Aktualności

17 maja 2024

80. rocznica bitwy o Monte Cassino

18 maja 1944 roku zakończyły się walki o Monte Cassino. W nocy Niemcy opuścili klasztor. Do zwycięstwa aliantów znacząco przyczynili się żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Wzięli oni udział w tzw. czwartym ataku na Monte Cassino, rozpoczętym 11 maja. Zginęło podczas niego 923 polskich żołnierzy, a 2931 zostało rannych. Zwycięstwo pod […]

17 maja 2024

Wystawa o Irenie Sendlerowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wystawa o Irenie Sendlerowej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

16 maja miało miejsce otwarcie  w  Galerii Kuratorium Oświaty wystawy  „Irena Sendlerowa” przygotowanej przez Szkołę Podstawową im. Ireny Sendlerowej w Pisarzowicach. Wystawa prezentowana jest w ramach działań zaplanowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, mających na celu upowszechnianie wiedzy o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.

15 maja 2024

30. edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” we Wrocławiu podsumowana

plakat

Dzisiaj zostało zaprezentowanych „Ośmiu Wspaniałych” we Wrocławiu – zwycięzców jubileuszowej 30.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia poprzez upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu […]

14 maja 2024

Uroczyste otwarcie ekopracowni w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

plakat

W ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu powstała nowoczesna ekopracownia. Uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej odbyło się dzisiaj m.in. z udziałem Dolnośląskiej Kurator Oświaty Ewy Skrzywanek, Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, przedstawicieli szkolnej Rady Rodziców oraz licznie […]

13 maja 2024

Komunikat Ministra Nauki w sprawie możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

plakat

W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i […]

13 maja 2024

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

min. Nowacka

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE. To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, […]

10 maja 2024

Wyniki XVII edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku”

Szanowni Państwo, na podstawie regulaminu organizacji XVII edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku” Dolnośląski Kurator Oświaty ogłasza wyniki konkursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Lista laureatów i finalistów konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku” Wyniki laureatów i finalistów XVII edycji  

10 maja 2024

Gratulacje dla samorządowców

wybory

      Szanowni Państwo Dolnośląscy Samorządowcy Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Członkowie rad województwa, powiatu i gminy Z okazji zwycięstwa w kwietniowych wyborach samorządowych proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w pełnieniu zaszczytnej służby na rzecz dobra wspólnoty samorządowej. Niech pięcioletnia kadencja będzie czasem pracy i starań, by ziściły się zamierzenia i plany programów […]

8 maja 2024

79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu

79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu

Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie przy pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się wrocławskie obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W trakcie uroczystości zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, odbył się apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa. W obchodach uczestniczyli m.in.: Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Delegacja Garnizonu Wrocław na czele z dowódcą płk Krzysztofem Lisem, […]

8 maja 2024

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja obchodzimy 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej i Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to zostało ustanowione w 2015 r. dla upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Jednocześnie zostało zniesione Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, nazywane Dniem Zwycięstwa, obchodzone 9 maja zgodnie z dekretem komunistycznych władz z 1945 r. II wojna światowa zakończyła się podpisaniem aktu […]

6 maja 2024

Obchody 79. rocznicy kapitulacji Festung Breslau oraz wyzwolenia niemieckiego obozu pracy Burgweide

IPN wrocław

Uroczystości odbyły się dzisiaj przy pomniku ofiar niemieckiego obozu Burgweide (ul. Sołtysowicka 29 H, obok filii MBP nr 19), a ich głównym punktem było odsłonięcie tabliczki z nowo nadaną nazwą „skwer Ofiar Obozu Burgweide”. Odsłonięcie tabliczki z nowo nadaną nazwą „skwer Ofiar Obozu Burgweide” – Wrocław, 6 maja 2024 Relacja z uroczystości –https://www.facebook.com/photo/?fbid=756013350001090&set=pcb.756015693334189     […]

6 maja 2024

Znamy wyniki Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2024

namy wyniki Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2024

Szkoła zaufania – to hasło 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. W ankiecie wzięło udział 20 tys. osób. Po raz pierwszy wyniki zostały zaprezentowane w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zwycięskie szkoły otrzymują Tarcze Zaufania podpisane przez Wiceministrę Paulinę Piechnę-Więckiewicz. O miejscach szkół w Rankingu zadecydowały głosy młodzieży. Pełna informacja na stronie MEN Wyniki rankingu dostępne […]

5 maja 2024

3 maja 2024 r. – Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

uroczyste obchody upamiętnienia 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dolnośląski Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek wzięła udział w uroczystych obchodach upamiętnienia 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wyjątkowym dla Wrocławian miejscu,  przed pomnikiem Konstytucji Trzeciego Maja, który znajduje się przy wejściu do Rotundy Panoramy Racławickiej, odczytano fragmenty Konstytucji 3 maja oraz preambułę Konstytucji z 1997 r. USTAWA RZĄDOWA z dnia 3-go maja 1791 roku […]

5 maja 2024

2 maja 2024 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, ma przypominać wszystkim Polakom o roli i znaczeniu flagi w historii Polski, ma wyrażać szacunek do symboli narodowych i pogłębiać wiedzę na temat ich historii i tradycji. Jednocześnie w tym dniu świętujemy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Szczególnie pamiętamy o polskich szkołach za […]

5 maja 2024

1 maja 2024 r. – 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Stanisław Łopatowski, kurator 2002-2003 i wojewoda dolnośląski 2003-2005 oraz Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek

Uroczystości z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej odbyły się  przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia przybyło wielu gości: parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, służb mundurowych, kościołów i wyznań, uczelni  wyższych oraz przedstawiciele samorządów. Szczególnie witani byli ci, którzy w 2004 roku pełnili funkcje urzędnicze […]

2 maja 2024

20 lat Polski w Unii Europejskiej: Świętujmy razem!

połączone flagi Polski oraz Unii Europejskiej

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej! To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla naszego kraju, które przyniosło nam wiele korzyści i otworzyło nowe możliwości rozwoju. Szefowa Służby Cywilnej, Pani Anita Noskowska-Piątkowska, w liście do członków służby cywilnej podkreśla ogromną rolę, jaką odegrali oni w procesie integracji Polski z Unią. Treść listu: […]

30 kwietnia 2024

Spotkanie z Dolnośląską Kurator Oświaty: Polska w UE – 20 lat później

Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek

W przeddzień 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 30.04.2024 r. Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej  nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu. Podczas lekcji uczniowie rozmawiali z panią kurator o historii, roli i wpływie UE na rozwój Polski, akcesji nowych państw, wartościach wspólnych dla wszystkich członków Unii – […]

30 kwietnia 2024

Zasady współpracy szkoły/placówki z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana w szkołach i placówkach jest istotnym elementem funkcjonowania społeczności szkolnej. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna nie tylko realizuje świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, ale także zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów. Informacje jakie pozyskuje podczas wykonywania swoich zadań powinny mieć wpływ na […]

30 kwietnia 2024

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli i szkół (15 – 25 kwietnia 2024 r.)

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych – przeliczanie szczególnych osiągnięć na punkty rekrutacyjne Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Ocenianie wewnątrzszkolne na podstawie przepisów prawa Ocenianie wewnątrzszkolne Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami

29 kwietnia 2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów z udziałem Dolnośląskiej Kurator Oświaty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów z udziałem Dolnośląskiej Kurator Oświaty

26 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie im. Jędrzeja Śniadeckiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów, które jak zwykle było okazją do złożenia podziękowań dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom za zaangażowanie w edukację i rozwój młodzieży. Wspaniała atmosfera towarzyszyła uczniom i nauczycielom, było wiele radości, wzruszeń i oczywiście świadectwa, dyplomy, nagrody, podziękowania wręczane przez Panią Dyrektor Grażynę […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.