Aktualności

7 marca 2023

Koncert muzyczny Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w LO nr I we Wrocławiu

Koncert muzyczny Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk spotkał się z uczniami klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu. Wspólnie śpiewne piosenki partyzanckie oraz z okresu Drugiej Konspiracji oraz historyczne wprowadzenie było niecodzienną lekcją historii. Pełna relacja o wydarzeniu na stronie szkoły.

7 marca 2023

85. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

85. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

5 marca br. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w obchodach 85. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Uroczystość odbyła się przy Kościele pw. św. Marcina na Ostrowie Tumskim. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, reprezentując Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, odczytał podczas uroczystości list Pana Ministra.

3 marca 2023

Wyniki cz. I zawodów centralnych XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

            Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w dniu 16 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się cz. I zawodów centralnych edycji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”, w których wzięło udział 10 uczniów […]

28 lutego 2023

Zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w wyjątkowym koncercie z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie odbędzie się już 2. marca, o godzinie 17:00 w budynku Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – ul. Rycerska 24, Legnica.Udział jest bezpłatny, z wcześniejszą rezerwacją. W przypadku dużego zainteresowania, będziemy zapraszać 10 osobową […]

27 lutego 2023

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku (PDF, 480 KB)   Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie […]

24 lutego 2023

Zakoduj historię przyszłości! Weź udział w hackathonie organizowanym przez IPN.

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej w ramach Kongresu Pamięci Narodowej organizuje HISTHACK – maraton programowania dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski.  Pasjonaci nowych technologii i najnowszej historii Polski na zgłoszenie swoich grup mają czas od 17 lutego do 14 marca 2023 roku. Pełna informacja o konkursie, w tym regulamin na […]

22 lutego 2023

Sejm Dzieci i Młodzieży 2023

        Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół.   28 lutego 2023 r. o rozpocznie się rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2023 r. Temat tegorocznej sesji: „Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, […]

17 lutego 2023

Podział środków w zakresie wychowania przedszkolnego

logo ko

W związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji  i Nauki na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, proszę przesyłać informacje dotyczące klasyfikacji budżetowej, w jakiej mają one zwiększyć budżet jst. Powyższe informacje proszę przesyłać epuapem na elektroniczną skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie do 23 lutego 2023 r. Pismo przewodnie do jst […]

16 lutego 2023

Informacja o programie stypendialnym Horyzonty

Szanowni Państwo Informujemy, iż Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego od ponad 10 lat przyznaje stypendia młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Zainteresowani od 15 lutego do 31 marca 2023 r. powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Zaproszenie kierowane jest do uczniów […]

8 lutego 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się gala wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość poprowadził Minister Edukacji i Nauki, pan Przemysław Czarnek w towarzystwie wiceministrów pani Marzeny Machałek i pana Dariusza Piontkowskiego. Nagrodzonym towarzyszyli przedstawiciele kuratoriów oświaty, nauczyciele i rodzice stypendystów. Wśród […]

8 lutego 2023

Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Ferie”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach corocznej Ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” organizuje konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne Ferie”, który będzie trwał od 13 lutego do 5 marca br. Celem konkursu jest edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zaangażowanie dzieci i […]

6 lutego 2023

Spotkanie ze świadkiem historii w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu

Spotkanie ze świadkiem historii w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Stanisław Skotny 31 stycznia br. wzięli udział w spotkaniu z uczniami Lotniczych Zakładów  Naukowych we Wrocławiu w ramach realizowanego w szkole cyklu spotkań ze świadkiem historii. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wygłosił komentarz historyczny na temat utworzonego w 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  i jego roli w […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.