Ogłoszenia różne

28 września 2022

Zaproszenie film „Orzeł. Ostatni patrol”

Od 14 października br. w wybranych kinach na terenie województwa dolnośląskiego rozpoczyna się emisja filmu „Orzeł. Ostatni patrol”. Jest to opowieść o legendarnym okręcie podwodnym polskiej Marynarki Wojennej – ORP „Orzeł” i tajemnicy ostatniego patrolu jednostki. Film ten jest ciekawą propozycją do przeprowadzenia zajęć szkolnych w ramach przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz „Historia i Teraźniejszość”. Aktywny udział uczniów w projekcjach filmu z pewnością poszerzy ich wiedzę z zakresu historii Sił Zbrojnych oraz zainteresuje tematyką wojskowości i bezpieczeństwa państwa.

Plakat (DOCX, 320 KB)

 

23 września 2022

Siódma edycja Hack Heroes – ogólnopolskiego konkursu programowania dla młodzieży ze szkół średnich

Rusza siódma edycja Hack Heroes – ogólnopolskiego konkursu programowania dla młodzieży ze szkół średnich. Pula nagród wynosi w tym roku 15 tys. zł. Drużyny zgłaszać można do 7 października.

Hack Heroes to wspólna inicjatywa Fundacji Media 3.0 i SAP SE. W tym roku do grona partnerów dołączyła firma HP Inc.

Konkurs odbywa się co roku w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Biorą w nim udział drużyny ze szkół średnich z całego kraju. W tym roku uczestnicy poznają temat przewodni 8 października i od tego dnia będą mieli dwa tygodnie na przygotowanie aplikacji. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.hackheroes.pl.

20 września 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność młodzieży szkolnej i akademickiej w cyberprzestrzeni – wyzwania badawcze i edukacyjne”

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizuje w dniach  12 -13 października br. Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktywność młodzieży szkolnej i akademickiej w cyberprzestrzeni – wyzwania badawcze i edukacyjne”.

W ramach konferencji będą organizowane certyfikowane warsztaty metodyczne dla pedagogów, psychologów, wychowawców ze szkół oraz instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Adresatami Konferencji są:

 • Przedstawiciele instytucji administracji państwowej,
 • Przedstawiciele wyspecjalizowanych jednostek administracji rządowej i samorządowej,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów,
 • Przedstawiciele uczelni i szkół średnich,
 • Przedstawiciele innych podmiotów, których przedmiotem zainteresowań jest podejmowana problematyka (w tym rodzice).

Więcej informacji dotyczących tematyki warsztatów i poruszanych zagadnień znajduje się w załączniku poniżej.

konferencja – informacje (pdf)

15 września 2022

BohaterON w Twojej Szkole 2022

Trwają zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

W tym roku, wykonywane dotychczas przez uczniów, tradycyjne kartki-laurki dla Powstańców zastąpią wpisy na portalu www.dumnizpowstancow.pl – nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Każda szkoła, która weźmie udział w projekcie otrzyma dyplom uczestnictwa oraz imienne zaświadczenie dla koordynatora.

UDZIAŁ W AKCJI JEST BEZPŁATNY, A REKRUTACJA TRWA 2 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/iNeicCEFZGJDHvNP8

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke

15 września 2022

Oferta edukacyjna Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN

Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN zaprasza do skorzystania z przygotowanej oferty edukacyjnej „Z klasą do Muzeum Polin”.

Szczegółowa informacja na stronie Muzeum Polin: https://polin.pl/pl/edukacja

 

13 września 2022

XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Fundacja Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska zapraszają uzdolnionych uczniów do składania wniosków o stypendium. Stypendiami nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w kategoriach: naukowej, artystycznej lub sportowej, a także uczniowie wyjątkowo intensywnie zaangażowani w działalność społeczną. Oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale również postawa uczniów, również ich wrażliwość na potrzeby innych. Dlatego też we wnioskach z trzech pierwszych kategorii pojawia się także pytanie o działania społeczne kandydata. Komisja Stypendialna przyzna około 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych. Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 r. na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

 

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: https://www.fem.org.pl/rusza-xxii-edycja-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

13 września 2022

Rok 2023/2024 w USA. Zaproszenie dla uczniów liceum i technikum.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) na rok szkolny 2023/2024. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Każdy z laureatów programu, spędzi cały rok szkolny 2023/2024 oraz wakacje w jednym ze stanów USA uczęszczając do tamtejszego High School i mieszkając u amerykańskiej rodziny.

 

Program pobytu obejmuje

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
 • Miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Rok szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

 

W programie może wziąć udział uczeń, który:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • urodził się między 15-07-2005 a 15-07-2008,
 • osoby niepełnosprawne urodzone: 15-02-2005 a 15-07-2008,
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA,
 • nie spędził więcej niż 90 dni w USA w ciągu ostatnich 5 lat.

Wyboru finalistów zakwalifikowanych do programu na podstawie wypełnionych przez kandydatów aplikacji dokonuje niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych.

Rok szkolny 2021/2022 spędziła w USA dolnośląska laureatka programu – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek  Unii Rzymskiej z Wrocławia.

Zainteresowani uczniowie powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line do 13 października 2022 r. Link do aplikacji: http://ais.americancouncils.org/flex

Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Do I etapu rekrutacji rokrocznie przystępuje ok. 2500 chętnych, a ok. 40 z nich zostaje zaproszonych do wyjazdu do USA. W poprzednich latach nasi stypendyści mieszkali w różnych stanach: od Oregonu po Maine, od Arizony po Montanę. Chodzili do różnych szkół średnich, biorąc udział w zawodach sportowych, udzielając się w wolontariacie, a rok spędzony w USA był dla nich niezapomniany. Losy niektórych FLEXerów można poznać na stronie: https://poland.americancouncils.org/aktualnoci. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy. Nasi FLEXerzy są również obecni na Instagramie: FLEX Poland

Strona www:  https://poland.americancouncils.org/flex oraz http://discoverflex.org

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku angielskim

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

Informacja dla uczniów niepełnosprawnościami:

https://www.discoverflex.org/applicants-with-disabilities

 

Projekt jest administrowany przez American Councils for International Education. Wszelkie pytania prosimy kierować do American Councils: flex.pl@americancouncils.org. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie pod numerami: 570 353 512, 533 353 597 oraz 530 097 051.

Jeżeli istnieje również możliwość zorganizowania spotkania online w Państwa szkole. Przedstawiciel American Councils z przyjemnością spotka się z uczniami i nauczycielami, aby móc przybliżyć im zasady uczestnictwa w Programie FLEX.

 

Więcej informacji o programie:

Piotr Dobrosz (he/him/his)
Poland Country Director

pdobrosz@americancouncils.org

American Councils for International Education

 1. Nowogrodzka 38/1
  00-691 Warszawa, Poland
  T: +48 533 353 597, +48 530 097 051
  poland.americancouncils.org

jkaminski@kowroc.pl

13 września 2022

Debata online pt.: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół,

 

        Informujemy, że Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej wobec małoletniego poniżej lat 15, zaprasza do wzięcia udziału w debacie,  w formie online, pod tytułem  „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”

             Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15zaplanowana na dzień, w którym obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy.

         Wydarzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r., w godz. 10.00 – 13.00 wg. zamieszczonego poniżej scenariusza.

 

Informacje i program debaty (pdf)

 

Adres strony: https://pkdp.gov.pl/

 

8 września 2022

Sobota pod znakiem RODŁA

10 września 2022 roku we Wrocławiu odbędzie się uroczystość inauguracji Fundacji Rodzina Rodła. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 w otoczeniu kościoła pw. św. Marcina na Ostrowie Tumskim.

Szczegółowa informacja w zaproszeniu:Zaproszenie-10 września 2022

7 września 2022

Informacje o konkursie „Fizyczne Ścieżki” i programie „Detektory edukacyjne dla szkół”, Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Dział  Edukacji i  Szkoleń  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych  zaprasza do  wzięcia udziału  w następujących przedsięwzięciach edukacyjnych, realizowanych w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Konkurs „Fizyczne Ścieżki” objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki – Informacja o konkursie Fizyczne Ścieżki” (pdf)
 1. Projekt „Detektory edukacyjne dla szkół” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – Informacja o programie „Detektory edukacyjne dla szkół” (pdf)
2 września 2022

7. września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play

7 września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play ustanowiony (w 2020 roku) przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). To inicjatywa, mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu. ,,Ten dzień jest ważny, ponieważ staramy się uczynić świat miejscem lepszym do życia i dorastania poprzez przykład uczciwej gry w sporcie’’ – powiedział Jeno Kamüti, prezydent Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl włączają się w obchody Światowego Dnia Fair Play wierząc, że sport, uprawiany zgodnie z duchem fair play, kształci moralnie jednostki i społeczności, poprawia edukację oraz wspiera  promocję harmonii i pokoju. Z tej okazji Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl zachęcają również Państwa do aktywnego uczestnictwa i zorganizowania ,,Biegu Fair Play’’ w dniach 7-10. września br. na lekcji wychowania fizycznego, w Państwa szkołach.

W 2021 roku do akcji: „Biegu Fair Play PKOI” dołączyło 291 szkół z całej Polski, ponad 70 tysięcy uczniów. Wydarzeniu towarzyszyły także inne inicjatywy o charakterze edukacyjnym.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdą Państwo na stronie www.olimpijski.pl/edukacjapkol/ lub pod nr. telefonu 22 560 37 45

2 września 2022

Oferta edukacyjna Muzeum Teatru Polskiego Radia

Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie Sandomierskim prezentuje ofertę edukacyjną adresowaną dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegółowa informacja na stronie Muzeum: http://teatrwyobrazni.pl/edukacja/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.