Ogłoszenia różne

20 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli do uczestnictwa w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, Urząd zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie ekspertów.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował również publikację  „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.” Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a także budować wzajemne zaufanie między szkołą, a rodzicami. Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku szkolnym 2018/2019 Program „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w dniach 15-16 października 2018 r.

Zgłoszenia poprzez Formularz (https://tdts.uodo.gov.pl/) będą przyjmowane do 21 września 2018 roku. Udział w Programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz Poradnik znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:  www.uodo.gov.pl/tdts .

Zapraszamy!

18 września 2018

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 28 września 2018

Zapraszamy do odwiedzenie strony:

https://www.wmtday.org/pl

17 września 2018

Zaproszenie do udziału w festiwalu piosenki dziecięcej „Wielojęzyczna Europa”.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaplanowało obchody Europejskiego Dnia Języków we Wrocławiu w dniach 20.09.2018 – 28.09.2018. Tak jak w ubiegłych latach jednym z punktów programu będzie festiwal piosenki dziecięcej „Wielojęzyczna Europa” obejmujący występy dzieci i młodzieży w różnych językach. Festiwal ten odbędzie się 27 września (czwartek), w godzinach: 10.00 – 14.00 w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

Uczniowie chętni do przedstawienia tego dnia ciekawego programu w języku niemieckim proszeni są o zgłaszanie się do Pani Magdy Synal ze Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu: magda.synal@interia.pl

 

Więcej informacji:   j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

17 września 2018

Zaproszenie germanistów i pasjonatów języka niemieckiego do udziału w konferencji „Metodyka-Praktyka-Pasja. Niemiecki skraca dystans!”

Dolnośląska Szkoła Wyższa i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają wszystkich germanistów i pasjonatów języka niemieckiego do udziału w konferencji metodycznej (warsztaty, wykłady): I Wrocławskie Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego we Wrocławiu „Metodyka-Praktyka-Pasja. Niemiecki skraca dystans!”. Konferencja objęta jest patronatami: Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Goethe Institut, Österreich Institut, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Termin i miejsce konferencji:

21 września 2018 r. w godz. 9.00 – 17.00

Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, Wrocław

 

Informacje i zapisy:

www.niemieckiskracadystans.pl

Zapisy od 5.09.2018 r. do 18.09.2018 r.

 

Zaproszenie, program i informacje dotyczące zgłoszenia w załączniku:

zaproszenie-konferencja31082018-preview (3).pdf

Więcej informacji:   j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

17 września 2018

Rok w USA. Zaproszenie uczniów do udziału w programie Future Leaders Exchange Program – FLEX 2019/2020.

American Councils for International Education w imieniu swoim oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce zaprasza uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) w roku szkolnym 2019/2020. Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Wyboru finalistów zakwalifikowanych do programu na podstawie wypełnionych przez kandydatów aplikacji dokonuje niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych.

UWAGA  –  TERMIN APLIKACJI ONLINE – przed 16 października 2018 r.

Zgłoszenie udziału – formularz online:   http://ais.americancouncils.org/flex

 

Broszura informacyjna:

http://americancouncils.pl/wp-content/uploads/2018/08/brochure_web_018.pdf

Ulotka informacyjna:

http://americancouncils.pl/wp-content/uploads/2018/08/Flyer_web_018.pdf

Program FLEX:

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/

 

Więcej informacji:

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

13 września 2018

Informacja o możliwości składania wniosków Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Edukacji Międzynarodowej, informujemy o możliwości składania wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Regulamin konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej organizatora: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-xviii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Więcej informacji w załączniku.

7 września 2018

Program „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat.

Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016 – 2020”. Celem prowadzonych badań jest ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci oraz sprawdzenie, jakie zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologiczny stan zdrowia. Badania są uzupełnione o działania edukacyjne promujące zdrowie jamy ustnej. Realizacja programu pozwoli zwiększyć liczbę dzieci objętych profilaktyką próchnicy i kontrolnymi badaniami stomatologicznymi.

6 września 2018

7. SZKOLENIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

Wydział Współpracy ze Społeczeństwem, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, informuje, że we Wrocławiu odbędzie się

 

SZKOLENIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

  1. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych, 1 – 5 października 2018 r., Wrocław

 

Więcej informacji o szkoleniu na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/wspolpraca-ze-szkolami-p/7-szkolenie-instruktorsko-metodyczne-dla-nauczycieli-klas-mundurowych-f2018-08-27/

6 września 2018

Ogólnopolska akcja społeczna „Świeć Życiem – widoczni biegacze”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Informujemy, że trwa ogólnopolska akcja społeczna „Świeć Życiem – widoczni biegacze”, która jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”. Akcja ta jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać dorosłych i dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, szczególnie na terenach zabudowanych wiejskich, zwłaszcza po zmroku bez widocznych elementów odblaskowych. Udział w akcji jest nieodpłatny, a sposób przekazania informacji zawartych w akcji jest dowolny, np. strona internetowa, Facebook, Instagram, szkolenia, spotkania, broszury, itp. Pomysłodawcą akcji jest Bogumił Lubański – specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z Białej Podlaskiej.

foto Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
5 września 2018

Uroczystości rocznicowe

“daj nam Boże łaskę przebaczenia, ale uchroń nas od grzechu niepamięci”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Informujemy, że oddział Związku Sybiraków wraz z Organizacjami Kombatanckimi oraz Dowódca Garnizonu Wrocław mają zaszczyt zaprosić  dyrektorów,  nauczycieli oraz uczniów dolnośląskich szkół do udziału we wspólnych obchodach wrocławskiego Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej na Polskę

oraz

Dnia Sybiraka w dniach 9 oraz 17-18 września 2018 r.

Zapraszamy poczty sztandarowe dolnośląskich szkół do udziału w  uroczystościach.

 

w załączeniu program

Idź do góry