Ogłoszenia różne

3 lutego 2023

Nabór kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy, szkół i placówek oświatowych województwa dolnośląskiego,

 w art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru (art. 85d ust. 2 tej ustawy).

W związku z koniecznością wydania nowego zarządzenia w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie:

– kandydatów na listę obrońców przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli pierwszej instancji przy Wojewodzie Dolnośląskim;

– kandydatów na listę obrońców przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydatów należy wskazać spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgłoszonych przez rady pedagogiczne tych szkół.

Kandydatów należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym – zał.1 (scan dokumentu oraz wersja edytowalna) do Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim w terminie do dnia 08 lutego 2023 r. do godz. 15.00 na adres: bniziolek@kowroc.pl

Jednocześnie proszę o przesłanie wersji papierowej dokumentów potwierdzających ww. zgłoszenie na adres:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Dolnośląskim
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panią Barbarą Niziołek –  Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, tel. 71 340 69 29.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Zgłoszenie

3 lutego 2023

Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę pierwszych masowych zsyłek na Sybir.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Informujemy, że oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić  nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą 83. rocznicę pierwszych masowych zsyłek na Sybir.

Uroczystość odbędzie się w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ulicy Wittiga 10 w dniu 10 lutego 2023r. o godz. 11.00.

W programie:

Msza Święta w ceremoniale wojskowym, wystąpienia, wręczanie odznaczeń, Apel Pamięci, składanie wieńców i zniczy przy panteonie Golgoty Wschodu oraz zwiedzanie wystawy Golgota Wschodu.

Szczegóły wydarzenia w dołączonym zaproszeniu: Zaproszenie

30 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. TIMSS 2023

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych !

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzi główne Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023.

Badanie jest uznawane za miarodajne źródło informacji o postępach edukacji
w świecie. Jego założenia i wskaźniki  są stosowane w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowania ich osiągania w wielu krajach na świecie.

Zgodnie z procedurami międzynarodowymi do badania wylosowano 150 szkół podstawowych w całej Polski. Badaniu zostaną poddani uczniowie klas IV.

Udział w TIMSS jest dobrowolny (wymagana jest zgoda rodziców) i anonimowy. Upowszechnieniu podlegają wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu realizacji badania i udział w badaniu w przypadku, gdy Państwa szkoła zostanie wylosowana.

Należy podkreślić, że w celu uzyskania reprezentatywnych wyników, niezwykle ważne jest uczestnictwo w badaniu wylosowanych szkół, gdyż standardy badania pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów a przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych.

Przy realizacji badań w szkołach w razie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną zastosowane wszelkie zabezpieczenia i środki ostrożności zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Odpowiedzi na ewentualne zapytania w sprawie wspomnianego wyżej badania można uzyskać na stronie internetowej : https://timss.ibe.edu.pl/  lub kontaktując się z pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych pod adresem : timss@ibe.edu.pl

25 stycznia 2023

Zaproszenie do spotkań informacyjnych online z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza na zdalne seminaria, spotkania informacyjne i konsultacje realizowane w trybie online i obejmujące między innymi takie tematy jak:  dotacje przyznawane przez PNWM, wskazówki dotyczące wypełniania i składania wniosków o dotację, udział mediów społecznościowych w wymianie, zasady dofinansowania projektów trójstronnych z Ukrainą i innymi krajami Partnerstwa Wschodniego.

Więcej informacji:

https://www.pnwmonline.org/

pnwmonline@dpjw.org

24 stycznia 2023

,,Koduj z Gigantami – Retroprogramowanie”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty z programowania ,,Koduj z Gigantami – Retroprogramowanie”. XII edycja akcji, dostosowana do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat jest dla nich okazją, aby postawić pierwsze kroki w programowaniu oraz poznać gry, którymi zachwycali się ich rodzice, a także poznać wiele ciekawostek o technologiach, w jakich były tworzone. Rodzice natomiast będą mogli wybrać się w sentymentalną podróż i przypomnieć sobie tytuły ulubionych rozgrywek.

We Wrocławiu warsztaty odbędą się:

 • 05.02 i 11.02 i 19.02 przy ul. Legnickiej 52
 • 04.02 i 12.02 przy pl. Powstańców Śląskich 16-18 
 • 11.02 i 18.02 przy ul. Agrestowej 22

Więcej szczegółowych informacji oraz dostęp do formularza zapisów można uzyskać na stronie https://giganci.kodujzgigantami.pl/3CG4i8T.
Akcja edukacyjna potrwa od 4 do 26 lutego w ponad 100 miastach w całej Polsce oraz online.
Wydarzenie wspierają MEiN, GovTech, Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, NASK, ORE, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk i prawie 100 włodarzy miast.

 

23 stycznia 2023

Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze planuje szkolenie online, dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami i w związku z tym zwraca się z prośbą do nauczycieli o wypełnienie ankiety pod linkiem: Języki obce a SPE Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami

23 stycznia 2023

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych – nowa edycja!

Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs, przeprowadzany w formule online, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz upowszechnianie zasad korzystania z prawa podatkowego. Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych. patronatu udzieliło Ministerstwo Finansów.

Organizatorzy zapraszają uczniów do udziału w konkursie poprzez platformę moodle, gdzie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań testowych pozwoli wyłonić najlepszych uczestników. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Najlepszych 10 osób z każdego województwa przechodzi do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Katowicach. Zaproszenie skierowane jest także do wszystkich chętnych, którzy chcą rozwiązać test poza konkursem. Konkurs pozwala zweryfikować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce KONKURSY znajdują się:

– regulamin konkursu;

– instrukcja obsługi testu;

– link do platformy moodle;

– ustawy i przepisy prawne;

– inne informacje dotyczące konkursu.

Należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu na zalogowanie się i rejestrację do

Systemu.  Można to zrobić już na dwa dni przed terminem konkursu.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 marca 2023 w godz. od 10.00 do 18.00.

Test należy ukończyć do godziny 18.00.

Dodatkowe informacje: tel. 32 258 10 45, mail slaski@kidp.pl

13 stycznia 2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – zgłoś szkołę do obchodów

Muzeum POLIN zaprasza nauczycielki szkół ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu i zorganizowania w klasie specjalnego pokazu filmów o historii społeczności żydowskiej w Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Szkolenia odbędą się online w dniach 16 i 18 stycznia (termin do wyboru w formularzu zgłoszeniowym). Udział w zajęciach jest warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa szkoły w projekcie.

Pełna informacja na stronie: https://polin.pl/pl/wydarzenie/miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu-zglos-szkole-do-obchodow

 

10 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym.

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje VI edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Konkurs składa się z części krajowej i europejskiej i jest skierowany do zespołów uczniowskich w 2 kategoriach:

 • uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia br. Niezbędne informacje na temat konkursu, szczegółowy harmonogram wraz z regulaminem znajdują się stronie  https://eks.stat.gov.pl

Załączniki:

EKS plakat (PDF, 183 KB)

EKS ulotka_2022_2023 (PDF 283 KB)

 

Więcej informacji:

eks@stat.gov.pl

9 stycznia 2023

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza na „Tydzień Filmu Niemieckiego”.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zaprasza na „Tydzień Filmu Niemieckiego”, który odbędzie się od 20.01.2023 do 26.01.2023 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.  Podobnie jak w latach poprzednich przygotowany jest przegląd najciekawszych produkcji filmowych z Niemiec z ostatnich dwóch lat. W ofercie dla szkół prezentowane będą nowe, nieznane polskiej widowni filmy niemieckie. Dla młodzieży w wieku licealnym będzie to film „ Kontra” („Contra”) w reżyserii Sönke Wortmanna w języku niemieckim z polskimi i ukraińskimi napisami. Czas trwania seansu: 108 minut. Film zostanie pokazany 24.01.2023 (wtorek) o godz. 10:00 Bilet wstępu od osoby kosztuje 10 zł. Nauczyciele jako opiekunowie grup wchodzą za darmo. Przedstawiciele szkół zainteresowani obejrzeniem filmu i rezerwacją biletów na wybrany seans dla uczniów, proszeni są o podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę, liczby miejsc dla uczniów i opiekuna/opiekunów, pełnej nazwy zgłaszanej szkoły/placówki oraz telefonu kontaktowego. Udział w seansie możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de  W przypadku dużej liczby chętnych decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Dla nauczycieli zainteresowanych przeprowadzeniem lekcji poświęconej filmowi „Kontra”, w załączniku przedstawione są ciekawe materiały edukacyjne dedykowane temu filmowi.

Szczegółowe informacje o programie oraz biletach na pozostałe seanse są na stronie kina pod adresem: https://www.kinonh.pl/akt.s?id=5816  Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz licznych uchodźców we Wrocławiu i okolicach, większość filmów będzie prezentowana w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim oraz ukraińskim (poza filmem „Milczący las” oraz „Los”). Przeglądowi we Wrocławiu towarzyszy pokaz specjalny filmu dokumentalnego w reż. Joanny Mielewczyk „Los”. Film opowiada o losach dwóch nastoletnich chłopców, Polaka i Niemca, którzy przebywali we Wrocławiu w ostatnich dniach wojny. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami i bohaterami filmu. Więcej informacji o tym seansie: https://www.kinonh.pl/op.s?id=18080  W celu przygotowania wejściówki należy potwierdzić obecność do poniedziałku, 16 stycznia 2023 na adres:    Joanna.Mateusiak@diplo.de   Niniejsze zaproszenie jest ważne dla dwóch osób tylko w dniu otwarcia przeglądu.  Tydzień Filmu Niemieckiego, organizowany  wspólnie  z Domem Norymberskim w Krakowie oraz Goethe-Institut w Warszawie, zagości w tym roku w 9 miastach w całej Polsce. Po projekcjach kinowych wybrane tytuły zostaną pokazane online na platformie MOJEeKINO.PL. Pełen program przeglądu znajduje się  na stronie www.tydzien-filmu-niemieckiego-pl

 

Więcej informacji:

Joanna Mateusiak

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

ul. Podwale 76, PL – 50-449 Wrocław

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

jkaminski@kowroc.pl

 

Załączniki:

contra_begleitmaterial_fur_den_unterricht (PDF, 2MB)

TFN_katalog (PDF, 990 KB)

30 grudnia 2022

Bezpłatna konferencja otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk” – 5 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na bezpłatną konferencję otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, która odbędzie się 5 stycznia 2023 r. od godziny  10.00 do 12.50.

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21288

Link do programu konferencji(PDF, 804KB)

29 grudnia 2022

Zaproszenie dla nauczycieli języka francuskiego.

Francophonia – Instytut Edukacyjny funkcjonujący w takich miastach jak Nicea, Cannes i Monako zaprasza dolnośląskich nauczycieli języka francuskiego do udziału w ramach programu Erasmus Plus w szkoleniach doskonalących metody nauczania języka francuskiego i spotkaniach z nauczycielami tego języka z innych krajów.

Więcej informacji:

www.francophonia.com

27 grudnia 2022

Projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych!

Fundacja UNAWEZA założona przez Martynę Wojciechowską, we współpracy z Fundacją Dbam o Mój z@sięg,  prowadząca od lat badania naukowe wśród uczniów polskich szkół, realizuje w roku szkolnych 2022/2023 bezpłatny projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE.
Kierownikiem badania jest Pan dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o mój Zasięg.

W badaniu ankietowym może wziąć udział każdy uczeń od klasy IV szkoły podstawowej oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej.

SZKOŁY MOŻNA ZGŁOSIĆ DO BADANIA ONLINE na stronie mlodeglowy.pl

do 31 grudnia 2022 roku. 

Szczegółowe informacje w załączniku.

MŁODE GŁOWY_Zaproszenie

 

23 grudnia 2022

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży. Szkolenia w 2023 r.

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na cykl szkoleń i warsztatów online (Szkolenia z cyklu PNWMonline)  obejmujących m.in.  takie zagadnienia jak: Action – cut – play! Jak nagrać smartfonem dobry film  z wymiany?;  App for fun! Praktyczne aplikacje i narzędzia online na międzynarodowe projekty;  Programy o szczególnym znaczeniu: „Eksperyment Wymiana” i „Zachować pamięć”; Save the date: Co dotuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży?;  i inne.

Więcej informacji:

Dorota Frassek (pnwmonline@dpjw.org)

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

https://pnwm.org

www.dpjwonline.org & www.pnwmonline.org

21 grudnia 2022

XXX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

W dniach 7-8 czerwca 2023 r. w Wyszkowie odbędzie się̨ XXX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” popularyzujący polską twórczość́ słowno-muzyczną (piosenkę̨) oraz polskich autorów i kompozytorów tworzących w latach 60 i 70.

Szczegółowe informacje na stronie www.klub2012.com.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.