Ordery, odznaczenia, nagrody

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
5 października 2021

Harmonogram uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

1 lutego 2019

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ordery i odznaczenia Państwowe

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki  

– Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

13 grudnia 2018

Terminarz składania wniosków o nadanie Medal KEN i Nagrody MEN i DKO.

Terminarz

30 października 2017

Terminarz składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych!!!

Terminarz

30 października 2015

Odznaczeni i nagrodzeni

: Odznaczeni i nagrodzeni 2021 (2021-07-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2020 (2020-07-23)

: Odznaczeni i nagrodzeni 2019 (2019-03-29)

Odznaczeni i nagrodzeni 2018 (2018-03-27)

Odznaczeni i nagrodzeni 2017 (2017-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2016 (2016-09-30)

Odznaczeni i nagrodzeni 2015 (2014-06-08)

Odznaczeni i nagrodzeni 2014 (2014-06-06)

Odznaczeni i nagrodzeni 2013 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2012 (2012-10-23)

Odznaczeni i nagrodzeni 2011 (2012-10-22)

Odznaczeni i nagrodzeni 2010 (2012-10-21)

Odznaczeni i nagrodzeni 2009 (2012-10-20)

Odznaczeni i nagrodzeni 2008 (2012-10-19)

Odznaczeni i nagrodzeni 2007 (2012-10-18)

Odznaczeni i nagrodzeni 2006 (2012-10-17)

Odznaczeni i nagrodzeni 2005 (2012-10-16)

Odznaczeni i nagrodzeni 2004 (2012-10-15)

Odznaczeni i nagrodzeni 2003 (2012-10-14)

Odznaczeni i nagrodzeni 2002 (2012-10-13)

Idź do góry