Ogłoszenia różne

22 marca 2017

Konkurs dla szkół podstawowych “Wybieram wodę”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół, drodzy uczniowie,

Polskie Towarzystwo Dietetyki Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w kolejnym konkursie „Wybieram wodę”!
W ramach konkursu zachęcamy uczniów do przygotowania pracy plastycznej z rozwinięciem hasła „Wybieram wodę…” w kontekście prawidłowego nawodnienia organizmu.
Na 5 najlepszych prac z każdej szkoły czekamy do 4 kwietnia 2017 r.
Dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody rzeczowe, a dla szkoły zapas wody!

Szczegóły konkursu na: www.wybieramwode.pl

Serdecznie zapraszamy!

21 marca 2017

Zaproszenie na konferencję „O edukacji inaczej – edukacja oparta na dowodach” (6 – 7 kwietnia)

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają dyrektorów szkół,  nauczycieli i wychowawców na II ogólnopolską konferencję „O edukacji inaczej – edukacja oparta na dowodach”. Spotkanie odbędzie się w dniach 6 -7 kwietnia 2017 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ulicy Pawłowickiej 87/89, 101. Prelegenci i uczestnicy konferencji będą wspólnie zastanawiać się, jak można wykorzystać badania naukowe w edukacji,  jakie korzyści dla ucznia i nauczyciela ma kształtowanie naukowego myślenia, jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu, jak współpraca uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli może wpływać na jakość edukacji. Zachęcamy do udziału w konferencji. Więcej informacji na stronie internetowej www.oedukacjiinaczej.pl.

21 marca 2017

“Ambasador Edukacji” – magazyn o nowoczesnym nauczaniu dla nauczycieli i rodziców – już dostępny!

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Rodzice! Zachęcamy do lektury „Ambasadora Edukacji” – magazynu o nowoczesnym nauczaniu!

Pod dołączonym linkiem (https://issuu.com/kingspolska/docs/ambasador_edukacji) mogą Państwo zapoznać się bezpłatnie z artykułami zamieszczonymi w aktualnym numerze pisma, poświęconymi m.in. nauce języków obcych, dzieciom uzdolnionym matematycznie, wyjazdom nauczycieli w ramach programu Erasmus.

Magazyn „Ambasador Edukacji” jest wydawany przy wsparciu międzynarodowej firmy edukacyjnej Kings Polska, która znana jest z organizacji w największych miastach Polski konkursów Wyzwanie Matematyczne Kings oraz Kings English Challenge.

 

 

21 marca 2017

Informacja dotycząca realizowanych projektów w VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek oraz Szkolni Koordynatorzy Edukacji Ekologicznej.

Uprzejmie informuję, że dobiega termin podsumowań projektów realizowanych w ramach VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Przypominam jednocześnie, że arkusze ewaluacji, po zakończeniu projektów, należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w terminie do końca marca 2017r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Małgorzata Sandecka

Arkusz ewaluacji projektu

Wykaz szkół i placówek realizujących projekty

20 marca 2017

I Ogólnopolski Rajd Reymontowski

Szanowni Państwo,

Z-ca Komendanta Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego Chorągiew Kielecka ZHP serdecznie zaprasza na Rajd Reymontowski.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku.

Regulaminu Rajdu Reymontowskiego_2017-do publikacji

20 marca 2017

“Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych!

Informujemy o ogólnopolskiej edycji programu edukacyjnego: „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” realizowanej przez Ministerstwo Finansów
na terenie województwa dolnośląskiego.

Jest to bezpłatny program edukacyjny skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie świadomości
i wiedzy podatkowej młodzieży gimnazjalnej, a także uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z istnieniem szarej strefy. Program ma pokazać młodym ludziom, że regulowanie zobowiązań wobec państwa to również przejaw nowoczesnego patriotyzmu, a podatki przeznaczane są na cele, z których korzystamy wszyscy. Szkoły mogą również wziąć udział w konkursie na temat podatków.

Więcej informacji na stronie www.finansoaktywni.pl.

Formularz zgłoszeniowy: https://finansoaktywni.pl/zamow-darmowy-zestaw/

16 marca 2017

V Seminarium Samorządów Uczniowskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych!

Informujemy, że Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu zaprasza przedstawicieli Samorządów Uczniowskich  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w V Seminarium Samorządów Uczniowskich, które odbędzie się 28 marca 2017 r. w auli szkoły.
Celem spotkania jest:
-wymiana doświadczeń Samorządów Uczniowskich,
-kształtowanie postaw obywatelskich uczniów.

W programie:

12.30 – Powitanie uczestników.
12.40 – Podsumowanie kampanii: Uczeń polskiej szkoły nie ściąga.
12.55 – Dyskusja na temat promocji czytelnictwa w szkołach oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w pracach
SU.
Wypracowanie wniosków.
14.00 – Szkolenie na temat mediacji rówieśniczych, przeprowadzone przez trenerów z Instytutu Mediacji “TAK” we Wrocławiu.
15.30 – Pożegnanie uczestników.

Dodatkowych informacji udziela pani Jolanta Trzebniak, opiekun SU.
Potwierdzenie udziału należy przesłać na adres e-mail: jolanta.trzebniak@zstie.edu.pl

 

 

aleppo
9 marca 2017

Zaproszenie do udziału w akcji „Dar dla Aleppo”

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję „Dar dla Aleppo”, którą zainicjował abp. Józef Kupny. Oprócz duchownych kościołów chrześcijańskich w przedsięwzięcie włączyli się przedsiębiorcy, samorządowcy oraz ludzie dobrej woli z całego Dolnego Śląska, w tym Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk.  Pomoc dla mieszkańców syryjskiego Aleppo prowadzona jest we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Tym razem celem akcji będzie dzieło odbudowy szpitala oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.  Każdy z nas może wesprzeć finansowo to szczytne przedsięwzięcie, bowiem zbiórka pieniędzy JUŻ TRWA! Szczegóły akcji na stronie internetowej www.dardlaaleppo.pl oraz stronie internetowej i antenie Radia Rodzina.

mapka
6 marca 2017

Film edukacyjny “Words Matter” – przeciw wadliwym kodom pamięci

Film edukacyjny „Words Matter”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ramach kampanii przeciwko wadliwym kodom pamięci Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie przygotowała film edukacyjny pt. „Words  Matter”.

mapka

Film w przystępny i krótki sposób przedstawia fakty związane z II wojną światową i jednoznacznie wyjaśnia, dlaczego nie należy używać błędnych sformułowań typu „polski obóz koncentracyjny”. Film jest dostępny na stronie internetowej Ambasady RP w Waszyngtonie:

http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/0_words_matter____projekt_ambasady_przeciw_wadliwym_kodom_pamieci

oraz w mediach społecznościowych((Facebook,YouTube, Twitter).

Zachęcamy do wykorzystania w środowisku szkolnym filmu w czasie lekcji historii oraz podczas innych lekcji związanych tematycznie z filmem „Words Matter”.

 

 

Idź do góry