zainicjowania współpracy, finansowania oraz prezentowania sukcesów.

Organizatorzy zapraszają do wspólnej dyskusji oraz rozwoju nowych modeli współpracy jak i prezentacji dotychczasowych wyników w sesji plakatowej i  proszą o potwierdzenie przybycia do 25. października 2019r. oraz rejestrację za pomocą naszego formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji na temat SAKSOŃSKO-POLSKIEGO DNIA INNOWACJI oraz szczegółowy program wydarzenia na stronie internetowej: http://xborderinnovation.eu/.

Saksońsko-PoLSKI Dzień Innowacji odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Jego organizatorami są Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Transfer Office Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Politechnika Wrocławska oraz Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA).

LOGO
22 października 2019

Konferencja „Kariera w mundurze”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu zapraszają do udziału w konferencji „Kariera w mundurze”.

Na konferencję zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Dolnego Śląska, nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów, psychologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

Program konferencji:

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – rozpoczęcie konferencji oraz przywitanie uczestników

 • dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
 • Zuzanna Bielawska, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu

10.30 – 11.15 – Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

 • płk rez. Janusz Zając, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
 • mjr Mariusz Kotas, Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
 • ppłk Wojciech Czerechowski, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

11.15 – 11.30 – przerwa

11.30 – 12.00 – Kariera w Straży Granicznej – co zrobić i jak zacząć?

 • SG Janusz Rudnicki, Zespół ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowicach

12.00 – 12.30 – Dobór do służby w Policji. Ścieżka kariery policjanta

 • mł. insp. Joanna Markiewicz, Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Szymon Bednarczuk, starszy specjalista Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

12.30 – 13.00 – Chcesz się cieszyć największym zaufaniem społeczeństwa? Zostań strażakiem

 • Łukasz Winkowski, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • mł. ogn. Weronika Szymańska, specjalista Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu

13.00 – 13.15 – zakończenie konferencji

Konferencja bezpłatna

Zarejestrowanie się na konferencję jest możliwe poprzez stronę internetową https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=10027

oraz przez formularz zgłoszenia odesłany na e-mail Działu Organizacji Szkoleń dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy wysyłać do dnia 20.10.2019r.

Osobą do kontaktu ze strony DWUP we Wrocławiu w sprawach organizacyjnych jest Pani Magdalena Łukowska, doradca zawodowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu: tel. 71 39 74 316, e-mail: magdalena.lukowska@dwup.pl.

Zaproszenie na konferencję nt. Kariera w mundurze w DODN we Wrocławiu

Formularz zgłoszenia

18 października 2019

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty realizuje projekt Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, którego celem jest zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy i wsparcia jakiego należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką szkoły, jak również aspektów psychologicznych i społecznych rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” odbędzie się w 19 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1.

Program szkolenia:

10.00 powitanie uczestników, wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna, samokontrola;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole, bezpieczne warunki pobytu;
 • zasady współpracy z rodzicami.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa.

11.45 – 13.30 wykład cz. II, dyskusja, pytania uczestników.

13.30 – rozdanie certyfikatów.

Koordynatorem szkolenia jest Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń osób chętnych do udziału w szkoleniu w terminie do 8 listopada 2019 r. do godz. 1200. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajduje się pod adresem: https://forms.gle/D9LB4PqbSHaZZacd7

16 października 2019

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, organizują w dniach 18 – 29 listopada 2019 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Do udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają nauczycieli klas mundurowych, którzy nie odbyli wcześniej kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie mają lub nie mieli kwalifikacji ratownika.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona – 24 osoby), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które z braku miejsc w poprzednich kursach, nie zostały na nie przyjęte.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-dla-nauczycieli-klas-mundurowych

11 października 2019

Nabór szkół do kolejnej edycji programu Prawo w szkole 2019/2020.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, uruchomiła nabór szkół do kolejnej edycji programu Prawo w szkole 2019/2020.

Jednym z głównych założeń programu jest poszerzanie świadomości prawnej uczniów, poprzez przeprowadzenie w szkole, przez radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, nieodpłatnych lekcji z prawa, podczas których uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu praw konsumenta, cyberprzemocy, praw autorskich oraz zawodów prawniczych.

Mając na uwadze Państwa pomoc w poprzednich edycjach, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji (np. umieszczenie na stronie internetowej lub rozesłanie maili) o tegorocznej akcji do szkół, zlokalizowanych w następujących powiatach: wrocławskim, wołowskim, trzebnickim, średzkim, strzelińskim, oławskim, oleśnickim, milickim i górowskim.

Zgłoszenia szkół (preferowana forma elektroniczna) należy kierować do:
mec. Roberta Staszewskiego
e-mail: r.staszewski@gmail.com
tel. 693-70-70-78

baner fbv2

11 października 2019

Warsztaty Wszechnicy Chemicznej

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszą młodzież szkół podstawowych na bezpłatne wykłady prowadzone z ramach Wszechnicy Chemicznej, których celem jest umożliwienie młodzieży zainteresowanej chemią pogłębienie wiedzy i poznanie ciekawych osiągnięć ostatnich lat. Wykłady odbywają się w ostatnie soboty miesiąca i prowadzone są przez najlepszych wykładowców wrocławskich uczelni.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

https://chem.uni.wroc.pl/pl/wszechnica-chemiczna

8 października 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach animacji językowej.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Stowarzyszenie TRATWA zapraszają do udziału w  całodniowych warsztatach z polsko-niemieckiej animacji językowej, które odbędą się we Wrocławiu w dniu 11 października 2019 r. w godz. 09:00-17:00. Warsztaty skierowane są do osób organizujących lub planujących organizację polsko-niemieckich projektów wymiany z udziałem młodzieży. Więcej informacji na temat cyklu warsztatów Zip-Zap jest na stronie internetowej PNWM.

Animacja językowa jest metodą wspierającą komunikację i integrację w grupie międzynarodowej. Umożliwia ona przełamanie barier językowych i wzbudza zainteresowanie językiem obcym. Ćwiczenia bazują na komunikacyjnych grach językowych, które pomagają otworzyć się młodzieży na język obcy: youtube.com/DPJWPNWM i „Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej” (do pobrania bezpłatnie).

Tematyka warsztatów

 • ćwiczenia z zakresu animacji językowej na polsko-niemieckie programy wymiany młodzieży

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane są do osób organizujących lub planujących w najbliższym czasie organizację polsko-niemieckich projektów wymiany z udziałem dzieci lub młodzieży.

Zgłoszenia
W celu zgłoszenia prosimy korzystać z formularza zgłoszeniowego online na stronie internetowej PNWM: http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/3

Język warsztatów

Polski. Znajomość j. niemieckiego nie jest wymagana.

Miejsce warsztatów

Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, ul. Legnicka 65, 54-205 Wrocław

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Stowarzyszenie TRATWA, Wojtek Staniewski,   wojtek@tratwa.org ,  tel.: +48 519 338 733

8 października 2019

Konferencja dla zainteresowanych wykorzystaniem satelitarnej radiokomunikacji amatorskiej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dla potrzeb edukacji społeczeństwa

Szanowni Państwo,
26 października 2019 r. odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce, której organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem satelitarnej radiokomunikacji amatorskiej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. International Space Station – ISS) dla potrzeb edukacji społeczeństwa. Celem konferencji jest pokazanie, że amatorska łączność radiowa z astronautą przebywającym w kosmosie na pokładzie ISS może stymulować nauczycieli i uczniów do pogłębiania wiedzy na temat eksploracji Kosmosu oraz wiedzy z przedmiotów politechnicznych (STEM).

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych, jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej konferencji: http://konferencja.ariss.pzk.org.pl/

Tam też dostępne są dodatkowe informacje.

1 października 2019

Zaproszenie do udziału w XIII edycji konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores

Konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatores skierowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich. W tym roku po raz pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online w tym samym czasie – 21 listopada 2019 r. – we wszystkich krajach. Celem konkursu jest promocja nauki języków oraz inspirowanie uzdolnionej językowo młodzieży. Jego organizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

W konkursie bierze udział ponad 3 000 uczniów ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Uczestnicy mają za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace są następnie sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej. Laureaci (po jednym z każdego kraju UE) wraz z rodzicami i nauczycielami są zapraszani do Brukseli wiosną następnego roku na uroczystość rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 2 września a 20 października 2019 r. Szkoły wybierane są losowo; liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, dlatego z Polski w konkursie może uczestniczyć 51 szkół.

 

Więcej informacji:

 

https://ec.europa.eu/poland/news/180831_juvenes_pl

Idź do góry