Ogłoszenia różne

19 marca 2018

Projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzicyfrowi.pl”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich Szkół,

 Informujemy, że Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu gdańskiego oraz Fundacja Dbam o Mój Z@sięg zaprasza szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach dotyczących odpowiedzialności cyfrowej. Każda szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) może przystąpić do badania. Czynności  badawcze trwają do 30 czerwca 2018 r.,  i skierowane są do uczniów od klasy siódmej wzwyż

Obecnie w badaniach uczestniczy 666 szkół z terenu całej Polski, a ponad 17. tys. uczniów już zakończyło wypełniać kwestionariusz.

W zamian za trud włożony w organizację badań każda szkoła  otrzyma raport z badań, certyfikat uczestnictwa, jak również zagregowane wyniki dla uczniów szkoły.

Szczegóły projektu znajdują się w załączniku.

Załącznik

16 marca 2018

Światowy Dzień Wody

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wody, który przypada na 22 marca,  Polska Akcja Humanitarna zachęca szkoły różnego typu do włączania się do kampanii edukacyjnej Studnia dla Południa.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na kwestię dostępu do wody w krajach, w których organizacja pozarządowa buduje i remontuje ujęcia wodne oraz na globalny system produkcji, do którego wykorzystywane są zasoby wodne.

Kampanie są bezpłatne i całoroczne, szkoła może się włączyć w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. PAH wspiera nauczycieli wysyłając materiały edukacyjne oraz promocyjne, oferuje stały kontakt z koordynatorami działań.

W ramach akcji szkoły mogą:

  • przeprowadzić zajęcia lekcyjne na podstawie dostępnych na stronie organizacji materiałów edukacyjnych.
  • zaplanować z młodzieżą inicjatywę w szkole lub swojej społeczności lokalnej.
  • umożliwić uczniom zorganizowanie zbiórki pieniędzy na ważny cel.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie:  https://www.pah.org.pl

15 marca 2018

Do dnia 15 marca 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej,  albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych wymogów stawianych kandydatom oraz zasady dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie internetowej KBW Delegatury we Wrocławiu pod adresem:

http://wroclaw.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24347_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_we_Wroclawiu_z_dnia_22_lutego_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_Delegatury_oraz_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urze

 

 

 

15 marca 2018

O niepodległą. Rola polskich rodzin w odzyskaniu niepodległości” – szkolenie dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Informujemy, że Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza nauczycielido udziału w bezpłatnym szkoleniu “O niepodległą. Rola polskich rodzin w odzyskaniu niepodległości”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 marca 2018 roku.

program szkolenia:

https://f.1944.pl/UserFiles/1/d/0/1d031bf45e25019cafc8ace914c55ccb.pdf


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 225397949 lub jblazejczyk@1944.pl

14 marca 2018

Podręcznik – Geografia dla klasy 5, 7 i 8 – wersja elektroniczna już dostępna

Nauczyciele geografii dolnośląskich szkół!

W.E. Wiking informuje, że pełne wersje elektroniczne podręczników do geografii do klasy 5, 7  i 8 są już dostępne na stronie internetowej: www.wiking.com.pl/PodrecznikGeografia5, www.wiking.com.pl/PodrecznikGeografia7, www.wiking.com.pl/PodrecznikGeografia8.

Wydawnictwo nie przewiduje wysyłania podręczników w formie papierowej.

Ponadto wydawnictwo przypomina, że przygotowane są także podręczniki do innych przedmiotów, które będą sukcesywnie udostępniane na stronach:

www.wiking.com.pl/PodrecznikMatematyka4, www.wiking.com.pl/PodrecznikHistoria4www.wiking.com.pl/PodrecznikHistoria5www.wiking.com.pl/PodrecznikHistoria7www.wiking.com.pl/PodrecznikPolski4, www.wiking.com.pl/PodrecznikPrzyroda4, www.wiking.com.pl/Podrecznik4Biologia7

13 marca 2018

Program stypendialny Marzenie o Nauce fundacji EFC

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą rekrutacją do programu stypendialnego Marzenie o Nauce Fundacji EFC, Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC  informuje, że program skierowany jest do zdolnej, niezamożnej młodzieży gimnazjalnej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przeszli pozytywnie rekrutację oraz zostali przyjęci do liceum.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie pierwszego semestru nauki ze średnią ocen min. 4,5 bądź osiągnięcie tytułu finalisty lub laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie. Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata powinien wynosić poniżej 900 zł netto miesięcznie.

Informacje o programie stypendialnym dostępne są na stronie: www.efc.edu.pl, lub pod numerem telefonu: 606 770 955

13 marca 2018

Akademia liderów

Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła rekrutację do 4. już edycji Akademii Liderów. Do programu mogą zgłaszać się uczniowie między 16 a 20 rokiem życia, którzy mają pomysł na autorski lokalny projekt społeczny lub historyczny i chcieliby nauczyć się jak go zrealizować. Każdy z uczestników Akademii otrzymuje również roczne stypendium na dalszy własny rozwój. Rekrutacja do Akademii Liderów potrwa do 15 maja 2018 r.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to program skierowany do zaangażowanej społecznie młodzieży. W programie udział biorą aktywni uczniowie, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać swoje liderskie kompetencje.

Informacje o Akademii Liderów dostępne są na stronie: www.mikolaj.org.pl/ruszyla-rekrutacja-do-4-edycji-akademii-liderow/.

12 marca 2018

Projekt CEMS Chance

CEMS Chance to inicjatywa stowarzyszenia studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, skierowana do uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych. Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, zwiedzą muzea i galerie. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu do Warszawy. CEMS Chance odbywa się dwa razy w roku:
w maju oraz grudniu. W każdej z edycji w latach 2016 i 2017 brało udział ok. 40 młodych ludzi.

Więcej informacji na stronie: http://cemschance.pl/

7 marca 2018

Publikacja dotyczące turystyki dzieci i młodzieży.

Dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół.

W ramach projektu „Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno-edukacyjna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki powstały następujące publikacje:

  • Zbiór referatów wygłoszonych na konferencji 20 października 2017 roku w Krakowie pod tytułem „Prawne Aspekty turystyki dzieci i młodzieży”,
  • Filmy edukacyjne dla dzieci o tym, jak bezpiecznie wędrować po górach,
  • Książeczka z opowiadaniem i ćwiczeniami dla dzieci „Janek na tropie bezpiecznej przygody”.

Można się z nimi zapoznać i pobrać je z następujących stron:

http://www.cotg.pttk.pl/index.php/cotg/aktualnosc/1932/0

http://www.youtube.com/channel/UCyo02LMcHWy2TISFQErYDog

http://bezpiecznegory.pttk.pl/dzieci-w-gorach/

Idź do góry