Ogłoszenia różne

2 lipca 2019

Informacje dotyczące nowych narkotyków.

Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji zwracają się z apelem do rodziców w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz prowadzenia profilaktyki zachowań ryzykownych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy.

Rodzice w czasie wakacji powinni zachować szczególną czujność i bacznie obserwować dzieci;
czas wypoczynku, często spędzany poza domem, może być okazją do podejmowania przez młodzież ryzykownych zachowań, np. kontaktu z narkotykami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie wakacji uruchomiono do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży bezpłatną infolinią 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.

Pamiętajmy – NIE istnieje bezpieczne branie narkotyków!

Przypominamy, że produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie “dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/koniec-roku-szkolnego-2019/

1 lipca 2019

Konkurs na nazwę planet pozasłonecznych

Szanowni Państwo,

 w ramach obchodów swojej 100. rocznicy, Międzynarodowa Unia Astronomiczna organizuje globalny konkurs IAU100 NameExoWorlds, który pozwoli każdemu krajowi na świecie na nadanie nazwy wybranej planecie pozasłonecznej (egzoplanecie) i jej gwieździe macierzystej.

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2019 r.

Na stronie organizatora www.iao100.pl/planety dostępne są szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia.

7 czerwca 2019

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

  Informuję, że w dniu 5.06.2019 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczyli  przedstawiciele:

– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

– Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

– Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

– Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

– Urzędu Miejskiego Wrocławia,

– Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Celem spotkania było wyłonienie przedszkoli/szkół/placówek, które najskuteczniej  realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej, w oparciu o diagnozę potrzeb środowiskowych,  w ramach VII edycji funkcjonowania Sieci.

 

Analizie poddano arkusze ewaluacyjne, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w oparciu o  kryteria:

–   określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku,

–   pomysłowość innowacyjność,

– ocena merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści,
logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty),

–   współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym –  zasięg realizowanych działań.

 

Na tej podstawie, zgodnie z naszymi zasadami, do audytu wyłoniono placówki, które uzyskały największą liczbę punktów. Są to:

 

 1. Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” w Siechnicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

 

Celem audytu, tak jak w poprzednich edycjach, jest potwierdzenie podejmowanych działań w ramach projektów. Przedstawiciele Forum do końca czerwca 2019 r.  przeprowadzą audyt w wymienionych  placówkach, w zakresie realizowanych zadań opisanych w arkuszach ewaluacyjnych. W trakcie audytu społeczność przedszkoli i szkół będzie miała okazje zaprezentować swoje dokonania w formie prezentacji multimedialnych, ekspozycji kronik i wszelkiej dokumentacji wytworzonej podczas realizacji projektu. Termin wizyty w ww. placówkach będzie ustalany indywidualnie drogą telefoniczną.

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

31 maja 2019

Informacja dla dyrektorów szkół. Kontynuacja międzynarodowego programu badawczego ESPAD

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystąpili w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach.

Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającej w ramach Rady Europy.  W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich. We wszystkich tych krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach.

Realizacja badania w 2019 roku jest ujęta w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Badanie stanowi również ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.

30 maja 2019

Zaproszenie na warsztaty polsko – niemieckie w Dreźnie.

Katolickie Biuro Saksonii i Katolicka Akademia Diecezji Drezdeńsko – Miśnieńskiej  zorganizowała  w sierpniu 2018 r.  we Wrocławiu spotkanie pod tytułem „Edyta Stein – Patronka dla Europy”. Celem tego spotkania było między innymi rozwinięcie i utrwalenie zrozumienia postaw ludzkich. Kontynuując te działania Katolickie Biuro Saksonii serdecznie zaprasza na kolejne polsko-niemieckie spotkanie, tym razem odbywające się pod tytułem „Zeugnis wagen” od 13 do 15 czerwca 2019 r. w Dreźnie.

 

Więcej informacji:

Ordinariatsrat Diakon Dr. Daniel Frank
Leiter des Katholischen Büros Sachsen
Schloßstraße 24
01067 Dresden
Tel: 0351/ 4844 – 724
Fax: 0351/ 4844 – 823

Mobil: 0172 / 373 4668
leiter@katholisches-buero-sachsen.de

www.bistum-dresden-meissen.de

29 maja 2019

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli i Luksemburgu – MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na następujące stanowiska nauczycieli w Szkołach europejskich w Brukseli (Bruksela I) i Luksemburgu (Luksemburg I):

 1. stanowisko nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
 2. stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
 3. stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
 4. stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
 5. stanowisko nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),
 6. stanowisko nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),
 7. stanowisko doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat).

W załączeniu znajduje się informacja na temat konkursu.

Ogłoszenie

Idź do góry