Ogłoszenia różne

14 maja 2021

Informacja o ofercie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Miło nam poinformować, że Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), także w tym wyjątkowym pandemicznym czasie, wzbogaca i upraszcza ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli.

Wzrosły stawki zryczałtowane, którą są podstawą wyliczenia dotacji PNWM. W okresie pandemii organizatorzy wymian mogą ponadto liczyć na dodatkowe środki, które, zależnie od formy spotkania, można wykorzystać np. na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży, zaangażowanie trenera online bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, jak również na dofinansowanie testów na koronawirusa.

PNWM oferuje dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych także online i/lub w formie hybrydowej. Otrzymane środki szkoły mogą przeznaczyć m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

 W celu ułatwienia nauczycielom przeprowadzenia projektu online PNWM opracowała cykl scenariuszy. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie www.pnwm.org/koronawirus.

 Odrębną, rozbudowaną ofertę programową przygotowano dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i kompetencji w dziedzinie organizowania projektów wymiany szkolnej. Pod adresem www.pnwmonline.org prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, szkoleń, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych, służących nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami.

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki priorytetem jest obecnie pomoc uczniom w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Międzynarodowa wymiana młodzieży to w tym procesie cenne narzędzie edukacyjne.

Zachęcamy do korzystania z oferty PNWM!

14 maja 2021

Propozycja zajęć edukacyjnych

Muzeum POLIN zaprasza szkoły do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.polin.pl/pl

 

 

12 maja 2021

76 rocznica zakończenia II wojny światowej z Misiem Wojtkiem

W dniu 10.05.2021r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem Międzynarodowego Konkursu zatytułowanego „Kapral Wojtek dzielny chwat, hołd mu składa cały świat„, którego patronem jest Anna Maria Anders, córka gen. Andersa, obecnie Ambasador RP we Włoszech.

                W ramach tego projektu uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie poznali historię Misia Wojtka, jego szlak bojowy z II Korpusem gen. Andersa i jego losy po zakończeniu wojny. Syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek, urodził się w Persji niedaleko Hamadan i w 1942r. porucznik Anatol Tarnowiecki kupił małego niedźwiadka polskiej dziewczynie. Niestety, Irena nie mogła zatrzymać misia w obozie dla cywilów i w ten sposób Wojtek trafił najpierw do siedziby sztabu w Teheranie, a następnie 22 sierpnia 1942 roku do 2. Kompanii Transportowej w Palestynie (przemianowaną na 22. Kompanię Zaopatrywania Artylerii w 1943r.). Mały miś został oficjalnie wcielony do wojska i nadano mu stopień szeregowego. Zamiast żołdu otrzymywał podwójną porcję jedzenia, piwo oraz papierosy, które uwielbiał. Przeszedł z żołnierzami 2 Korpusu Polskiego cały szlak wojenny z Iranu, przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt i kampanię włoską od Monte Casino przez Ankonę i Apeniny aż do Bolonii. Wojtek pomagał żołnierzom nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony w jej oficjalnym emblemacie, którym właśnie stał się Miś z pociskiem w łapach.

Źródło: https://pomnikwojtek.wordpress.com/2013/12/11/szlak-bojowy-niedzwiedzia-wojtka-z-armia-andersa

 

Po zakończeniu wojny trafił z II Korpusem do Glasgow w Szkocji, gdzie został członkiem Towarzystwa Polsko-Szkockiego. Po demobilizacji jednostki znalazł dom w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, gdzie spędził resztę swoich dni, żył do 1963 roku.

Źródło: https://kurierhistoryczny.pl/artykul/wojna-piwo-i-niedzwiedz-czyli-historia-kaprala-wojtka

 

                Historia misia Wojtka jest bardzo inspirująca, szczególnie w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pozwala przedstawić prawdziwą i jakże trudną polską historię z innej perspektywy, w sposób dostępny dla uczniów naszej szkoły.

                Z okazji zakończenia konkursu w dniu 10.05.2021r. w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, mieliśmy zaszczyt gościć Konsul Honorową Republiki Włoch p. Monikę Kwiatosz, Starostę Oławskiego p. Zdzisława Brezdenia, Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Jelczu Laskowicach p. Dorota Miś Hanys oraz przewodniczącą Zarządu Via Del Ambra p. Dorotę Wiśniewską wraz z małżonkiem. Wojsko Polskie reprezentowali żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego z Żagania, a dokładnie 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie – szer. Oskar Augustynowicz oraz szer. Patryk Samborowski. W skład jury wchodzili również Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych p. Hanna Czarnasiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w  Oławie p. Robert Stępień oraz Miś Wojtek, w którego wcielił się nauczyciel wychowania fizycznego p. Karol Fedunik.

                W ramach konkursu wszystkie klasy losowały miejsca pobytu Misia Wojtka z jego szlaku bojowego i na tej podstawie miały przygotować prace plastyczne dowolnymi technikami. Powstało 28 bardzo ciekawych prac, wykonanych różnorodnymi metodami, wskazujące na dużą kreatywność naszych uczniów i ich opiekunów. Koordynatorkami projektu w szkole były panie Bożena Wierzbicka, Agnieszka Żytecka-Baran oraz p. Aleksandra Warchoł. Udział w konkursie był okazją do wielu ciekawych wydarzeń w życiu szkoły, zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów i wychowanków przerosło nasze oczekiwania. Bardzo dzielnie pomagał uczniom Miś Wojtek, który na stałe stanie się maskotką naszej szkoły. Jury miało bardzo duży problem z wybraniem 12 prac do kalendarza, który zostanie wydrukowany przez Stowarzyszenie Via Del Ambra i Unię stowarzyszeń Polsko-Włoskich UAIP i wspólną decyzją zostanie stworzony kolaż ze wszystkich prac do wydruku kalendarza.

                Dyrektor Robert Stępień przywitał wszystkich gości następnie w języku włoskim witała gości p. Aleksandra Rozborska, która pracuje w naszej szkole i doskonale zna język włoski.  W czasie swojego wystąpienia Pan Dyrektor nawiązał do wydarzeń historycznych, które łączą różne wątki w Oławie. Trwa rok Klementyny Sobieskiej, która urodziła się w Oławie, pierwszy pomnik w Polsce Misia Wojtka powstał w Żaganiu, gdzie ma swoją siedzibę 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego, dziadka Klementyny Sobieskiej. W Żaganiu urodził się również Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych p. Robert Stępień, który to miasto darzy dużym sentymentem i często uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami świąt wojskowych.

Miś Wojtek ostatnie swoje dni przeżył w zoo w Edynburgu w Szkocji, natomiast Klementyna Sobieska poślubiła Jakuba III Stuarta, króla Szkocji i ich syn Bonnie Prince Charlie był bohaterem ostatniego powstania o niepodległość Szkocji. Klementyna Sobieska spoczywa jako jedna z czterech kobiet w Bazylice Św. Piotra w Watykanie, a Miś Wojtek walczył pod Monte Casino.

Pomnik króla Jana III Sobieskiego stoi w Żaganiu koło dowództwa Czarnej Dywizji, natomiast niedługo w Oławie pojawi się pomnik króla Jana III Sobieskiego, co będzie okazją do wspólnego świętowania i rozpowszechnienia historii Oławy, tak wspaniałej i mało znanej.

 

11 maja 2021

Projekt „Ekonomia społeczna dla szkół”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przy udziale Fundacji Pasja oraz Fundacji Regionalne Centrum Młodzieży. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie zostało objęte  opieką oraz nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt „Ekonomia społeczna dla szkół” ma na celu rozwijanie zainteresowania młodzieży możliwością realizowania swojej kariery zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej. Zadaniem uczestników jest przetestowanie pakietu edukacyjnego
w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe wdrożenie. Każda z uczestniczących szkół otrzyma pakiet edukacyjny, dostęp do materiałów elektronicznych oraz kwotę  3000 zł na organizację wizyty studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. Uczniowie będą mogli wziąć udział w międzyszkolnym konkursie, w którym główna nagroda wynosi 20000 złotych z przeznaczeniem na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie do dnia 20 maja  2021 do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu znajdują się na stronie: http://cpt.org.pl/rekrutacja-do-projektu-es-dla-szkol/

29 kwietnia 2021

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021”

Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021”, którego celem jest:

 • rozbudowa infrastruktury nie tylko strzelnic tradycyjnych, ale również pneumatycznych i wirtualnych w Polsce;
 • rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży;
 • umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego);
 • rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności strzeleckich;
  wszechstronny rozwój osobowości młodzieży, w tym cierpliwości, systematyczności, opanowania i skupienia;
 • poprawa kondycji fizycznej, wytrzymałości, koncentracji;
 • przygotowanie młodzieży do rywalizacji strzeleckiej.

Ważną zmianą w  Konkursie jest możliwość pozyskania środków na  utworzenie wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • budowę i remonty i utrzymanie strzelnic i strzelnic pneumatycznych,

– rozwój strzelectwa sportowego, na które składają się:

 • tworzenie „Wirtualnych strzelnic”,
 • rozwój strzelectwa sportowego,
 • organizacja cyklu szkoleń strzeleckich.

Oferty na realizację zadania można składać do 20 maja 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2021-nr-12021bdspzzr?fbclid=IwAR2gi5uBjoHUDiUkQiqpI5p_A5E1EYRlFgFBpJPjIkIdmHLfQuMiE-aUasM

29 kwietnia 2021

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt dla nauczycieli i edukatorów

14 kwietnia 2021 r.  rozpoczął się nabór do trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu grantowego, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo – Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele oraz edukatorzy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie. Za sukcesem poprzednich edycji stoi niewątpliwie dostęp grantobiorców do najnowszej wiedzy przekazywanej przez wykwalifikowanych specjalistów z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Na nauczycieli i edukatorów, którzy przystąpią do projektu czekają:

 • 288 h szkoleń podnoszących kompetencje z algorytmiki i programowania,
 • grant finansowy o wartości 6400 zł na prowadzenie kółka informatycznego,
 • zestawy robotyczne,
 • materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć,
 • mentoring i opieka ekspertów na najwyższym poziomie,
 • możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu.

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.cmi.edu.pl.

27 kwietnia 2021

Wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,

Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o wirtualnym spacerze po gmachu Ministerstwa Finansów. Jest to nowe narzędzie przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które interesują się historią i architekturą.

Wirtualny spacer może być pomocnym narzędziem dla nauczycieli lekcji, na których omawiane są style architektoniczne (np. historii, języka polskiego, plastyki czy historii sztuki). Będzie również ciekawym urozmaiceniem zajęć, na których omawiane są zagadnienia finansowe (np. wiedza o społeczeństwie czy podstawy przedsiębiorczości). Wnętrza gmachu Ministerstwa Finansów nie są znane szerokiemu gronu, bo nie jest on na co dzień dostępny dla zwiedzających.

Gmach Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 został wpisany do rejestru zabytków w 2012 r. Ten okazały budynek kryje śmiałe połączenia stylów. Odzwierciedla zarówno odwagę architektów, jak i czasy, w których powstawał. Łączy to, co w latach 50. mogło wydawać się niemożliwe do pogodzenia: okazałość, rozmach, funkcjonalność i piękno w jednym.

Budynek MF pełni kilka funkcji. Jest miejscem pracy dla 2411 osób, urzędem, ale i unikalnym zabytkiem na mapie Warszawy. Wnętrza budynku nie są jednak znane szerokiemu gronu, bo nie jest on na co dzień dostępny dla zwiedzających. Siedziba MF pozostaje jednym z najciekawszych przykładów architektury monumentalnej pierwszej połowy lat 50. Budowa gmachu została ukończona w 1955 r., już po realizacji budowy Pałacu Kultury i Nauki, Sejmu czy MDM i innych sztandarowych realizacji okresu socrealistycznego.

Stylistyka budynku czerpie zarówno z architektury historycznej I Rzeczypospolitej, jak i z monumentalizmu i art deco Dwudziestolecia Międzywojennego. Architektoniczny socrealizm był tworzony przez doświadczonych projektantów epoki drugiej Rzeczypospolitej, ich uczniów i współpracowników. Tak było też w przypadku projektantów gmachu MF.

Przewidywany czas spaceru to ok. 30 minut. Ikonka „I” podpowiada najważniejsze informacje o pomieszczeniu, w którym znajduje się zwiedzający. Głos lektora pomaga w zwiedzaniu.

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome bądź Firefox.

Link: Wirtualny spacer po MF – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

19 kwietnia 2021

Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku organizuje dla uczniów wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego na terenie Polski konkursy: fotograficzny i literacki organizowane w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „ (Pod)różne historie”.

Cele konkursu m.in.:
– rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w dziedzinie literatury,
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczestników konkursów,
– prezentowanie i konfrontowanie artystycznych zdolności uczestników konkursów.

W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników.

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 29.04.2021 r.

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 9.05.2021 r.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się on-line 28 maja 2021 roku  na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl .

W załączeniu:
regulamin_ogólnopolski_konkurs_fotograficzno_literacki_2020-21

 

14 kwietnia 2021

XX edycja Stypendiów Pomostowych na I rok studiów

XX edycja Stypendiów Pomostowych. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi informuje
o inauguracji programu stypendialnego. Tytułowy pomost to stypendium na I rok studiów. Jego rolą jest wspieranie  młodych ludzi oraz zachęcenie ich do kontynuowania nauki na studiach. O stypendium może się ubiegać każdy maturzysta kończący szkołę ponadpodstawową w 2021 r., który spełni określone regulaminem warunki, m.in. osiągnie dobre wyniki na egzaminie maturalnym, rozpocznie studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych,  mieszka w małej miejscowości oraz pochodzi z rodziny,
w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej regulaminem stypendium.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych. W roku akademickim 2021/2022 blisko 1000 studentów otrzyma stypendia, w tym ponad 500 otrzyma je na I rok studiów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

13 kwietnia 2021

Dni Otwarte Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza na wirtualne Dni Otwarte. Dzięki nagraniom w perspektywie 360 stopni można zajrzeć do laboratoriów, pracowni i sal wykładowych największego uniwersytetu w Polsce północo-wschodniej.

Szczegółowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/kierunekuwm

 

13 kwietnia 2021

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli i Luksemburgu

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na następujące stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich:

– nauczyciela informatyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I,

– nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I,

– nauczyciela ekonomii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I,

– nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

Ogloszenia o konkursie(PDF 268KB)

13 kwietnia 2021

Zakończenie kampanii edukacyjnej „Cash Lajf Balans”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zrealizowało kampanię edukacyjną „Cash Lajf Balans”, skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat z Polski Wschodniej. Celem kampanii było promowanie postaw przedsiębiorczych i przybliżanie podstaw biznesu oraz zaznajomienie młodzieży z ofertą Funduszy Europejskich na start i rozwój biznesu. Materiały przygotowane w ramach kampanii (scenariusze zajęć, gry edukacyjne) mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i młodzież  podczas zajęć,  również do nauczania w formie zdalnej.

Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie ze strony naszego ministerstwa: www.polskawschodnia.gov.pl/Cash-Lajf-Bal

Idź do góry