11 czerwca 2024

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizowane przez Państwową Straż Pożarną

 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje
o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych PSP 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia te są przeznaczone dla zorganizowanych grup wiekowych dzieci (w wieku 4-14 lat) i młodzieży
(w wieku 15-18 lat). Celem zajęć edukacyjnych, realizowanych w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze lekcji, jest przekazanie wiedzy, jak unikać zagrożeń w swoim otoczeniu, a w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, jak reagować, aby wyeliminować zagrożenie i podnieść poziom bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich.

Zagadnienia omawiane podczas zajęć wpisują się w treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące bezpieczeństwa, a także w sytuację geopolityczną na świecie i zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Dotyczą różnych obszarów tematycznych związanych
z bezpieczeństwem, takich jak np.:

 • bezpieczna droga do szkoły,
 • bezpieczne ferie,
 • bezpieczne wakacje,
 • bezpieczne żniwa,
 • bezpieczny dom,
 • bezpieczeństwo w lesie,
 • ewakuacja,
 • wzywanie służb ratunkowych – 112,
 • pierwsza pomoc.

Ww. propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną również w kontekście zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 781), dotyczących obowiązku realizacji na zajęciach z wychowawcą nauki udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje o ww. inicjatywie, w tym konspekty zajęć oraz liczne materiały i filmy edukacyjne znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej: https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-sal-edukacyjnych

 

WYKAZ SAL EDUKACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM:

 

 1. KM PSP Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 5C, 59-900 Zgorzelec

tel. (75) 775 11 45 wew. 207, e-mail: kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl

 1. KM PSP w Legnicy, ul. Witelona 2, 59-220 Legnica

tel. (76) 752 21 12, e-mail: legnica@kwpsp.wroc.pl

 1. KM PSP Wałbrzych JRG 1, ul. Przemysłowa 1, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 887 72 00, e-mail: sekretariat@straz.walbrzych.pl

 1. KM PSP Chojnów JRG 3, ul. Fabryczna 11, 59-255 Chojnów

tel. (76) 752 21 12 wew. 310  , e-mail: jrg3@strazlegnica.pl

 1. KP PSP Oława, ul. Kutrowskiego 20, 55-200 Oława

tel. (71) 313 40 46, e-mail: kpolawa@kwpsp.wroc.pl

 1. KP PSP Kłodzko JRG 2, ul. A. Mickiewicza 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. (74) 865 72 01, e-mail: sekretariat@straz.klodzko.pl

 1. KM PSP Wrocław JRG 7, ul. Kosmonautów 274, 54-042 Wrocław

tel. (71) 349 35 55 wew. 916, e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

 1. KP PSP Głogów, ul. Gen. W. Sikorskiego 55, 67-200 Głogów

tel. (76) 835 77 14, e-mail: kpglogow@kwpsp.wroc.pl

 1. KP PSP Jawor, ul. Kościuszki 6, 59-400 Jawor

tel. (76) 870 26 43, e-mail: sekretariat@straz.jawor.pl

 1. KP PSP Kamienna Góra, ul. Wałbrzyska 2C, 58-400 Kamienna Góra

tel. (75) 744 77 01, e-mail: kamgora@kwpsp.wroc.pl

 1. KP PSP Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 56-300 Milicz

tel. (71) 384 13 38 wew. 40, 43, e-mail: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl

 1. KM PSP Jelenia Góra JRG 1, ul. Sokoliki 6, 58-560 Jelenia Góra

tel. (48) 516 833 813, e-mail: kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

 1. KP PSP Świdnica, ul. AL. Niepodległości 8-10, 58-100 Świdnica

tel. (74) 851 88 88

 1. KP PSP Oleśnica JRG Syców, ul. Waryńskiego 2, 56-500 Syców

tel. (62) 785 25 00, e-mail: jrgsycow@straz.olesnica.pl

 1. KP PSP Wołów, ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 27 02 wew. 34, e-mail: kpwolow@kwpsp.wroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.