23 kwietnia 2024

Uroczystości majowe!

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych,

w związku ze zbliżającym się obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej, Święta Narodowego Trzeciego Maja i Narodowego Dnia Zwycięstwa Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń zwrócił się z prośbą o udział w nich pocztów sztandarowych dolnośląskich szkół. Przyłączam się do apelu pana Wojewody i zapraszam wszystkich Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów do udziału w uroczystościach.

Szczegóły program uroczystości majowych:

2 maja 2024 Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na Placu Gołębim w Rynku we Wrocławiu

godz. 12.00 – Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości (Rynek)

 • uroczyste wykonanie Hymnu Polski oraz podniesienie flagi na maszt,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.

3 maja 2024 Święto Narodowe Trzeciego Maja pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja przy Panoramie Racławickiej:

godz. 10.00 – Rozpoczęcie uroczystości

 • uroczyste wykonanie Hymnu Polski
 • uroczyste odczytanie Preambuły Konstytucji RP
 • przemówienia okolicznościowe,
 • apel pamięci i salwa honorowa,
 • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów,
 • uroczysty przemarsz do Archikatedry Wrocławskiej wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji i Kompanią Honorową

godz. 11.30 – Msza Św. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela.

8 maja 2024 – 79. rocznica zakończenia II wojny światowej

godz. 11.00 – rozpoczęcie uroczystości na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie przy pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • przemówienia okolicznościowe,
 • apel pamięci i salwa honorowa
 • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

Z wyrazami szacunku

Ewa Skrzywanek

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.