Aktualności

26 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – komunikat Ministra Edukacji i Nauki

W związku z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zmian w organizowaniu kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych czy planów dotyczących funkcjonowania szkół specjalnych, Minister Edukacji i Nauki poinformował, że nie planuje się likwidacji tych placówek. Są one bowiem ważnym elementem systemu oświaty i pracuje w nich wyspecjalizowana […]

26 lutego 2021

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

logo Ko

Zarządzenie nr 5 /2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne […]

19 lutego 2021

Przedłużenie rejestracji do szczepienia

Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia). Dodatkowo nastąpiła zmiana dotycząca nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować na […]

18 lutego 2021

Próbny egzamin maturalny

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie […]

18 lutego 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy […]

17 lutego 2021

Organizacja praktycznej nauki zawodu po 18 stycznia 2021 r.

logo Ko

Przypominamy, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami. Podstawowe informacje na temat znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Link do informacji MEiN: […]

15 lutego 2021

Szczepienia nauczycieli

Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do końca 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji! Zapisy na szczepienia nauczycieli oświatowych Jeszcze przed weekendem przekażemy szczegółowe zasady zapisów na szczepienia w II turze. Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą […]

12 lutego 2021

Informacja CKE dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją opublikowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sprawie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Informacja_dotycząca_KKZ

10 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. Istotną kwestią jest także kształtowanie wśród uczniów postaw i nawyków prawidłowego […]

7 lutego 2021

Szczepienia nauczycieli – instrukcja dla dyrektorów

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie dolnośląskim     Od poniedziałku 8 lutego rozpocznie się rejestrowanie nauczycieli i innych osób uprawnionych do szczepienia przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności. W tym celu wykorzystana będzie platforma Systemu Informacji Oświatowej. Od poniedziałku 8 lutego pojawi się tam formularz do wypełnienia. Po zalogowaniu do Strefy Pracownika SIO w […]

Idź do góry