Ordery, odznaczenia, nagrody

1 lutego 2019

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ordery i odznaczenia Państwowe

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej  

 

– Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  • Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – obowiązuje od 25.02.2019r..
  • Wniosek
  • Pismo przewodnie
  • Klauzula informacyjna
  • Ważne – rejestracja wniosków o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – aktywna od 04.03.2019r.
  • OPINIA Rady Pedagogicznej

 

 

13 grudnia 2018

Terminarz składania wniosków o nadanie Medal KEN i Nagrody MEN i DKO.

Terminarz

30 października 2017

Terminarz składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych!!!

Terminarz

30 października 2015

Odznaczeni i nagrodzeni – ARCHIWUM

: Odznaczeni i nagrodzeni 2019 (2019-03-29)

Odznaczeni i nagrodzeni 2018 (2018-03-27)

Odznaczeni i nagrodzeni 2017 (2017-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2016 (2016-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2015 (2014-06-08)

Odznaczeni i nagrodzeni 2014 (2014-06-06)

Odznaczeni i nagrodzeni 2013 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2012 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2011 (2012-10-22)

Odznaczeni i nagrodzeni 2010 (2012-10-21)

Odznaczeni i nagrodzeni 2009 (2012-10-20)

Odznaczeni i nagrodzeni 2008 (2012-10-19)

Odznaczeni i nagrodzeni 2007 (2012-10-18)

Odznaczeni i nagrodzeni 2006 (2012-10-17)

Odznaczeni i nagrodzeni 2005 (2012-10-16)

Odznaczeni i nagrodzeni 2004 (2012-10-15)

Odznaczeni i nagrodzeni 2003 (2012-10-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2002 (2012-10-13)

Idź do góry