Ogłoszenia różne

11 czerwca 2024

Stypendium Miasta Poznania

Miasto Poznań realizuje XVII edycję programu stypendialnego dla laureatów
i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podejmą naukę
na poznańskich uczelniach.

Wnioski o stypendium mogą składać laureaci oraz  finaliści następujących olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć deklarację podjęcia studiów w Poznaniu.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca każdego roku.

Formularz wniosku oraz informacje o sposobie złożenia dokumentów są dostępne na miejskim portalu www.poznan.pl/studia

 

11 czerwca 2024

Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”

 

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie APS serdecznie zaprasza nauczycieli, edukatorów, pedagogów, psychologów, trenerów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauk pokrewnych do udziału w konkursie „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”. Zgłoszenia można wysyłać od 03.06.2024 do 31.07.2024 r.

Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat dotyczących dziedzictwa kulturowego narodów Europy Wschodniej, opartych na metodyce programu „Kompas kreatywności. Program rozwijania kreatywności i kompetencji wielokulturowych” (ISBN: 978-83-962965-4-2).

Informacje szczegółowe o konkursie:

http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/konkurs-kompas-kreatywnosci-europa-wschodnia/

11 czerwca 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego – zmiany zasad pisowni i interpunkcji

 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1  stycznia 2026 roku. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. Do komunikatu zostały dołączone Zasady pisowni i interpunkcji polskiej, opracowane przez Radę Języka Polskiego po raz pierwszy. Ze względu na wagę tego dokumentu, konieczność dbania o poprawną polszczyznę w mowie i piśmie,
ochronę języka polskiego przez wszystkie organy i instytucje publiczne oraz obywateli, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Języka Polskiego, przekazujemy Państwu komunikat
w sprawie zmian wraz z załączonymi Zasadami pisowni i interpunkcji polskiej.

Komunikat Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmian zasad pisowni (pdf)
Zasady pisowni i interpunkcji polskiej (pdf)

 

11 czerwca 2024

Obchody „35 Lat Wolności” w Zielonej Szkole w Lubinie

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego obchody rocznicy 4 czerwca 1989 r. w Prywatnej Szkole Podstawowej „Zielona Szkoła” w Lubinie:

https://www.facebook.com/share/v/uoodWKCPFaRPkNuM/

6 czerwca 2024

Lipcowe koncerty Festiwalu muzyki klasycznej

 

Organizatorzy letniego festiwalu muzyki klasycznej  „Wrocław Summer Classics 2024”, który odbędzie się w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na koncerty:

 1. Vivaldi – „Cztery Pory Roku”, F. Chopin – „Koncert Fortepianowy nr 2 f-moll, op.21”, A. Piazzola- “Pory roku w Buenos Aires”, czy A. Piazzola – Oblivion, Libertango i inne tanga, P. Sarasate – Fantazja na tematy z „Carmen”, I. Frolov – Fantazja na tematy z „Porgy and Bess”

Bilety i program koncertów:

https://www.bilety24.pl/cms/wroclawsummerclassics

Kod zniżkowy dla uzyskania 10% rabatu od ceny biletów:   wsc-special

5 czerwca 2024

PlantHealth4Life w obronie roślin i bioróżnorodności

 

W dniu 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W Polsce koordynatorem akcji będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Celem kampanii, przebiegającej pod hasłem „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i wzbudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za ich wspólne dobro. W tej edycji koordynatorzy chcą dotrzeć ze szczegółowymi informacjami do podróżujących, zwłaszcza poza Unię Europejską, a także edukować najmłodszych wraz z ich rodzinami.

Warto rozmawiać o znaczeniu roślin z dziećmi, aby uświadomić im, że rośliny, podobnie jak ludzie
i zwierzęta, mogą cierpieć z powodu chorób różnego pochodzenia oraz szkodników. Osoby wypoczywające na egzotycznych wakacjach niejednokrotnie postanawiają przywieźć jakąś roślinę na własną rękę. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w ten sposób mogą sprowadzić chorobę lub szkodnika, które do tej pory nie występowały w Polsce. Taki agrofag może nie tylko zniszczyć wszystkie rośliny w ich domu, ale przy sprzyjających dla niego warunkach, może zadomowić się w naszym kraju na stałe. A to już bardzo poważny problem, który dotknie nie tylko niefrasobliwego podróżnego.

Kontrola fitosanitarna roślin i produktów roślinnych trafiających do Polski z państw trzecich, chroni nasze uprawy, ogrody i rośliny doniczkowe przed „pasażerami na gapę”. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stoją również na straży zdrowia roślin na rynku wewnętrznym oraz uczestniczą w certyfikacji produktów rolnych, aby miały dostęp do rynków zagranicznych.

Więcej informacji jak chronić zdrowie roślin można uzyskać między innymi na  stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz na stronie kampanii

3 czerwca 2024

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

 

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku b.r., Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc
w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024 r.

Prace laureatów zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2025 oraz zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się podczas Tygodnia Mediacji.

Szczegóły konkursu dostępne są:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-2025

28 maja 2024

Ogólnopolski rzecznik praw ucznia – powołanie Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji

 

W MEN powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia, a także powołania rzecznika praw ucznia.

Zespół zajmie się analizą i oceną przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, a także wypracuje projekty przepisów ustawowych o prawach i obowiązkach ucznia, o rzeczniku praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym, wzmocnieniu samorządu uczniowskiego w systemie oświaty.

Zespół będzie też ciałem doradczym ministra i będzie mógł przygotowywać opinie i stanowiska w zakresie praw i obowiązków ucznia. W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów
i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia

Zarządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia (Dziennik Urzędowy ME 2024 poz. 27): https://www.gov.pl/web/edukacja/zespol-do-spraw-praw-i-obowiazkow-ucznia

27 maja 2024

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sprawie szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym !

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia, działającego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, przekazujemy list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów – przedszkola szkoły

27 maja 2024

Zaproszenie do udziału w Plebiscycie Zawodowa Strefa.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do zgłaszania kandydatów w Plebiscycie Zawodowa Strefa. Plebiscyt ma na celu uhonorowanie osób i podmiotów działających na obszarze oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., które wyróżniają się w pracach na rzecz edukacji zawodowej, promując ideę uczenia się przez całe życie oraz wspierając rozwój zawodowy uczniów.

Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach: Zawodowy Doradca, Firma Przyjazna Edukacji,  Zawodowa Szkoła. Zgłaszani kandydaci winni wykazywać się aktywnym uczestnictwem w życiu edukacyjnym regionu, zaangażowaniem w działania na rzecz rozwoju zawodowego uczniów oraz współpracą z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym.

Zgłoszenia:  klastry@lsse.eu

Termin:  do 14 czerwca 2024 r.

Więcej informacji:

Plebiscyt „Zawodowa Strefa” – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (lsse.eu)

https://www.facebook.com/dkelsse

20 maja 2024

Zaproszenie do udziału w seminarium Edukacja dla przyszłości.

Dolnośląscy Pracodawcy – Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają uczniów, nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców zawodowych do udziału w seminarium Edukacja dla przyszłości, dotyczącym powiązania oferty edukacyjnej uczelni wyższych z wymogami rynku pracy.

Podczas seminarium eksperci z obszaru edukacji, rynku pracy, funduszy europejskich, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będą przedstawiać tematy związane z potwierdzaniem umiejętności i zdobywaniem kwalifikacji, źródłami finansowania szkoleń i studiów podyplomowych, zagranicznymi i krajowymi dobrymi praktykami współpracy uczelni z pracodawcami.

Termin seminarium:  5 czerwca 2024 r.  w godzinach 9:00 – 16:00

Miejsce: Hotel Novotel Centrum we Wrocławiu

Rejestracja: Link rejestracyjny    do  22 maja 2024 r.

Deklaracji uczestnika:  Deklaracja uczestnika w projekcie ZSK6

Zwrot kosztów przejazdu:  zkp.ibe@kdkevents.pl

 

Więcej informacji:

Agnieszka Kurzawa

tel.: 537 991 888

agnieszka.kurzawa@dp.org.pl

 

17 maja 2024

II edycja programu „Odkryjmy to!”- bezpłatne warsztaty pedagogiczne dla dorosłych

Szanowni Państwo !

Informujemy, że Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministrem Nauki i zaprasza placówki oświatowe i edukacyjne, centra kultury oraz biblioteki do kolejnej II edycji programu „Odkryjmy to!”.

Na bezpłatne warsztaty o mądrym eksperymentowaniu z dziećmi, które odbędą się w terminie sierpień-listopad 2024, zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, edukatorzy, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym.

W naborze do programu mogą wziąć udział ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców, z utrudnionym dostępem do centrów nauki.

Udział w programie jest bezpłatny.

Placówka goszcząca warsztaty powinna zapewnić salę do przeprowadzenia warsztatów oraz uczestników warsztatów – minimum 20 osób (rodzice, opiekunowie, edukatorzy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej).

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszane będą między innymi takie wątki jak: wyzwania poznawcze, perspektywa dziecka, mądre towarzyszenie, pozytywne dowartościowanie, poczucie własnej wartości.

Nabór placówek potrwa do 19 maja 2024 r.

Więcej szczegółowych informacji i  formularz zgłoszenia można odnaleźć na stronie pod adresem: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie/odkryjmy-to

17 maja 2024

Zaproszenie do udziału w konkursie umiejętności zawodowych SkillsPoland 2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału  w  konkursie umiejętności zawodowych SkillsPoland 2024.  Konkurs  jest dedykowany uczniom, studentom i młodym ludziom rozpoczynającym pracę. SkillsPoland jest częścią inicjatyw WorldSkills i EuroSkills – światowych konkursów branżowych zachęcających młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. W 2024 roku planowane są konkursy regionalne w następujących konkurencjach: obsługa gości hotelowych, grafika komputerowa, administrowanie systemami sieciowymi IT, technologie internetowe i rozwojowe, inżynieria mechaniczna CAD, integracja robotów przemysłowych, fryzjerstwo, zabiegi kosmetyczne, opieka zdrowotna, instalacje elektryczne, mechanika pojazdów rolniczych i budowalnych, meblarstwo, stolarstwo, gotowanie, technologia mody, CNC Miling, BIM, mechatronika, Przemysł 4.0., instalacje sanitarne i grzewcze, spawalnictwo.

Więcej informacji:

https://www.frse.org.pl/wspoland

Klaudia Palcar

T: 510 386 141

klaudia.palcar@frse.org.pl

17 maja 2024

Zaproszenie do udziału w Konkursie EDUinspirator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z ogłasza start kolejnej edycji Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”.

Konkurs ten stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.

EDUinspirator to tytuł dla tych, którzy nie tylko angażują się w projekty edukacyjne, ale także inspirują innych do nauki i działania. Osoby nagrodzone w ramach tego konkursu wyróżniają się nie tylko swoją aktywnością, lecz także wpływem na rozwój innych oraz przynoszą pozytywne zmiany w swoim środowisku. W ramach tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie także przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu do 30 września 2024 roku. Można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży.
 • Młody EDUinspirator: Uczeń, Wolontariusz, Student.

Więcej informacji:

https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie

Marta Kęska
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: mkeska@frse.org.pl
www.frse.org.pl  | www.erasmusplus.org.pl

16 maja 2024

KONKURS “PSIE TROSKI – DROGA DO SERCA”

Organizatorzy konkursu na grę planszową z okazji Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt “PSIE TROSKI – DROGA DO SERCA” informują o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 31 maja. Celem konkursu jest stworzenie gry planszowej bazującej na lekturze obowiązkowej „Psie troski”. Konkurs promuje wartości takie jak praca zespołowa, odpowiedzialność oraz troska o zwierzęta wśród dzieci i młodzieży.

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa oraz wymagań dotyczących projektów można znaleźć w załączonym plakacie oraz na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://serceswiata.org/konkurs-2024/.

plakat na gre planszowa

 

14 maja 2024

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu z obszaru nowych technologii w sektorze VET.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja, zapraszają  na dwudniowe wydarzenie z obszaru  nowych technologii w sektorze VET: Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie panelom dyskusyjnym. W drugim dniu odbędą się sesje warsztatowe opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych.

Grupą docelową wydarzenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, podmioty prowadzące szkoły, organy administracji państwowej, organy samorządu terytorialnego, ośrodki i centra kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucje edukacyjne, ośrodki doskonalenia zawodowego, organizacje pozarządowe, izby przemysłowe, handlowe i gospodarcze, branżowe centra umiejętności.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Uczestnicy powinni jedynie we własnym zakresie zapewnić sobie transport.

Konferencja, jak i komunikacja podczas warsztatów będą odbywać się w języku angielskim. Płynna znajomość języka angielskiego jest wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu.

Termin i miejsce konferencji: 13 – 14 czerwca 2024 r.,    Warszawa

Program konferencji:    VIEW AGENDA

Zgłoszenie udziału w konferencji:   REGISTER HERE

Przyjmowanie zgłoszeń:  do  05 czerwca 2024 r.,  godz. 15:00

Więcej informacji: edukacja.eog@frse.org.pl           zuzanna.rozycka@frse.org.pl

10 maja 2024

Fundacja WWF przedstawia swoją ofertę edukacyjną

Fundacja WWF zaprasza szkoły/placówki do dołączenia do newslettera edukacyjnego Fundacji, w którym są informacje o programach, konkursach i narzędziach edukacyjnych pomocnych
w poszerzaniu wiedzy uczniów i uczennic na temat różnorodności biologicznej, konieczności ochrony zagrożonych gatunków, a także zachęcających do podejmowania działań proekologicznych.
Zapisując się, szkoły/placówki będą otrzymywać treści związane z działalnością edukacyjną Fundacji WWF Polska.

9 maja 2024

Wydarzenie pt. „Yes!teśmy 20 lat w UE: Czy Polska jest gotowa na kolejne wyzwania?”

W dniu 15 maja 2024 r.  w godz. 9.30 – 11.30 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie pt. „Yes!teśmy 20 lat w UE: Czy Polska jest gotowa
na kolejne wyzwania?”
, zorganizowane pod patronatem Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. W trakcie wydarzenia studenci uczelnianego Koła Naukowego Klub Mówców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadzą publiczną debatę dotyczącą przyszłości transportu, rolnictwa i energetyki w Polsce kontekście uczestnictwa w planach wspólnotowych. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Udział w debacie jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 13 maja 2024 r. (do godz. 16.00)

Formularz do rejestracji: https://forms.office.com/e/NpNCDRMvEH (w przypadku zorganizowanych grup wystarczy wpisać liczbę uczestników i opiekuna).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się w Program wydarzenia ( PDF, 3MB).

Grafika przedstawia dwójkę dzieci w wieku szkolnym, dziewczynkę i chłopca, ubranych w stroje w kolorach biało-czerwonych, trzymających flagę Polski
26 kwietnia 2024

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny #NaszaFlaga

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z jednym z tematów zaproponowanych poniżej. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Dowolna technika wykonania prac (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

Zgłoszenia i pełne informacje o konkursie: https://www.naszaflaga.pl/

26 kwietnia 2024

Program „Lekcje o finansach” – edycja 2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych!

Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024, którego przedmiotem jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celem Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokości 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.

W ramach dofinansowania działania mogą być realizowane do 15 listopada 2024 r., natomiast wydatkowania otrzymanych środków należy dokonać w terminie do 22 listopada 2024 roku.

Termin składania wniosków oraz więcej szczegółowych informacji na temat programu można odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ogloszenia-o-programach.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Programu pierwszeństwo otrzymania dofinansowania będą miały wnioski dotyczące szkół, które nie były objęte Programem „Lekcje o finansach” w 2023 roku.

połączone flagi Polski oraz Unii Europejskiej
25 kwietnia 2024

Załóż Szkolny Klub Europejski

Z okazji jubileuszu 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej zachęcamy (…) do zakładania Szkolnych Klubów Europejskich
– napisała w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów Minister Edukacji Barbara Nowacka wspólnie z Ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką.

Polska młodzież powinna mieć możliwość rozmawiania o przyszłości, a tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska
– powiedziała Minister edukacji.

Zachęcam nauczycieli i młodzież do włączenia się w inicjatywę rozbudowy i odbudowy Klubów Europejskich – dodała.

Dwadzieścia lat temu, weszliśmy do Unii Europejskiej i wkrótce 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, a rok wcześniej tę niezwykle ważną decyzję podjęliśmy w referendum akcesyjnym. Dołączenie do struktur europejskich i świata zachodniego było marzeniem pokoleń Polaków, marzyliśmy o rozwoju gospodarczym, o bezpieczeństwie, a także o wartościach. Niezwykle ważną rolę w tamtych czasach odegrały szkolne i uniwersyteckie kluby europejskie. To one edukowały i informowały społeczeństwo o Unii i miały wpływ na poparcie dla naszej integracji. Szkolne i Uniwersyteckie Kluby Europejskie powstały ponad 20 lat temu i miały umożliwić zdobywanie i utrwalanie wiedzy o Europie, Unii Europejskiej i o jej instytucjach – przypomniał Adam Szłapka Minister ds. UE.

List Minister Edukacji Barbary Nowackiej i Ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów: 20_lat_w_ue_minister_edukacji_i_min_ds_ue

 

minister edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka

plakat promujący dwudziestolecie Polski w Unii Europejskiej

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.