Ogłoszenia różne

14 czerwca 2017

„WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI”

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdziecie Państwo informację o XXIV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych nt. „WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI”, który odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017 r. na terenie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76 (piątek), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu, ul. Licealna 3 (sobota) oraz  Elektrowni Opole w Brzeziu. Proszę
o uważne zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Zgłoszenia na Zjazd proszę wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie Stowarzyszenia: http://psnpp.org.pl oraz zapisany poniżej:

https://goo.gl/forms/bglCTwnm6g7D7Ugi1

Załączniki

24_komunikat_1

OPOLE_Konkurs_ok

14 czerwca 2017

VI edycja “Bezpieczna woda”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r. włączyło się
w szóstą edycję akcji „Bezpieczna woda” rekomendowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży.

Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice.

Ze względu na rezultaty akcji związanej z bezpiecznym wypoczynkiem oraz kontynuację działań, których celem jest ograniczenie ryzykownych zachowań nad wodą, przekazujemy informację znajdującą się pod linkiem: http://www.msport.gov.pl/turystyka/akcja-informacyjno-edukacyjna-bezpieczna-woda-2

Ponadto, Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje wydrukowanie broszury „Bezpieczna woda”, zatem istnieje możliwość zamówienia (nieodpłatnej) broszury w formie papierowej i przekazania jej do szkół i placówek.
W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Katarzyną Podhorodecką – Pracownikiem Departamentu Turystyki w MSiT, nr tel. 22 2443191, e-mail: Katarzyna.Podhorodecka@msit.gov.pl.

Dodatkowo ww. materiały zamieszczone zostały również na stronie www.men.gov.pl w zakładce wypoczynek oraz www.wypoczynek.men.gov.pl.

 

12 czerwca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że , zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

  • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Określenie „dyrektor szkoły” dotyczy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz innej jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespołów.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki CROD w strefie dla zalogowanych SIO, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku w wersji papierowej, który można przesłać tradycyjną pocztą, – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 116 51 00 lub za pośrednictwem adresu mailowego: strefa@cie.men.gov.pl

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

zaproszenie
8 czerwca 2017

Ssaki morskie – nauka i edukacja – kurs dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają Państwa – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań
w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza. Dzięki kursowi  nabędą Państwo unikalną wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu:

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/

http://www.hel.univ.gda.pl/horyzont_2020/horyzont_2020_index.htm

zaproszenie

31 maja 2017

Zaproszenie do udziału w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zapraszamy dolnośląskie  szkoły  oraz  placówki  oświatowe  subregionu jeleniogórskiego do udziału w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Materiał przedstawiający możliwości udziału i pozyskania wsparcia dla działań edukacji transgranicznej w  ramach  Programu przedstawiamy w załącznikach. Zapraszamy do skorzystania z przedstawionych propozycji i zachęcamy do współpracy.

Załączniki:

Edukacja transgraniczna.pdf

Grenzuebergreifende Aus- und Weiterbildung.pdf

Więcej informacji:

Pani Natalia Malkiewicz

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020

Wspólny Sekretariat / Gemeinsames Sekretariat

Centrum Projektów Europejskich / Zentrum für Europäische Projekte

  1. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

tel. +48 71 758 0976

fax. +48 71 758 0916

natalia.malkiewicz@plsn.eu

www.plsn.eu

29 maja 2017

Zaproszenie do udziału konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”.

Do 20 września 2017 roku czekamy na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

 

Więcej informacji:

 

http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/

 

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

17 maja 2017

Konkurs „Szkoła zawodowa Najwyższej Jakości”

Szanowni   Państwo 

Dyrektorzy,  

szkół  ponadgimnazjalnych

prowadzących kształcenie zawodowe

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.najlepszazawodowa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017r., godz. 16.00 – liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w „Karcie Zgłoszeniowej”, a następnie załączyć wypełnioną kartę
do wiadomości e-mail i przesłać na adres: konkurs@najlepszazawodowa.pl.

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl
do 15 maja 2017r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2017r. w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać po adresem e-mail:

konkurs@najlepszazawodowa.pl.

15 maja 2017

Zaproszenie do udziału w otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Wojewoda dolnośląski zaprasza do udziału w otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego Programu (Dz. U. 2015 r. poz. 972)  wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w województwie dolnośląskim w roku 2017. Program ten jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” adresowany jest m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, w tym także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki:

B+Ogloszenie_Wojewody_2017

B+Wniosek_org_do_Wojewody_2017

 

konkurs plastyczny
15 maja 2017

Konkurs Plastyczny “Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe po raz drugi organizuje konkurs plastyczny pt.” Śmigłowiec ratunkowy
w oczach dziecka”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, do młodzieży gimnazjalnej.
Jego celem jest:
-poszerzenie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych,
-przybliżenie zasad funkcjonowania załóg LPG a w szczególności załóg Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego podczas przeprowadzania akcji ratunkowych,
-upowszechnienie wizerunku śmigłowca ratunkowego,
-przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy,
-kształcenie postawy twórczej, rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.lpr.com.pl

 

Idź do góry