Ogłoszenia różne

26 maja 2023

Konferencja Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w ślad za informacją ORE, dotyczącą rozpoczęcia rekrutacji na konferencję on-line na temat „Rola SCWEW w budowie przyjaznego środowiska edukacyjnego – podsumowanie projektu”, przesyłam zaproszenie do rejestracji na to wydarzenie. Konferencja odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2023 r. (porządek w załączniku).

Rejestracji można dokonać od dnia dzisiejszego (26.05.2023 r.) poprzez poniższy link:

https://www.ore.edu.pl/2023/05/konferencja-rola-scwew-w-budowaniu-przyjaznego-srodowiska-edukacyjnego-podsumowanie-projektu

Zachęcam środowisko edukacyjne, w imieniu zespołu SCWEW-Wrocław działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, ul. Parkowa 27 we Wrocławiu, do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

Harmonogram konferencji (pdf)

 

Z poważaniem

Ewa Płaksej
Dyrektor SOSW nr 10
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
tel. 071 798-68-34
24 maja 2023

Trzecia edycja Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Do dnia 31 maja 2023 r. trwa nabór do trzeciej edycji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Do udziału w pracach Rady zaprasza się osoby, które ukończyły 16 lat i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: nabor.mrs@ms.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ministerstwa Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości – Nabór III Kadencja”.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-iii-kadencji

 

24 maja 2023

MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Ogłoszenie – Frankfurt (pdf)

24 maja 2023

„Dolnośląska Policja Dzieciom”- bezpłatny projekt edukacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Szanowni Państwo.

Informujemy, że  z okazji Dnia Dziecka Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zaprasza dzieci  na bezpłatną akcję edukacyjną  pn. „Dolnośląska Policja Dzieciom”.
Tegoroczna impreza to zabawa profilaktyczna na temat bezpieczeństwa na wakacjach, bezpieczeństwa w komunikacji społecznej oraz bezpieczeństwa powszechnego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. w godz. od 10:00 do 13:00 na placu/płycie głównej przed Dworcem PKP we Wrocławiu.

 

23 maja 2023

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo,

Gala podsumowująca etap ponadwojewódzki konkursu odbyła się 18 maja w Arsenale we Wrocławiu. Podczas Gali laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie uczestniczyli w uroczystym wręczeniu dyplomów oraz podziękowań. a także zwiedzili wystawy w Muzeum Militariów. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu reprezentowali: Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pani Mariola Kolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego oraz Pan Paweł Nowak – Wojewódzki Koordynator Konkursu.

Zawody laureatów i Gala Finałowa odbędą się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2023 r. Uczestniczyć w niej będą dolnośląscy laureaci: Maciej Kocjan ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie, Krzysztof Jackowiak ze Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu oraz Wojciech Ławniczak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczniom z Dolnego Śląska i gratulujemy finalistom i laureatom konkursu.

www.losyzolnierza.pl

gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza gala losy żołnierza

23 maja 2023

Zaproszenie na spotkanie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, Fundacja OP HEIM, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) zapraszają na spotkanie autorskie z współzałożycielem wschodnioniemieckiej SPD i ministrem spraw zagranicznych demokratycznego rządu NRD, Markusem Meckelem. Ważną częścią biografii Meckela jest jego zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Jako współzałożyciel wschodnioniemieckiej SPD i minister spraw zagranicznych demokratycznego rządu NRD współkształtował proces zjednoczenia Niemiec i uznania granicy polsko-niemieckiej. Działał również aktywnie na rzecz współpracy polsko-niemieckiej jako poseł do Bundestagu. Biografia Meckela zawiera cenne spojrzenie świadka historii na stosunki polsko-niemieckie z rzadko zauważanej w Polsce perspektywy wschodnioniemieckiej.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Polska wersja książki jest dostępna online pod adresem: https://publikacje.pan.pl/book/144664/osobista-historia-wolnosci-wspomnienia-meckel-markus-2023?language=pl

Więcej informacji:  Spotkanie-autorskie-Markus-Meckel.pdf

Termin spotkania: 23 maja 2023 r. o godz. 17:00

Miejsce: Salon Herz, V p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław

Rejestracja uczestnictwa: https://t1p.de/wwaq6

Wstęp: wolny

Więcej informacji:

jkaminski@kowroc.pl

19 maja 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w Gali Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022

Szanowni Państwo,

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022.

Gala odbędzie się w trybie online w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00.

W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody.

Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze i odpowiedzialności społecznej.

Jak pokazują wyniki najnowszych badań IPZIN (publikacja najnowszego raportu już za tydzień!), pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, do którego doszło w okresie pandemii, wciąż się utrzymuje. Co więcej, od ponad roku mamy do czynienia z konsekwencjami agresji Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

Stworzyło to nowe, trudne wyzwania dla wszystkich osób, które prowadzą działania profilaktyczne, wychowawcze i związane ze wsparciem psychicznym.

Po 24 lutego 2022 z dnia na dzień pojawiła się pilna potrzeba rozszerzenia dotychczasowych inicjatyw o pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy – zarówno tym zamieszkującym aktualnie na terenie Polski, jaki i tym, którzy nadal żyją w ojczyźnie ogarniętej wojną.

Wobec aktualnych wyzwań jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją.

Mija już trzeci rok realizacji inicjatywy ogólnopolskiej nagrody dla Profilaktyka Roku.

Nagroda ma na celu docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach obecnej, trzeciej edycji nagrody, chcemy szczególnie docenić ludzi, którzy aktywnie i twórczo zaangażowali się w działania na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich integracji w Polsce. Przyznając nagrodę chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie.

Link do transmisji: https://youtube.com/live/Hkw1vl8v608?feature=share

W ocenie kandydatów brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w danym roku, jak również całokształt działalności profilaktycznej.

Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym. Z ogromną radością możemy potwierdzić, że w tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba zgłoszeń z całej Polski, a wybór laureata jeszcze nigdy nie był tak trudny. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki.

Na decyzje kapituły nie mają wpływu żadne instytucje ani osoby.

Środki na nagrodę finansową (10 000 zł netto dla laureata) po raz kolejny udało się zebrać od indywidualnych, anonimowych darczyńców.

Kapituła wybrała laureata spośród kandydatów zgłoszonych w formularzu internetowym, do którego adres był podawany do wiadomości poprzez media internetowe Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, a także dzięki uprzejmości MEiN, ORE, Kuratoriów Oświaty, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje o nagrodzie „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022, a także o regulaminie i składzie Kapituły można znaleźć na stronie www.ipzin.org

 

17 maja 2023

„Ojcostwo- Przygoda życia” 2023 r.- zaproszenie na festyn rodzinny

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Informujemy, że Wojewoda Dolnośląski zaprasza zespoły i wokalistów z wrocławskich szkół podstawowych i średnich, do udziału w rodzinnym festynie pn. „Ojcostwo -Przygoda życia” 2023 r., organizowanego w ramach wydarzenia „Przygoda z Tatą”.

Impreza odbędzie się w dniu 18 czerwca 2023 r., w godzinach 12:00 -19:00, przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego.

Zgłoszenia zespołu, chóru i wokalistów należ wysłać na adres bp@duw.pl do  dnia 31 maja 2023 r.

W razie pytań można kontaktować się z Organizatorem na wskazany wyżej adres e-mail.

 

15 maja 2023

Zaproszenie Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty do udziału w projekcie

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek

 

 

        W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie obchodów towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów informuję o zaplanowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty działaniach upowszechniających wiedzę o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się wraz ze społecznością szkolną do ich realizacji.

Działania zaplanowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty obejmują:

 1. Przesłanie do szkół i placówek oraz zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Aktualności materiałów dotyczących Polaków ratujących Żydów opracowanych przez Instytutu Pamięci Narodowejtermin realizacji maj 2023 r.
 2. Stworzenie na platformie kowroc.pl interaktywnego formularza, w którym szkoły i placówki poinformują do 15 wrześniu 2023 r. o zaplanowanych na rok szkoły 2023/2024 działaniach w zakresie ww. tematyki (osoba do kontaktu – starszy wizytator Grzegorz Społowicz).
 3. Udostępnianie w roku szkolnym 2023/2024 strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (zakładka – Aktualności) na prezentację przedsięwzięć szkół i placówek propagujących wiedzę o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej (osoba do kontaktu – wizytator Paweł Nowak).
 4. Zaproszenie szkół i placówek do prezentacji wystaw w Galerii Kuratorium Oświaty we Wrocławiu propagujących wiedzę o Polakach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej (osoba do kontaktu – starszy wizytator Barbara Niziołek).

 

Terminy i temat wystaw:

– Rodzina Ulmów – od 04 września 2023 r. –  30 września 2023 r.;

– Prezentacja działań wokół postaci patrona szkoły przez szkoły noszące imię Ireny Sendler – luty i maj 2024 r.;

– Polacy, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej – marzec 2024 r.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w realizację tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Łączę wyrazy szacunku

Dolnośląski Wicekurator Oświaty

 

 

Linki do materiałów opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej:

 

 1. Materiały dotyczące Polaków ratujących Żydów: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/181167,TEKST-AUDIO-24-marca-Narodowy-Dzien-Pamieci-Polakow-ratujacych-Zydow-pod-okupacj.html
 2. Zapis lekcji on-line „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej” realizowanej z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej: https://www.youtube.com/watch?v=8p7B9OTOQlg
 3. Film o Ulmach – rodzina zamordowana za pomoc udzielaną Żydom: https://www.youtube.com/watch?v=GDFll-MRVzQ&t=48s
 4. Heroizm przezwyciężył lęk, wywiad z wiceprezesem IPN dr. Mateuszem Szpytmą: https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/181233,Heroizm-przezwyciezyl-lek-Z-Mateuszem-Szpytma-wiceprezesem-Instytutu-Pamieci-Nar.html
 5. Fabularyzowany dokument IPN pt. „Matusia”: https://www.youtube.com/watch?v=t_6lSmBAlSM&t=201s

 

 

W załączeniu:

Pismo Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty (pdf)

12 maja 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w projekcie językowym European Language Label

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w odbywającym się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki konkursie na najlepszy projekt językowy European Language Label. Odbywający się w ponad 20 krajach Europy konkurs jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. European Language Label to europejski znak jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Pięć wyróżnionych projektów zostanie nagrodzonych certyfikatem poświadczonym przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs jest skierowany do wszystkich instytucji zajmujących się edukacją językową. Wnioski można składać (do 15 czerwca 2023) za pośrednictwem strony www.ell.org.pl gdzie zamieszczone  są opisy nagrodzonych projektów, wizytówki filmowe laureatów, relacje z gali wręczenia Certyfikatów ELL, publikacje oraz sesje przeznaczone dla nauczycieli języków obcych.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/european-language-label-2023

12 maja 2023

Zaproszenie na 86. Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca

 

12 maja 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów sieci Eurydice

Sieć Informacji o Edukacji w Europie – Eurydice opublikowała trzy nowe raporty, które są dostępne na polskiej stronie internetowej sieci https://eurydice.org.pl/

Tematyka tych  raportów obejmuje  nauczanie języków obcych w szkołach w Europie: Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, uwarunkowań mobilności studentów w Europie: Mobility Scoreboard. Higher education background report 2022/23 oraz opłat za studia i form wsparcia materialnego dla studentów: National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2022/2023.

 

Więcej informacji:

 

Magdalena Górowska-Fells

Polskie Biuro Eurydice

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

mfells@frse.org.pl

T:  664 902 375

9 maja 2023

Oferta edukacyjna Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN

Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN zaprasza do skorzystania z przygotowanej oferty edukacyjnej na. 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim.

Szczegółowa informacja na stronie Muzeum Polin: https://polin.pl/pl/szkoly

9 maja 2023

Wystawa „Łukaszowcy. Nowy Jork ‘39” w Ossolineum – 28.04-28.05.2023

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu zaprasza na wystawę „Łukaszowcy. Nowy Jork ‘39”, która opowiada dramatyczne, naznaczone wojną, losy cyklu siedmiu obrazów namalowanych przez członków Bractwa św. Łukasza. Dzieła stanowiły część pawilonu polskiego w czasie wystawy światowej w Nowym Jorku otwartej 30 kwietnia 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej obrazy pozostały w USA, a do Polski wróciły dopiero po ponad osiemdziesięciu latach.

Szczegółowe informacje o wystawie na stronie:https://ossolineum.pl/index.php/wystawa-lukaszowcy-nowy-jork-39-w-ossolineum-28-04-28-05-2023/

4 maja 2023

Wywiad z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w TVP3 Wrocław

Całą rozmowę mogą Państwo wysłuchać na stronie TVP3 Wrocław poprzez poniższy link:

https://wroclaw.tvp.pl/69592096/02052023

25 kwietnia 2023

Wystawa „Golgota Wschodu”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza nauczycieli i uczniów na wyjątkową wystawę „Golgota Wschodu”.

Wystawa upamiętniająca losy Polaków zesłanych przez Sowietów na Syberię w czasie II wojny światowej dostępna jest w Sanktuarium Golgoty Wschodu, ul. Wittiga 10 we Wrocławiu.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie: https://www.zajezdnia.org/golgota-wschodu

25 kwietnia 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w pracach Zespołu Ambasadorów Programu Erasmus+ i Euroguidance.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności ogłaszają nabór do Zespołu Ambasadorów programu Europass & Euroguidance.

EUROGUIDANCE jest inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną poradnictwu zawodowemu. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie.

EUROPASS jest inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy skuteczną prezentację umiejętności i doświadczenia zawodowego, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku edukacji i pracy.

 

Więcej informacji:

https://tiny.pl/wvftq

https://www.facebook.com/photo/?fbid=679335250867946&set=a.528581945943278

25 kwietnia 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w warsztatach i szkoleniach PNWM online.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach metodycznych PNWMonline. Spotkania w sieci to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie fachowych odpowiedzi na pytania związane z organizacją polsko-niemieckich projektów młodzieżowych oraz poznanie innych osób zaangażowanych w wymianę.

 

Więcej informacji:

www.dpjwonline.org

www.pnwmonline.org

www.pnwm.org/szkola

 

Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org)

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Alzacka 18
03-972 Warszawa

24 kwietnia 2023

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Luksemburgu (Luksemburg II)

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na następujące stanowiska w Szkołach Europejskich:

 1. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
 2. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
 3. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 4. nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 5. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 6. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 7. nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 8. nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 9. nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
 10. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 12 maja 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej pod:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-w-szkole-europejskiej-w-brukseli-bruksela-i-i-luksemburgu-luksemburg-ii

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.