Ogłoszenia różne

26 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Rekrutacja otwarta dotyczy 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego. Ogłoszenie ukaże się w BIP w zakładce Zamówienia powyżej 30 tysięcy €.

Projekt poszukuje też do współpracy trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 11 trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 11 grup branżowych.

Szczegóły i zasady naboru znaleźć można w BIP ORE.

Termin rekrutacji upływa 3 maja 2017 roku o godzinie 23.59.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

25 kwietnia 2017

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na wystawę „Dla prestiżu i potomnych. Śląskie skrzynki cechowe”.

ŚLĄSKIE SKRZYNKI CECHOWE – nazywane „skarbami”, „skarbcami”, „matkami” bądź „ladami”, stanowiące wyposażenie domów cechowych i służące do przechowywania najcenniejszych przedmiotów, takich jak statuty, insygnia władzy, klejnoty – Muzeum Narodowe we Wrocławiu po raz pierwszy zaprezentuje swoją kolekcję skrzynek cechowych. Pokazanych zostanie 50 eksponatów pochodzących z okresu od XVI do XX w.

Kolekcja skrzynek cechowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu należy do największych w polskich zbiorach i liczy prawie 100 zabytków. Są wśród nich przepięknie zdobione wyroby ceremonialne używane podczas ważnych spotkań i uroczystości, a także skrzynki o skromnej dekoracji, które służyły rzemieślnikom do prowadzenia kancelarii cechów.

Obiekty te należą do wyjątkowych sprzętów stanowiących wyposażenie izb lub domów cechowych. Pełniły funkcję symboliczną, otaczano je niezwykłym szacunkiem i przechowywano w nich najcenniejsze akta i skarby cechowe, takie jak statuty, listy, przywileje, księgi, tłoki pieczętne, insygnia władzy, klejnoty, miary wzorcowe oraz pieniądze.

 

Muzeum zaprasza również do udziału w wydarzeniu kulturalnym jakim jest „Dzień Wolnej Sztuki 22 – 23. 04 2017 r.”

 

Adres:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,  pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Więcej informacji:   www.mnwr.art.pl

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

24 kwietnia 2017

Zaproszenie do współpracy autorów, redaktorów merytorycznych oraz trenerów w projekcie dotyczącym kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do współpracy ekspertów – autorów modyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, redaktorów merytorycznych oraz trenerów spotkań do projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Termin zgłoszeń upływa 3 maja 2017 r.

 

Załącznik:

list do Kuratorów Oświaty

 

Więcej informacji:

katarzyna.majewska@ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

21 kwietnia 2017

Kampania informacyjno-edukacyjna „ „Znamię! Znam je?”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła swoim honorowym patronatem Kampanię informacyjno-edukacyjną „Znamię! Znam je?” organizowaną przez Akademię Czerniaka. Jest to ważna kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodych osób, które oprócz poszerzenia swojej wiedzy dot. złośliwego nowotworu skóry – czerniaka, poznają zasady samodzielnej obserwacji znamion oraz zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Kampania skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zachęcam do wykorzystania tych materiałów, które również otrzymaliście Państwo pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Małgorzata Sandecka

      Dyrektor

      Wydziału Rozwoju Edukacji

Materiał pomocniczy

Ulotka

Ankieta

Konspekt lekcji edukacyjnej

18 kwietnia 2017

Program Erasmus+

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele!

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zaprasza na konferencję pt. “Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”.

Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Hotelu Mercure ul. Złota 48/54.

W przypadku pytań należy kontaktować się z panią Martą Zielińską: tel. 22 46 31 173; e-mail: mzielinska@frse.org.pl

 

 

 

10 kwietnia 2017

III etap XI Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej ” Ojczyzno ma”

Szanowni Państwo !

Informujemy, że 8 kwietnia 2017 r. zakończono wojewódzki etap XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej” Ojczyzno ma”.
Zapraszamy na Koncert Finałowy tegorocznej edycji – 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Wrocław Zachód przy ul. Chociebuskiej 4-6 we Wrocławiu.

W załączeniu:Protokół XI Przeglądu Pieśni…

10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni   Państwo 

Dyrektorzy,   

szkół  ponadgimnazjalnych

i placówek doskonalenia nauczycieli

 

Ministerstwo Energetyki

zaprasza do udziału w konferencji – II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej,

która odbędzie się dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 9:00 – 15:00), w siedzibie Ministra Energii,
Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą.

 

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców
metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.          
Konferencja ma na celu wypracowanie głównych kierunków edukacji na poziomie średnim, kształcenia na poziomie wyższym oraz doskonalenia nauczycieli w obszarze związanym z  energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w obszarze edukacji dotyczącej energetyki jądrowej, funkcjonującymi w wybranych krajach -Francji i Finlandii. W załączeniu uprzejmie przesyłam ramowy program konferencji.

Uprzejmie informuję, iż udział w konferencji jest nieodpłatny. Ministerstwo Energii nie pokrywa kosztów podróży uczestników.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosiłabym o przesłanie potwierdzenia udziału Państwa
w tej konferencji oraz przesłanie potwierdzenia udziału wytypowanych przez Państwa osób

do dnia 10 kwietnia 2017 r., na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42)
lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 46 30).

Program

3 kwietnia 2017

Konferencja „Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka”

Stowarzyszenie Ekonatura serdecznie zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli na Konferencję poświęconą promocji zdrowia pod hasłem: „Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka”, która odbędzie się 5 kwietnia 2017r. w godz. 10.00-14.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wstęp wolny.

Szczegóły w załączniku.

3 kwietnia 2017

Miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Informujemy, że  Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zaprasza Wszystkich Państwa, a szczególnie młodzież szkolną do udziału w ważnym wydarzeniu patriotycznym.
Od wielu lat kwiecień obchodzony jest jako Miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu. W tym roku uroczystości z tym związane odbędą się we Wrocławiu 21 kwietnia. Rozpocznie je msza (ceremoniał wojskowy) w Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety o godz. 11.00, po której, o godz. 12.00, nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik Zesłańcom Sybiru przy Placu Strzeleckim, gdzie nastąpi Apel Poległych i złożenie wieńców.
Pamiętajmy, że patriotyzm jest jednym z istotnych elementów edukacji. Drogę do niego wskazujemy młodym ludziom poprzez własny przykład. Zapraszamy klasy 6 szkół podstawowych oraz I i II klasy gimnazjum. Wspólnym marszem uczcimy pamięć tych, którzy nigdy nie powrócili do ojczyzny.

 

Idź do góry