Aktualności

8 lutego 2023

Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Ferie”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach corocznej Ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” organizuje konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne Ferie”, który będzie trwał od 13 lutego do 5 marca br. Celem konkursu jest edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zaangażowanie dzieci i […]

6 lutego 2023

Spotkanie ze świadkiem historii w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu

Spotkanie ze świadkiem historii w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Stanisław Skotny 31 stycznia br. wzięli udział w spotkaniu z uczniami Lotniczych Zakładów  Naukowych we Wrocławiu w ramach realizowanego w szkole cyklu spotkań ze świadkiem historii. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wygłosił komentarz historyczny na temat utworzonego w 1980 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  i jego roli w […]

6 lutego 2023

Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniom i rodzicom

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczące zasad udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniom i rodzicom W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotyczącymi zasad udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniom i rodzicom, Dolnośląski Kurator Oświaty zajął stanowisko w tej sprawie. Treść stanowiska Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

30 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. TIMSS 2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych ! Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzi główne Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023. Badanie jest uznawane za miarodajne źródło informacji o postępach edukacji w świecie. Jego założenia i wskaźniki  […]

27 stycznia 2023

Zmiana terminu zgłoszeń na konkurs Ignacy Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, Nauczyciele oraz Uczniowie Ulega zmianie terminu zgłoszeń na konkurs Ignacy Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać do dnia 13 lutego 2023 r. Aktualne informacje o konkursie zjadają się pod linkiem https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2023/01/iii-ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski-przedluzenie-terminu-zgloszen/ Regulamin konkursu i formularz […]

26 stycznia 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

logo ko

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku.(PDF, 488kb) Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminy składania dokumentów dla kandydatów: do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących […]

26 stycznia 2023

Plebiscyt Edukacyjny 2023 „Gazety Wrocławskiej”

Wczoraj Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal uczestniczył w Uroczystej Gali Plebiscytu Edukacyjnyego „Gazety Wrocławskiej” 2023. Wyróżnionym nauczycielom zostały wręczone dyplomy i nagrody. Galerię zdjęć publikuje organizator Gazeta Wrocławska. Pełna lista laureatów plebiscytu zostanie opublikowana w papierowym wydaniu gazety dn. 16 lutego.

23 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji pt.: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konferencji pt: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”, która odbędzie się 15 lutego 2023 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, ul. 11 Listopada 24. Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kształcenia zawodowego, głównie do pracodawców, dyrektorów szkół podstawowych i […]

23 stycznia 2023

Dolnośląski Kurator Oświaty spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej Zdrój i Iskry

Dolnośląski Kurator Oświaty spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej Zdrój i Iskry

19 stycznia br. Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej Zdrój i Iskry we Wrocławiu w ramach realizowanego w szkole projektu Akademicki Czwartek. Przedsięwzięcie obejmuje uczniów klas VII i VIII, którzy spotykając się z ekspertami z różnych dziedzin, mają okazję wysłuchać wykładu i zadać pytania. Dolnośląski Kurator Oświaty  na […]

20 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza do udziału w IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”. Patronat Honorowy nad konkursem objęli między innymi: Minister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Biskup Diecezji Świdnickiej, Dolnośląski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej. Celem […]

17 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie zaprasza do udziału w XII edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i 15 Kuratorów Oświaty. Celem konkursu jest między innymi: Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca […]

16 stycznia 2023

Konferencja z profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”

Konferencja z profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w konferencji z profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”, która odbyła się 11 stycznia 2023 r. w Opolu. Organizatorem konferencji był Opolski Kurator Oświaty we współpracy z Fundacją „Wypłyń na głębię”. Konferencja za cel stawiała sobie zwiększanie wiedzy nauczycieli, pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkole w zakresie praktycznych narzędzi budowania […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.