Aktualności

13 października 2021

20. edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, w imieniu Fundacji GPW, informujemy o trwającej jubileuszowej 20. Edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) organizowanej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. W dotychczasowych […]

13 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się jeszcze […]

12 października 2021

Otwarcie nowej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Otwarcie nowej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich

11 października Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Na uroczystości obecni byli: Andrzej Łaszczyk– dyrektor działu projektów firmy Abplanalp Sp. z o.o., Wojciech Mackiewicz – regionalny przedstawiciel HAAS na Dolnym Śląsku, przedstawiciele lokalnych pracodawców – Jarosław […]

11 października 2021

Konferencja dla nauczycieli „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli na konferencję  „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?” Konferencja odbędzie się online w dniach 13-20 listopada 2021. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. Program kursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN. […]

8 października 2021

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″– wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu w 2021 r.

NPRCz. wykaz placówek i szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego

7 października 2021

Przedłużony nabór kandydatów do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele – opiekunowie Samorządów Uczniowskich, Drodzy Uczniowie, Nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki został przedłużony do dnia 29 października 2021 r. Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie składała […]

6 października 2021

You Can Dance – Nowa Generacja

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie promocyjne i zamieszczenie na stronach internetowych Państwa placówki informacji o konkursie TVP „You Can Dance – Nowa Generacja”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów w wieku 8-13 lat, a jego cel to propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs został objęty […]

30 września 2021

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji. Wzorem […]

Idź do góry