Ordery, odznaczenia, nagrody

12 września 2022

UWAGA

Szanowni Państwo,

wszelkie informacje na temat obecnego statusu wniosku o przyznanie odznaczeń państwowych, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kowroc.pl, w której dokonywano rejestracji wniosków.

Strona jest na bieżąco aktualizowana. Proszę zatem o śledzenie strony w celu zweryfikowania, czy odznaczenie/nagroda zostały ostatecznie kandydatowi przyznane.

29 listopada 2021

Uwaga! Nowy system rejestracji wniosków

W związku z wprowadzeniem nowego formularza rejestracji wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych, prosimy o zalogowanie się do nowego systemu:

https://kowroc.pl/ 

Żeby się zalogować należy kliknąć w link ustal nowe hasło lub zmień obecne, wpisując adres e-mail wprowadzony w Systemie Informacji Oświatowej.

Aktualny adres e-mail, który jest zarejestrowany w SIO, jest Państwa loginem.

1 lutego 2019

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ordery i odznaczenia Państwowe

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki  

– Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

30 października 2015

Odznaczeni i nagrodzeni

: Odznaczeni i nagrodzeni 2021 (2021-07-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2020 (2020-07-23)

: Odznaczeni i nagrodzeni 2019 (2019-03-29)

Odznaczeni i nagrodzeni 2018 (2018-03-27)

Odznaczeni i nagrodzeni 2017 (2017-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2016 (2016-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2015 (2014-06-08)

Odznaczeni i nagrodzeni 2014 (2014-06-06)

Odznaczeni i nagrodzeni 2013 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2012 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2011 (2012-10-22)

Odznaczeni i nagrodzeni 2010 (2012-10-21)

Odznaczeni i nagrodzeni 2009 (2012-10-20)

Odznaczeni i nagrodzeni 2008 (2012-10-19)

Odznaczeni i nagrodzeni 2007 (2012-10-18)

Odznaczeni i nagrodzeni 2006 (2012-10-17)

Odznaczeni i nagrodzeni 2005 (2012-10-16)

Odznaczeni i nagrodzeni 2004 (2012-10-15)

Odznaczeni i nagrodzeni 2003 (2012-10-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2002 (2012-10-13)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.